PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Occurrence and load of priority pesticides in groundwater of podlasie region (2009-2010)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Obciążenie najważniejszymi pestycydami wód podziemnych podlasia i ich występowanie w latach 2009-2010
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The studies included 20 herbicides, 47 insecticides and 25 fungicides popularly used in plants protection. The levels of 15 pesticides: organochlorine (OCPs), organophosphorous (OPPs) and herbicides (H), in wells water in Podlasie Region in Poland were investigated to evaluate their potential pollution and risks. The analysis of all pesticides extracted by solid phase extract were performed using Agilent gas chromatograph coupled with dual system detection: electron capture and nitrogen phosphorous detector and Waters liquid chromatograph with photodiode array detector. Water samples have been collected seasonally from thirty wells for a period of 2 year (2009 - 2010). Results obtained confirm the presence of pesticide residues representing different chemical and biological activity classes in the wells waters. The most commonly encountered OPPs in water were: chlorpyrifos, diazinone, dimethoate and fenitrothion, among the herbicides: atrazine, MCPA and li-nuron and one fungicide - captan. Also, organochlorine pesticide residues in wells water were detected: p,p'-DDD, and o -HCH.The highest concentration was quantified for atrazine and simazine (2.23 /
PL
Próbki wody pobierano sezonowo z trzydziestu studni w ciągu 2 lat (2009 - 2010). Badaniami objęto 20 substancji aktywnych herbicydów, 47 insektycydów oraz 25 fungicydów powszechnie stosowanych w ochronie roślin. Wszystkie pestycydy wyizolowano techniką ekstrakcji do fazy stałej i oznaczono na chromatografie gazowym w dualnym systemie detekcji z wykorzystaniem detektorów wychwytu elektronów i azotowo-fosforowego oraz chromatografu cieczowego z detektorem fotodiodowym. Uzyskane wyniki potwierdzają obecność w wodach studzienicznych pozostałości pestycydów z różnych klas chemicznych i biologicznej aktywności. Najczęściej stwierdzano pozostałości pestycydów fosforoorganicznych: chloropiryfos, diazinon, dimetoat i fenitrotion, wśród herbicydów: atrazynę, MCPA i linuron oraz jeden fungicyd - kaptan. Sporadycznie odnotowano pestycydy chloroorganiczne, produkty degradacji DDT oraz lindan (y-HCH). Najwyższe stężenia stwierdzono dla atrazyny i syma-zyny (2,23 /
Słowa kluczowe
EN
PL
Rocznik
Tom
Strony
178--195
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
 • Plant Protection Institute - National Research Institute, Pesticides Residue Research Laboratory
Bibliografia
 • 1. Golfinopoulos, S.K., Nikolaou, A.D., Kostopoulou, M.N., Xilourgidis, N.K., Vagi, M.C., Lekkas, D.T, Organochlorine pesticides in the surface waters of Northern Grece, Chemosphere 50, 507-516, 2003.
 • 2. Hayes W. J. And Laws E. R. (eds), Handbook of Pesticides Toxicology. Academic Press, Orlando, FL, 1991.
 • 3. Sudo M, Kunimatsu T, Okubo T, Concentration and loading of pesticides residues in Lake Biwa basin (Japan). Water Res, 36:315 -329, 2002.
 • 4. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tabela 1, Agregacja według rodzajow srodkow ochrony roslin (, 2002 (accessed 25.02.2010).
 • 5. Decision 2455/2001/EC of the European parliament and of the council of 20 November 2001 establishing the list of in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC. 15.12.2001 Official Journal of European Communities L 331, 1-5.
 • 6. Eu Council Directive on the Quality of Water Intended for Human Consumption. 98/83/EC, 1998.
 • 7. Eu Council, Implementation of the Community Strategy for Endocrine Disrupters. COM 262,2001.
 • 8. Gupta PK, Pesticide exposure—Indian scene, Toxicology 198 (1-3), 83-90, 2004.
 • 9. Sankararamakrishnan N., Sharma A. K., Sanghi R, Organochlorine and organophosphorous pe-sticideresidues in ground water and surface waters of Kanfur, Uttar Pradesh, India, Env. Internat. 31, 113-120, 2005.
