Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0070-0003

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Ścieżki rowerowe jako element przestrzeni miejskiej - główne problemy lokalizacji i konstrukcji

Autorzy Greinert, A.  Fórmanowicz, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Bicycle paths within the urban area - main problems of their location and construction
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W dokumentach Unii Europejskiej i jej agend zapisano komunikację rowerową jako pełnoprawny element współczesnych systemów komunikacyjnych. Tym samym powstał problem organizacji tras rowerowych - funkcjonalnych i bezpiecznych. W Polsce problem bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się po drogach jest bardzo istotnym, na co wskazują statystyki policyjne, odnotowujące w latach 2007-2009 32865 kolizji, w wyniku których zmarło 1354 osób. Wiele nowych realizacji tras rowerowych w Polsce budzi kontrowersje, pod względem przebiegu, konstrukcji, oświetlenia, oznakowania i innych elementów. W pracy przedstawiono szereg rozwiązań ukierunkowanych na poprawę istniejącej sytuacji.
EN In the documents of the European Union and its agencies has been recorded communication by bike as a rightfull part of modern communication systems. Thus arose the problem of cycling organization - functional and safe. In Poland the problem of safety of cyclists traveling on the roads is very important, as indicated by police statistics that record in 2007-2009 32,865 collisions, resulting in 1,354 people died. Many of the new implementation of bike routes in Poland is controversial, in terms of location, design, lighting, signage and other elements. The paper presents a range of solutions aimed at improving this situation.
Słowa kluczowe
PL ścieżka rowerowa   droga miejska   gospodarka komunalna  
EN bike path   urban road   municipal economy  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2011
Tom Nr 141 (21)
Strony 28--41
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Greinert, A.
autor Fórmanowicz, S.
  • Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów, Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski, ul. prof. Z. Szafrana 15, 65-516 Zielona Góra, A.Greinert@iis.uz.zgora.pl
Bibliografia
1. CROW: Sign Up for the Bike: Design Manual for a Cycle-Friendly Infrastructure. Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Wateren Wegenbouw. (C.R.O.W.). Netherlands 1996.
2. CROW: Design Manual for Bicycle Traffic. Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw. (C.R.O.W.). REC25, Netherlands 2007, ss. 388.
3. GUS: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 r. Informacje i opracowania statystyczne, warszawa 2010.
4. LARSEN J., EL-GENEIDY A.: A travel behavior analysis of urban cycling facilities in Montréal Canada. Transportation Research Part D 16, 2011, 172-177.
5. NEWMAN P., KENWORTHY J. R.: Sustainability and cities: Overcoming automobile dependence. Island Press 1999.
6. PO: Rowerzyści, nadchodzą zmiany. Portal Platformy Obywatelskiej. http://www.platforma.org/pl/aktualnosci/newsy/art1844,rowerzyscinadchodza-zmiany.html, 2010.
7. PUCHER J., KOMANO C., SCHIMEK P.: Bicycling renaissance in North America? Recent trends and alternative policies to promote bicycling. Transportation Research Part A 33, 1999, 625-654.
8. RM WROCŁAWIA: Uchwała nr XII/396/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 września 1999 roku w sprawie polityki transportowej Wrocławia. Biuletyn Urzędowy RMW z 30 września 1999 r. Nr 8, poz. 354.
9. ROWEROWY SZCZECIN: Jak urzędnicy popsuli projekt ul. Kredowej. Portal Stowarzyszenia. http://www.rowerowy.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1487:jak-urzdnicy-popsuli-projekt-ulkredowej &catid=141:opisy-ulic-placow-ddr, maj 2011.
10. RYBARCZYK G., WU C.: Bicycle facility planning using GIS and multicriteria decision analysis. Applied Geography 30, 282-293.
11. SEWIK (System Ewidencji Wypadków i Kolizji): Komenda Główna Policji, dane opubl. przez sieć Miasta dla Rowerów. http://www.rowerowy.bialystok.pl/sewik/index.php, maj 2011.
12. UM GDAŃSK: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Gdańsk 2007.
13. UM ZIELONA GÓRA: Koncepcja rozbudowy ścieżek rowerowych. Miejskie inwestycje. Zielona Góra Biznes. http://biznes.zielona-gora.pl/PL/412/60/ koncepcja_rozbudowy_sciezek_rowerowych/, luty 2010.
14. VILLE DE MONTRÉAL: Plan de Transport. Montréal 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0070-0003
Identyfikatory