Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0070-0009

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Zastosowanie reakcji Fentona w technologii osadów ściekowych

Autorzy Kowalczyk, M.  Kamizela, T.  Parkitna, K.  Milczarek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of Fenton reaction in the technology of sewage sludge
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiona publikacja stanowi przegląd literatury dotyczącej wykorzystania reakcji Fentona w technologii osadów ściekowych. Zastosowanie pogłębionego utleniania daje możliwości usuwania zanieczyszczeń jak również polepszenia charakterystyki technologicznej osadów. Reakcja Fentona może stanowić efektywny czynnik kondycjonujący zarówno osady komunalne jak i przemysłowe przed odwadnianiem. Zaobserwowano wyraźne zmiany w strukturze osadów, ich właściwościach technologicznych i reologicznych, które w istotny sposób podnoszą efektywność filtracji plackowej osadów. Ponadto kombinacja odczynnika Fentona z propagacją fali ultradźwiękowej może potęgować efekt degradacji zanieczyszczeń oraz koagulacji rozumianej jako dezintegracja i kondycjonowanie osadów ściekowych. Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012 jako projekt badawczy BG 401-407/1.
EN The presented publication is a review of the literature on the use of the Fenton reaction in the technology of sewage sludge. Application of advanced oxidation provides opportunities for pollution reduction and improvement of the technological characteristics of the sediments. Fenton reaction may be an effective factor in conditioning both municipal sludge and industrial purposes against dehydration. It was observed a marked change in the sediment structure, their technological and rheological properties, which significantly improve the efficiency of sludge filtration cakes. In addition, the combination of Fenton reagent with the propagation of ultrasonic waves can enhance the degradation effect of pollution and coagulation understood as the disintegration and conditioning of sewage sludge. Scientific work financed from the budget for science in the years 2010-2012 as a research project BG 401-407/10.
Słowa kluczowe
PL osady ściekowe   reakcja Fentona   odwadnianie   redukcja zanieczyszczenia   ultradźwięk  
EN sewage sludge   Fenton reaction   dewatering   reduction of pollution   ultrasound  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2011
Tom Nr 141 (21)
Strony 98--112
Opis fizyczny Bibliogr. 35 poz., wykr.
Twórcy
autor Kowalczyk, M.
autor Kamizela, T.
autor Parkitna, K.
autor Milczarek, M.
  • Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej, ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa, tel. +48343250917, fax. +48343721304, kparkitna@is.pcz.czest.pl
Bibliografia
1. ANIELAK A. M..: Chemiczne fizykochemiczne oczyszczanie ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, Warszawa.
2. BACARDIT J., GRACIA-MOLINA V., GIMENEZ J., CHAMARRO E., SANS C.: Esplugas S., Coupled photochemical-biological system to treat biorecalcitrant wastewater. 4th International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, 2005, 391-396.
3. BARBUSIŃSKI K., FILIPEK K.: Aerobic Sludge Digestion in the Presence of Chemical Oxidizing Agents Part II. Fenton's Reagent. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 9, No. 3 (2000), 145-149.
4. BARBUSIŃSKI K.: Intensyfikacja procesu oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów nadmiernych z wykorzystaniem odczynnika Fentona. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2004, Warszawa.
5. BARBUSIŃSKI K.: Odczynnik Fentona w ochronie środowiska. Laboratorium -wydanie specjalne "woda", 2004.
6. BIEŃ J., WYSTALSKA K.: Problemy gospodarki osadowej. Materiały Konferencyjne "Inżynieria i ochrona środowiska", Częstochowa, 2008, tom 11, nr 1, str. 5-11.
7. BIŃ A.: Zastosowanie procesów pogłębionego utleniania do uzdatniania wody. Ochrona Środowiska, 1998, 1, 68.
8. ChANG C.-Y., HSIEH Y.-H., EYAO K.-S., WEI M.-C., HSIEH L.-L.: The effect of pH on hydroksyl free radical reaction rate in the Fenton process. 4th International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, 2005, 343-348.
9. DĘBOWSKI M., ZIELIŃSKI M., KRZEMIENIEWSKI M..: Skuteczność kondycjonowania osadów ściekowych metodą Fentona. Ochrona środowiska, Olsztyn, 2008, Vol. 30, Nr 2.
10. Encyklopedia Szkolna -Chemia, WSiP, Warszawa, 2001.
11. FICEK M.: Nadtlenek wodoru -utleniacz ekologiczny, Chemik, 1994, 1, 9-11.
12. HUALIANG L, HENGYI LE, QIANG YUA, ZHONG LI, XIN FENG, BOJIE YANG.: Effect of low frequency ultrasonic irradiation on the sonoelectro-Fenton degradation of cationic red X-GRL. Chemical Engineering Journal 160, 417-422, 2010.
13. HUI ZHANG, JIANHUA ZHANG, CHUNYANG ZHANG, FANG LIU, DAOBIN ZHANG.: Degradation of C.I. Acid Orange 7 by the advanced Fenton process in combination with ultrasonic irradiation. Ultrasonics Sonochemistry 16, 325-330, 2009.
14. IORDACHE IOAN, STEVEN WILSON, ELSA LUNDANES, AELENEI NECULAI,.: Comparison of Fenton sono-Fenton bisphenol A degradation. Journal of Hazardous Materials 142, 559-563, 2007.
