PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badanie procesu przesiąkania roztworów olejów roślinnych i substancji ropopochodnych przez ośrodek porowaty

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Investigation of the percolation of the solutions of vegetable oils and crude oil derivatives through porous bed
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ropa naftowa i jej pochodne stanowią jedno z ważniejszych źródeł zanieczyszczeń gruntów i wód gruntowych. Postępująca industrializacja oraz rozwój motoryzacji są przyczyną większego zapotrzebowania na produkty naftowe. Wzrost wydobycia, przetwórstwa i zużycia ropy naftowej nieuchronnie pociąga za sobą zwiększenie przypadków zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi. W pracy tej przedstawione zostały badania przesiąkania cieczy o różnych właściwościach fizykochemicznych przez warstwy ziarniste w warunkach nieustalonych. Podjęta została próba opisu zjawiska przesiąkania płynów modelowych za pomocą równań matematycznych uwzględniających wpływ lepkości cieczy na przebieg tego procesu. Podjęto także próbę oszacowania łatwości wymywania związków ropopochodnych z warstwy ziarnistej za pomocą wody.
EN
Crude oil and its derivatives are one of the major sources of pollution of land and groundwater. Increasing industrialization and development of automotive industry are causing a greater demand for oil products. The increase in mining, processing and consumption of oil will inevitably entail an increase in cases of environmental pollution with these compounds. In this work were presented penetration research liquids with different physical and chemical properties of granular layer in transients term. Attempt is made to describe the phenomenon of percolation fluid models using mathematical equations taking into account the effect of viscosity on this process. An attempt to estimate the ease of leaching of petroleum compounds from the granular layer by water. The aim of this study was to determine the efficiency of migration processes of high-viscosity substance in the soil.
Rocznik
Tom
Strony
48--58
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor
autor
 • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • 1. Bear J.: Dynamics of fluids in porous media, Elsevier, New York 1972.
 • 2. Bear J., Corapcioglu Y.: Advances In transport phenomena In porous media. Martinus Nijhoff, Boston, 1987.
 • 3. Gierak A. „Zagrożenie środowiska produktami ropopochodnymi" Ochrona Środowiska nr 2 (57), 2005.
 • 4. Izdebka - Mucha D. „Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na wybrane geologiczno-inżynierskie właściwości gruntów spoistych" Przegląd Geologiczny, vol. 53, nr 9, 2005.
 • 5. Konikow L.F., Mercer J.W.: Ground water flow and transport modelling, Journal of Hydrology,1988, 100, 379-409.
 • 6. Maciejewski S. „Procesy przepływu rozpuszczonych w wodzie substancji w gruncie nienasyconym", Instytut Budownictwa Wodnego PAN, BNH nr. 26, Gdańsk, 1998.
 • 7. Piechowiak K. „Zanieczyszczenie wód gruntowych związkami ropopochodnymi" Wodociągi -Kanalizacja nr 1/2007 str. 25.
 • 8. Sęk J., Błaszczyk M., Przybysz Ł. „Opis procesu nasiąkania struktur porowatych za pomocą równania kinetycznego" Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, nr 1, s. 97-98.
 • 9. Sęk J., Plaskota D. „Badanie procesu sorpcji jonów chromu i żelaza w strukturach porowatych" Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, nr 3, s. 107-108.
 • 10. Sęk J., Stopczyk A., Browarski T. „Badanie procesu przesiąkania wody przez warstwy ziarniste w warunkach nieustalonych" Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, nr 2, s. 111-112.
 • 11. Strzelecki T., Kostecki St., Żak St.: Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate. DWE,Wrocław 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0003-0027
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.