 • 10. Soderlund D.M., Clark J.M., Sheets L.P, Mullin L.S., Piccirillo V.J., Sargent D., Stevens J.T.,.We-iner M.L, Mechanisms of pyrethroid neurotoxicity: implications for cumulative risk assessment,Toxicology 171(1):3-59, 2002.
 • 11. Chikushi H., Sirota K., Yoshida N., Edamura T., Toda K, Simple water analysis of golf link pes-ticides by means of batch-wise adsorption and supercritical fluid extraction, Talanta 80: 738-743,2009.
 • 12. Ballesteros E., Parrado M.J., Continuous solid-phase extraction and gas chromatographic deter-mination of organophosphorus pesticides in natural and drinking waters, J. Chromatogr. A 1029:267-273, 2004.
 • 13. Kuster M., Lopez De Alda M., Barcelo D, Liquid chromatography-tandem mass spectrometric analysis and regulatory issues of polar pesticides in natural and treated waters, J. Chromatogr. A 1216: 520-529, 2009.
 • 14. Rodrigues A.M., Ferreira V., Cardoso V.V., Ferreira E., Benoliel M.J., Determination of several pesticides in water by solid-phase extraction, liquid chromatography and electrospray tandem mass spectrometry, J. Chromatogr. A 1150: 267-278, 2007.
 • 15. Palma G., Sanchez A., Olave Y., Encina F., Palma R., Barra R., Pesticide levels in surface waters in an agricultural-forestry basin in Southern Chile, Chemosphere 8: 763-770, 2004.
 • 16. Dujakovic N., Grujic S., Radisic M., Vasiljevic T., Lausevic M., Determination of pesticides in surface and ground waters by liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry, Anal. Chim. Acta 678: 63-72, 2010.
 • 17. Maloschik E., Ernst A., Hegedus G., Darvas B., Szekacs A., Monitoring water-polluting pesticides in Hangary, Microchem. J 85: 88-97, 2007.
 • 18. Gulbakan B., Uzun C., Celikbotacak O., Guven O., Salih B., Solid phase extraction of organo-chlorine pesticides with modified poly (styrene-divinylbenzene) microbeads using home-made solid phase extraction syringes, Reactive Functional Polymers 68: 580-593, 2008.
 • 19. Okomura M., Yano N., Fujinaga K., Seike Y., Matsuo S. In situ Preconcentration Method for Trace Dissolved Sulfide in Environmental Water Samples Using Solid-Phase Extraction Followed by Spectrophotometric Determination, Anal. Sci. 15:427-432, 1999.
 • 20. Eurachem Guide: The fitness for purpose of analytical methods: A laboratory guide to metod validation and related topics, 1st ed., EURACHEM Sekretariat, Teddington, Middlesex, UK,1998.
 • 21. Namiesnik J., Jamrogiewicz Z. (Editors). Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń śro-dowiska. WNT, Warszawa, Poland, 1998.
 • 22. Łozowicka B., Kaczyński P., Pesticides - one of chemical pollutants of groundwater of rural areas in Podlasie. Pol. J. En. Stud. 16 (2A, Part II): 332-336, 2007.
 • 23. Łozowicka B., Kaczyński P., Monitoring organochlorine and organophosporous pesticides in surface and ground water in Podlasie region, s 12-20. in: Pol. J. En. Stud. Series of monographs v. 3. L. Dzienis (red). HARD Publishing Company, 94 ss. ISBN 987-83-61940-08-1, 2009.
 • 24. Status Of Active Substances Under Eu Review, European Food Safety Authority. http://ec.euro-pa. eu/food/plant/protection/evaluation/index_en. pri nt. htm, 2008.
 • 25. Łozowicka B., Studium nad pozostałościami środków ochrony roślin w płodach rolnych północno wschodniej Polski, ISSN 1730-038X. Rozprawy naukowe IOR-PIB, zeszyt 21, Poznań, 2010.
 • 26. U.S. Environmental Protection Agency, Drinking water standards and health advisories, Report EPA 822-R-02-038, Washington, DC, 2002.
 • 27. Drożdżyński D, Folkman W., Kowalska J., Pesticide residues in surface water samples collected in areas of intensive agricultural practice of the Wielkopolska province (2006-2007), Proceedings of ECOpole 3, 2 :445-44, 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0003-0040
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.