PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The effect of subterranean exploitation of mines on the state of stress and displacements of transport embankments

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na stan naprężenia i przemieszczenia nasypów budowli komunikacyjnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This study presents the theoretical bases and the concepts of modelling the interaction between em-bankment and mining subsoil and predicting its deformations. These bases and concepts mainly focus on examining the mining tension strains and on the safe operation of road constructions. Some solutions (by employing MES) in the flat and spatial state of strain, including a change in location of the exploitation front with respect to the axis of the embankment, were presented.
PL
Przybliżono podstawy teoretyczne oraz koncepcje zarówno modelowania współpracy na-sypu z podłożem górniczym, jak i prognozowania jego deformacji. Są one ukierunkowane głównie na badanie wpływu rozciągających odkształceń górniczych oraz na bezpieczną eks-ploatację konstrukcji drogowych. Przedstawiono rozwiązania (z zastosowaniem MES) w pła-skim i w przestrzennym stanie odkształcenia, przyjmujące zróżnicowane usytuowanie frontu eksploatacji względem osi nasypu oraz wzmocnienie podłoża gruntowego. W obliczeniach nu-merycznych ośrodek gruntowy opisano za pomocą modelu ciała sprężystoplastycznego, a stan graniczny – ośrodka za pomocą zmodyfikowanego warunku plastyczności Druckera–Pragera ze wzmocnieniem zależnym od spójności. Oceniano przemieszczenia i naprężenia w nasypie posadowionym na podłożu górniczym, dokonując sprężystoplastycznej analizy z zastosowa-niem pakietów programów MES: HYDRO-GEO ver. 3.0 oraz ABAQUS. W załączonych przykładach wyznaczono wartość obciążenia granicznego przyłożonego w koronie nasypu, stan naprężenia i przemieszczenia oraz zasięgi stref plastycznych w korpu-sie i podłożu. Przedstawione rozważania teoretyczne oraz dokonane analizy naprężeń i prze-mieszczeń nasypów mogą być pomocne w opracowaniu nowych sposobów zabezpieczeń bu-dowli ziemnych i podłoża górniczego.
Rocznik
Strony
65--90
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
 • Technical University of Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
autor
 • Technical University of Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Bibliografia
 • [1] Bathe K. J.: Finie element procedures, Prentice Hall, Englewood Clifs, 1996.
 • [2] Budryk W.: Wyznaczanie wielkości poziomych odkształceń terenu, Archiwum Górnictwa i Hutnictwa, 1953, t. 1, z. 1.
 • [3] Drucker D.C., Prager W.: Soil mechanics and plastic analysis or limit designe, Quart. Appl. Math., 1952, Vol. 10, 157–165.
 • [4] Glinko H.: Przebieg procesu rozluźnienia gruntów spoistych w świetle badańwytrzymałościowych i strukturalnych, Prace IIBiS Politechniki Lubelskiej, Seria A, nr 10, Lublin, 1984.
 • [5] Knothe S.: Równanie profilu ostatecznie wykształconej niecki osiadania, Archiwum Górnictwa i Hutnictwa, 1953, t. 1, z. 1.
 • [6] Kwiatek J. (red.): Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych, Wyd. Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice, 1998.
 • [7] Litwinowicz L.: Wpływ rozluźnienia nasypów znajdujących się w zasięgu oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej na ich stateczność, Prace Inst. Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej, Seria A (monografie), nr 7, Lublin, 1982.
 • [8] Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T.: Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2000.
 • [9] Stilger-Szydło E., Tutaj W.: Wpływ deformacji górniczych na stateczność nasypów komunikacyjnych, Inżynieria i Budownictwo, 2003, 8, 446–451.
 • [10] Stilger-Szydło E., Tutaj W.: Effect of Mining Deformations on Stability of Transport Embankments , Studia Geotechnica et Mechanica, 2004, Vol. XXVI, No. 3/4.
 • [11]Program MES: HYDRO-GEO v. 3.0.Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, 1997. Dłużewski J.M., HYDRO-GEO, Program elementów skończonych dla geotechniki, hydrotechniki i inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997.
 • [12] Program MES: ABAQUS v. 6.2 Hibbitt, Karlsson & Sorensen, Inc., 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPZ2-0020-0034
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.