Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0004-0015

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Wielofazowy rozwój zaburzeń glacitektonicznych na Dolnym Śląsku

Autorzy Badura, J.  Przybylski, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Multiphase development of glaciotectonic disturbances in the Lower Silesia
Konferencja IX Sympozjum Glacitektoniki (2002 ; Zielona Góra : Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W trakcie prowadzenia zakrojonych na szeroką skalę prac kartograficznych w środkowej i północnej części Dolnego Śląska stwierdzono stosunkowo często występowanie osadów zaburzonych glacitektonicznie. Występują one z różną intensywnością na całym obszarze zajętym przez lądolądy skandynawskie. W miarę zbliżania się do granicy maksymalnego zasięgu lądolodów skala zaburzeń maleje, od ponad 200 m w rejonie Wałów Śląskiego i Zielonogórskiego do 2-10 m w kotlinach śródsudeckich. W zaburzeniach biorą udział oprócz osadów późnego neogenu i czwartorzędu, regolity skał podłoża krystalicznego, iły triasu, osady brakiczne i morskie oligocenu oraz gipsy miocenu środkowego. Brak osadów biogenicznych uniemożliwia precyzyjne datowanie wieku zaburzeń oraz oddzielanie różnowiekowych, nakładających się na siebie deformacji. Na podstawie badań prowadzonych na łuku Mużakowa, Wału Śląskiego i Zielonogórskiego stwierdzono wiek największych zaburzeń związanych ze zlodowaceniami południowopolskimi. Na zaburzonej powierzchni dyskordantnie leżą osady zlodowaceń Odry, a po północnej stronie Wału Śląskiego i łuku Mużakowa Warty. Formom pozytywnym zbudowanym z wyciśniętych osadów odpowiadają formy negatywne. Na podstawie kryteriów morfologicznych można założyć, że na południe od Wału Śląskiego i łuku Mużakowa występują silnie zdenudowane obszary deformowane w czasie transgresji lądolodów zlodowacenia Elstery. Natomiast Wał Śląski powstał w czasie recesji zlodowacenia Elstery 2. W kolejnym etapie deglacjacji utworzył się Wał Zielonogórski i łuk Mużakowa. Ten ostatni powstał w wyniku szarży lądolodu. Prawdopodobnie podobną genezę mają mniejsze łuki w Grębocicach i Sycowie na Wale Śląskim.
EN Research carry on detailed geological mapping in the middle and north part of the Lower Silesia has recorded numerous occurrences of glaciotectonic structures. These disturbances occur on the whole area, which was covered by the Scandinavian ice-sheets. The scale of disturbances decreases from the North to South towards the border of the maximum extent of the ice-sheets, from over 200 m of thickness in the region of Zielona Góra Rampart to 2-10 m in the intrasudetic valleys. Glaciotectonic deformations include maintly the Quaternary and the Late Neogene deposits but disturbances of regolithes, red Triasic ton, Oligocene brackish, marine deposits and Miocene gypsum are noted as well. Accurate determination of the most of disturbances and their classification in to the to separate phases are usually impossible because of lack of biogenic stratigraphic marks. Research in the Mużaków Arc and in the Silesian and the Zielona Góra Ramparts allow determine the largest glaciotectonic disturbations to the Southern Polish Glaciation. Deformed layers are discordantly covered by the Odranian, and on the north side of ramparts by the Wartanian sediments. The positive forms, which are formed from squeezed out deposits, match the negative forms. Occurrence of strongly denuded areas which was also deformed by ice-sheets during Southern Polish Glaciation south of Silesia Rampart and the Mużaków Arc could be assumed on the base of geomorphologic analyses. The main outline of Silesian Rampart was formed during recession of the Elsterian 2 ice-sheet. The Zielona Góra Rampart and the Mużaków Arc were shaped during the next stages of that ice-sheet recession. The Mużaków Arc was formed during rapid surge of the ice-sheet lobe. Origin of comparable arcs near Grębocice and Syców in Silesian Rampart is probably similar.
Słowa kluczowe
PL geologia   glacitektonika  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2002
Tom z. 129
Strony 15--26
Opis fizyczny Bibliogr., rys.
Twórcy
autor Badura, J.
autor Przybylski, B.
  • Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski, Wrocław
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0004-0015
Identyfikatory