PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Znaczenie zbiorników retencyjnych na terenach rolniczych oraz jakość ich wód

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Importance of retention reservoirs in rural areas and their waters' quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Gromadzenie wody w zbiornikach małej retencji jest istotnym elementem poprawy bilansu wody, zwłaszcza w naszym kraju o niewielkich zasobach wodnych. Badaniami objęto dwa zbiorniki małej retencji w miejscowościach Jasionówka i Korycin (o zlewniach typowo rolniczych), położone w całości w granicach Zielonych Płuc Polski, na terenie województwa podlaskiego. Na terenach bezpośrednio otaczających akweny nie odnotowano żadnych większych ośrodków przemysłowych, które mogłyby zdecydowanie negatywnie wpływać na jakość wody w zlewiskach. Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań można stwierdzić, iż dominującą formą występowania azotu w próbkach wody pochodzących z obu zbiorników retencyjnych był azot organiczny, który stanowił 80,86 % azotu ogólnego w przypadku zbiornika Jasionówka i 62,64 % w Korycinie. Świadczy to o dużym zanieczyszczeniu wody związkami organicznymi. Ponadto stwierdzono wyraźną sezonowość występowania związków biogennych, które bezpośrednio decydują o eutrofizacji w wodach obu zbiorników. Parametrami najbardziej obniżającymi ocenę jakościową wody w obu zbiornikach okazały się: barwa, mętność, fosforany, azot Kjeldahla, ChZT-Mn, oraz zawartość żelaza.
EN
Accumulation of water in low-retention reservoirs is an important element for water resources. The study included two low-retention reservoirs in Jasionówka and Korycin (typically agricultural catchment) localized fully within Polish Green Lungs area in Podlasie region. No major industrial centers that would have negative impact on water quality in catchments were found in a direct neighborhood of studied reservoirs. The analysis of achieved results revealed that organic nitrogen containment is making up 80,86% of the total nitrogen in case of Jasionówka reservoir and 62,64% in Korycycin reservoir and was its dominating form in water samples. It proves the great contamination of waters with organic compounds, which was confirmed by relatively high CODMn values as the indicator of organic matter load. Analysis of achieved results revealed an apparentseason-dependent character of biogenic substance occurrence, which directly determined the eutrophization of both reservoirs' water. Parameters that the strongest decreased the water quality in both reservoirs were: color, turbidity, Kjeldahl's nitrogen, CODMn, iron and phosphates content.
Rocznik
Tom
Strony
103--111
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
 • Politechnika Białostocka, Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
Bibliografia
 • 1.Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Wyd. Arkady, Warszawa, 1999.
 • 2. Materiały niepublikowane, udostępnione w Urzędach Gminy w Jasionówce i Korycinie.
 • 3. Kubiak J., Tchórz A., Eutrofizacj. Podstawowe problemy ochrony wód jeziornych na Pomorzu Zachodnim, Słupskie Prace Biologiczne 2, 2005, pp 17-34.
 • 4. Mazurkiewicz-Boroń G., Environmental characterisic of affluents of the Dobczyce Reservoir indices,. Acta Hydrobiol.., 30, 1988, pp 287-296.
 • 5. Mioduszewski W. Mała retencja: ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego: Poradnik; Wydawnictwo Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych Falenty: 2003.
 • 6. Mioduszewski W. Małe zbiorniki wodne; Wydawnictwo Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych; Falenty: 2006.
 • 7. Nyc K., Mała retencja wodna – zagadnienia ogólne, Przegląd Komunalny rok 2004, pp 73-77,
 • 8. Pawełek J., Spytek M., Stężenie związków biogennych w wodzie potoków dopływających do Zbiornika Dobczyckiego, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 5, Kraków 2008,pp179-189.
 • 9. Płuciennik E., Szustakowski M., Obieg fosforu w układzie woda-rośliny wodne-osady denne, II Kongres Inżynierii Środowiska, Monografie PAN, vol. 33, pp 219-225, 2005.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r., w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z dnia 9 września 2008 r.).
 • 11.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.10.2002 r., w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U. 2002, Nr 176, poz. 1455), 2002.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U2002 Nr 183, poz. 1530), 2002.
 • 13. Szczykowska J., Occurrence of elements contaminating the low-retention reservoirs on agricultural areas, Polish Journal of Environmental Studies - Series of Monographs vol. 3 HARD Publishing Company, Olsztyn 2009, pp 75-80.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0003-0033
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.