PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przyczyny i skutki poziomu czystości wód zbiorników małej retencji na Podlasiu

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Reasons and effects of water purity level of low-retention reservoirs in Podlasie region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Działania mające na celu retencjonowanie wody należy rozpatrywać w powiązaniu z jej jakością i realizacją zadań mających na celu poprawę stanu czystości wód. Jednym z celów małej retencji jest wydłużenie drogi obiegu zanieczyszczeń. Spiętrzenie wód płynących i powstanie zbiorników wodnych w istotny sposób wpływa na procesy chemiczne, biochemiczne i biologiczne w wodzie. W wyniku piętrzenia zwiększa się powierzchnia wody, głębokość, czas przepływu, a zmniejsza prędkość przepływu. Spadek zawartości zanieczyszczeń organicznych w zbiorniku jest na ogół większy niż na tym samym odcinku rzeki przed spiętrzeniem. W zbiorniku następuje bowiem zwiększona sedymentacja zawiesin i wydłuża się czas rozkładu zanieczyszczeń organicznych. W efekcie może to poprawić jakość wody, jednak dotyczy to tylko czystych wód. W przypadku wód zanieczyszczonych spiętrzenie zwykle pogarsza jakość wody. Zmiany jakości wód w zbiornikach są uwarunkowane w dużym stopniu sytuacją lokalną i są różnokierunkowe. Jakość wody dopływającej do zbiornika ma podstawowe znaczenie. Dopływ do zbiornika wód zanieczyszczonych może powodować, że będą w nim zachodziły niekorzystne procesy powodujące pogorszenie jakości wód. Celem niniejszego opracowania jest analiza przyczyn i skutków poziomu zanieczyszczenia wód zbiorników małej retencji oraz ich dopływów na terenie województwa podlaskiego pod kątem obecności wybranych zanieczyszczeń fizyko - chemicznych. Badania wód prowadzono od grudnia 2008 do grudnia 2009 roku na dwóch wybranych obiektach zlokalizowanych na Podlasiu. Są to zbiorniki małej retencji w Sokółce i Czarnej Białostockiej.
EN
Action which are taken in order to retent water should be considered in connection with its quality and with realization of tasks in order to improve level of water purity One of the aims of small retention is to lengthen the distance of pollution circulation. The accumulation of flowing water andbuilding of water reservoir influences importantly on chemical, biochemical and biological processes in water. As a result of accumulation of water- the surface of water, its depth and the time of flowing are increasing and the flowing speed is decreasing. Decrease of content of organic pollution in a water reservoir is usually bigger than at the same river segment before the accumulation of water. In the water of reservoir takes place increased sediment of suspensions and the period of organic pollution degradatio is increasing. Obviously, it can improve water quality, but it only deals with clean waters. If we talk of polluted waters, accumulation of water mainly declines water quality. Changes of water quality in reservoirs are conditioned remarkably by local situation and they are multidirectional. The quality of water flowing into the reservoir has basic meaning. Flowing of polluted water into the reservoir may cause the appearing of many disadvantageous processes causing the decline of water quality.The subject of this study work is the analysis of reasons and effects of water pollution level in the reservoirs of low- retention and their influxes in the area of Podlasie district by taking into the consideration the presence of selected physico - chemical pollutions. Analysis of water were held from december 2008 to december 2009 in two selected objects located in Podlasie region. They are two low- retention reservoirs: in Sokółka and in Czarna Białostocka.
Rocznik
Tom
Strony
68--74
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
  • Politechnika Białostocka, Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
Bibliografia
  • 1. Kabata - Pendias A., Pendias H.: Biochemia pierwiastków śladowych, PWN, Warszawa 1993.
  • 2. Klimaszyk P: Peatbog-Humic Water Complex in Forest Landscape: Factors Determining its Functioning. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 15, No. 5D, Part II, pp 384-388, 2006.
  • 3. Koszelnik P.: Isotopic effects of suspended organic matter fluxes in the Solina reservoir (SE Poland). Environment Protection Engineering 2009, 35(4).
  • 4. Mioduszewski W.: Mała retencja: Ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego - poradnik, Wydawnictwo IMUZ, Falenty 2003.
  • 5. Radczuk L., Olearczyk D.: Małe zbiorniki retencyjne jako element poprawy bilansu wodnego zlewni użytkowanej rolniczo, Zeszyt Naukowy AR Kraków, 2002.
  • 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r., w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Z dnia 9 września 2008 r.)
  • 7. Siemieniuk A.: Variability of physicochemical parameters in selected retention reservoirs in Podlasie region. Polish Journal of Environmental Studies - Series of Monographs vol.3 HARD Publishing Compy, Olsztyn 2009, pp 63-68.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0003-0029
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.