15. JIAN-HUI SUN, SHENG-PENG SUN, JING-YU SUN, RUI-XIA SUN, LIPING QIAO, HUI-QIN GUO, MAO-HONG FAN.: Degradation of azo dye Acid black 1 using low concentration iron of Fenton process facilitated by ultrasonic irradiation. Ultrasonics Sonochemistry 14, 761-766, 2007.
16. KITMONGKONSAK M., LU M.-C., RATANATAMSKUL C.: Degradation of Blak B by fluized-bed Fenton process. 4th International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, 2005, 368-373.
17. KRZEMIENIEWSKI M., DĘBOWSKI M., SIKORA J.: Możliwość zastosowania reakcji Fentona w procesach kondycjonowania i stabilizacji osadów pochodzących z ośrodków intensywnej hodowli ryb. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
18. KRZEMIENIEWSKI M., JANCZUKOWICZ J., PESTA J., DĘBOWSKI M..: Wpływ reakcji Fentona oraz zjawisk zachodzących podczas przepływu prądu elektrycznego na kondycjonowanie osadów ściekowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, Inżynieria Środowiska, 2003, 21, ss. 195-214.
19. LEDAKOWICZ S., OLEJNIK D., PERKOWSKI J., SEGOTA H.: Wykorzystanie procesów pogłębionego utleniania do rozkładu niejonowego środka powierzchniowo czynnego Tryton X-114. Przemysł Chemiczny, 80(10), 453 - 459, 2001.
20. LU M.-C., LIN C.-J., LIAO C.-H., TING W.-P., HUANG R.-Y.: Influence of pH on the dewatering of activated sludge by Fenton's reagent. Wat. Sci. Technol., 44, 327-332, 2001.
21. LUCAS M. S., PERES J. A.: Oxidation of Reactive Black 5 by Fenton/UV-C and ferrioxalate/H2O2/solar light processes. 4th International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, 2005, 397-402.
22. MING-CHUN LU, CHIEN-JUNG LIN, CHIH-HSIANG LIAO, RUI-YUAN HUANG, and WANG-PING TING.: Deweatering of activatedsludge by Fenton's reagent. Chia Nan University of Pharmacy and science, Taiwan 717, ROC.
23. MING-CHUN LU, CHIEN-JUNG LIN, CHIH-HSIANG LIAO, WANGPING TING, and RUI-YUAN HUANG.: Influence of pH on the dewatering of activated sludge by Fenton's reagent. Chia Nan University of Pharmacy and science, Taiwan 717, ROC.
24. PERKOWSKI J., KOS L.: Treatment of westewater with high detergent content by Fenton's method. 4th International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, 2005, 356-361.
25. PERKOWSKI J., SIDOR M..: Badania rozkładu niejonowych związków powierzchniowo czynnych w wybranych procesach pogłębionego utleniania. Ochrona Środowiska 2007, Nr. 1, str. 19-25,2007.
26. R. A. TORRES, F. ABDELMALEK, E. COMBET, C. P´ETRIER, C. PULGARIN.: A comparative study of ultrasonic cavitation and Fenton's reagent for bisphenol A degradation in deionised and natural Walters. Journal of Hazardous Materials 146, 546-551, 2007.
27. RATANATAMSKUL C., ChINTITANUN S., LU M-C.: Catalytic degradation of aniline by iron oxide in the presence of hydrogen peroxide. 4th International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, 2005, 374-377.
28. SANTOS A., RODRIGUEZ S., GARCIA-OCHOA F., YUSTOS P.: Oxidation and mineralization of substituted phenols by Fenton's reagent and catalytic wet oxidation. 4th Internatinal Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, 2005, 274-251.
29. ŚWIDERSKA R., CZERWIŃSKA M., KUTZ R.: Utlenianie zanieczyszczeń organicznych a pomocą odczynnika Fentona. Katedra Technologii Wody i Ścieków, Politechnika Koszalińska, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa.
30. T. T. H. PHAM, S. K. BRA, R. D. TYAGI, R. Y. SURAMPALLI.: Influence of ultrasonication and Fenton oxidation pre-treatment on rheological characteristics of wastewater sludge. Ultrasonics Sonochemistry 17,38-45, 2010.
31. TAO ZHOU, TEIK-THYE LIM, XIAOHUA LU, YAOZHONG LI, FOOKSIN WONG : Simultaneous degradation of 4CP and EDTA in a heterogeneous Ultrasound/Fenton like system at ambient circumstance. Separation and Purification Technology 68, 367-374, 2009.
32. WOLNY L.: Ultradźwiękowe wspomaganie procesu przygotowania osadów ściekowych do odwadniania. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2005.
33. ZALESKA A., GRABOWSKA E.: Nowoczesne procesy utleniania - ozonowanie, utlenianie fotokatalityczne, reakcja Fentona. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2008.
34. ZARZYCKI R. (red.): Gospodarka komunalna w miastach. PAN, 2001, Łódź.
35. ZARZYCKI R. (red.): Zaawansowane techniki utleniania w ochronie środowiska. Polska Akademia Nauk, 2002, Łódź.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0070-0009
Identyfikatory