Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0070-0023

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Wybrane turystyczne szlaki wodne a obszary Natura 2000 i inne obszary chronione w woj. lubuskim

Autorzy Hudak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The chosen waterway and the Natura 2000 areas and the another areas of conservation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Realizacja celów ochrony przyrody nie wyklucza inwestycji na obszarach chronionych, choć oczywiście nakłada na nie istotne ograniczenia. Wymaga takiego planowania i projektowania przedsięwzięć, które zapewni realizację inwestycji, przy minimalizacji niekorzystnego jej wpływu na środowisko. Podstawowymi problemami środowiskowymi, związanymi z realizacją obiektów związanych z turystycznymi szlakami wodnymi, będą straty przyrodnicze, towarzyszące w sposób nieunikniony budowie i rozbudowie obiektów infrastruktury turystycznej oraz wzrost uciążliwości akustycznych wynikających z eksploatacji szlaku wodnego w sezonie wiosenno-letnim. W niniejszej pracy przedstawiony został turystyczny szlak wodny na lubuskim odcinku Odry. Szczególną uwagę zwrócono na jego położenie oraz lokalizację przystani w stosunku do obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych.
EN The realization of aims protection nature does not exclude on protected areas investment, but it puts on essential limitations obviously. It requires planning and projecting undertakings which will assure the realization of investment near minimization unfavorable her influence on environment. The natural losses will be the basic environmental problems of touristic waterways. They accompany the building always and extension of objects of touristic infrastructure. Acoustic difficulties grow up in spring-summer season. The touristic waterways in present article were introduced on section of Oder. Particularly important the position of touristic route is as well as the location of harbor in relation to Nature 2000 areas as well as different protected areas.
Słowa kluczowe
PL obszary Natura 2000   turystyka wodna   obszary chronione  
EN waterway   inland waterway   Natura 2000 areas   areas of conservation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2011
Tom Nr 142 (22)
Strony 109--119
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Hudak, M.
  • Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej, Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, ul. prof. Z. Szafrana 15, 65-516 Zielona Góra, M.Hudak@iis.uz.zgora.pl
Bibliografia
1. JARZĘBIŃSKA T. Limitations of the Inland Navigation Development In Poland. In-Water Project, raport (w jęz. polskim i angielskim), http://inwaterproject.org., 2006.
2. KOŁODZIEJCZYK U.: Geologiczno-inżynierskie badania wałów przeciwpowodziowych i ich podłoża jako metoda prognozy zagrożeń powodziowych na lubuskim odcinku Odry. Oficyna Wydawnicza UZ. Zielona Góra, 2002.
3. KOŁODZIEJCZYK U., HUDAK M.: Analiza środowiskowa oddziaływania obiektów zawartych w "Koncepcji programowo-przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana na terenie Polski MDW E70)", Redan - Biuro Projektowo - Inżynierskie Sp. z o.o. w Szczecinie, Szczecin 2009.
4. KRZYMOWSKA−KOSTROWICKA A.: Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wydanie drugie. WN PWN SA, Warszawa, 1999.
5. PYŚ J.: Odrzańska Droga Wodna - europejskie dziedzictwo. Prosto z pokładu, 2004-2006.
6. STANIEWSKA-ZĄTEK W.: Turystyka a przyroda i jej ochrona. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań, 2007.
7. LEWICKI Z. (red.): Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2004-2008. WIOŚ w Zielonej Górze, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Zielona Góra - Gorzów Wlkp. 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0070-0023
Identyfikatory