Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0006-0029

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska

Tytuł artykułu

Proces zarastania jeziora Świdwie i zmiany w użytkowaniu jego otoczenia od początku XIX do końca XX wieku

Autorzy Pieńkowski, P.  Kupiec, M. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/
Warianty tytułu
EN Process of overgrowing of Świdwie lake and changes in its surroundings land use from the beginning of the 19th century until the end of the 20th century
Konferencja Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry (2 ; 21-22.06.2001 ; Zielona Góra ; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejsza praca przedstawia etapy zanikania płytkiego eutrofizycznego jeziora Świdwie, które od roku 1963 jest częścią rezerwatu fauny. Zmiany w samej zlewni (obszar wolnej wody i trzcin) oraz wykorzystanie zlewni w zasięgu 1,5 km od brzegu jeziora w ciągu ostatnich dwustu lat były przedmiotem badań opartych na mapach topograficznych i zdjęciach lotniczych. Analiza materiałów kartograficznych wykonanych przy zastosowaniu programów GIS pozwoliła na potwierdzenie wpływu prac hydrotechnicznych na zmniejszenie powierzchni lustra wody. Największe nasilenie tego procesu można było zaobserwować w latach 1830-1888 (budowa rowów melioracyjnych) oraz w latach 1936-1948 (obniżenie poziomu powierzchni wody). Na zmeliorowanej powierzchni nastąpiła charakterystyczna wegetacja roślin. Po drugiej wojnie światowej w północnej części zbiornika pojawiły się zespoły lasów bagiennych, natomiast wegetacja trzcin przeniosła się na powierzchnię wód wolnych, w wyniku czego nastąpiło ich zmniejszenie z 467,1 ha w 1830 do 75,9 ha w roku 1996. Również utylizacja części obszaru zlewni będącego przedmiotem badań została poddana dość istotnym transformacjom. W latach trzydziestych XIX w. pola uprawne stanowiły tylko 11,1% zlewni natomiast 40 lat później ich obszar wzrósł do 54,5% (głównie kosztem lasów i terenów podmokłych). W okresie powojennym ponownie nastąpiło zmniejszenie powierzchni pól uprawnych do 18,2% (w wyniku zalesienia pól i pozostawienia ich jako nieużytki).
EN This paper presents the stages of disappearance of a shallow eutrophic lake Świdwie, which since 1963 is a part of faunal reserve. Changes in the lake basin itself (area of an open water and reeds), as well as utilization area of the basin with a buffer of 1,5 km from the basin shores were studied in the two hundred years period based on topographical maps and aerial photos. Analyses of cartographic material conducted with use of GIS programmes allowed to ascertain the influence of hydrotechnical works on decrease of the open water surface. The greatest escalation of this process was observed between 1830-1888 (construction of ditches) and in 1936-1948 (lowering of the water surface level). On the meliorated surfaces there was a distinctive succession of vegetation. In the nothern part of the reservoir after the 2nd Word War swamp forest communities appeared, whereas reed vegetation moved upon the open water surface, resulting in its decrease from 467,1 ha in 1830 to 75,9 ha in 1996. Likewise utilisation of the researched section of the basin underwent significant transformations. In the years 1830 fields constituted only 11,1%, whereas after 40 years their area increased to 54,5% (mainly at the expense of forests and wetland areas). In the period after the war there was again decrease in the surface area of arable lands down to 18,2% as a result of afforestation of the fields and abandonment as waste lands.
Słowa kluczowe
PL zanikanie jeziora   kształtowanie środowiska   ochrona środowiska   ekologia  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
Rocznik 2001
Tom nr 125
Strony 265--277
Opis fizyczny Bibliogr., rys., tab.
Twórcy
autor Pieńkowski, P.
autor Kupiec, M.
  • Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0006-0029
Identyfikatory