PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zagrożenia i ryzyko w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Threats and risks in water supply system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono współczesne zagrożenia związane z funkcjonowaniem systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na tle osiągnięć naukowych bezpieczeństwa systemów technicznych. Dokonano syntezy krajowych badań naukowych w zakresie scenariuszy ryzyka awarii SZZW. Zaproponowano definicję wskaźnika odporności systemu na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne. Zarządzanie ryzykiem, w porównaniu z barierami ochrony systemu przed zagrożeniami, to podstawowy warunek ciągłości funkcjonowania systemu. Wskazano kierunki badań systemowych związanych z bezpieczeństwem.
EN
The paper presents contemporary threats related to the functioning of collective water supply systems against the background of scientific achievements related to safety of technical systems. A synthesis of domestic research on risk scenarios in case of fault in WSS, has been made. A definition of the indicator of system's resistance to external and internal threats, has been proposed. Risk management, in conjunction with barriers to protect the system against threats, is a basic condition for the continuity of the system's functioning. Directions of research related to the security of the systems were indicated.
Rocznik
Tom
Strony
37--47
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor
autor
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • 1. Craun G.F.; Calderon R.I. 2001. Waterborne disease outbreaks caused by distribution system deficiencies. Journal AWWA, No 1, s. 82-91.
 • 2. Dąbrowski W. 2009. Zarządzanie sieciami wodociągowymi w aspekcie nakładów na odnowę. Mat. konf. Infraeko „Infrastruktura komunalna, rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych. Wydawn. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów-Niepołomice 2009, s. 51-60.
 • 3. Iwanejko R. 2009. Klasyczne i nieklasyczne metody szacowania uszkadzalności sieci dystrybucji wody. Mat. konf. „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody". Wydawn. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2009, s. 213-221.
 • 4. Kwietniewski M.; Gębski W.; Wronowski N. 2005. Monitorowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Seria: Wodociągi i Kanalizacja. Nr 10. Wydawnictwo PZiTS, Warszawa.
 • 5. Kwietniewski M.; Rak J. 2010. Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Wydawn. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Warszawa.
 • 6. Rak J. 2008. Stan obecny i perspektywy rozwoju nauki o ryzyku w zaopatrzeniu w wodę. Materiały konferencyjne „ Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód", t.1. Wydawnictwo PZiTS O/ Wielkopolski, Poznań, s. 59-78.
 • 7. Rak R. J. 2009. Bezpieczna woda wodociągowa - Zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • 8. Rak R. J. 2009. Dopuszczalne ryzyko zdrowotne związane z konsumpcją wody wodociągowej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 3, s. 12-15.
 • 9. Rak R. J. 2009. Sterowanie ryzykiem w wodociągach. Wodociągi-Kanalizacja, nr 2 (60), s. 12-15.
 • 10. Rak R. J.; Studziński A. 2009. Problematyka ciągłości funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę. Forum Eksploatatora, nr 4(43), s 75-77.
 • 11. Rak R. J. 2009. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem SZW. Instal, nr 2 (292), s. 43-48.
 • 12. Rak R.J.; Tchórzewska-Cieślak B. 2009. O bezpieczeństwie zaopatrzenia w wodę. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 59, tom 2, Lublin, s.171-178.
 • 13. Szatkiewicz K. 2009. Rewizja dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dotyczącą oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem. Ochrona Środowiska,nr 3, s. 41-44.
 • 14. Tchórzewska-Cieślak B. 2009. Bayesowski model ryzyka awarii sieci wodociągowej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 9, s. 54-56.
 • 15. Tchórzewska-Cieślak B. 2009. Ochrona konsumentów wody przed skutkami zawodności dostawy wody do spożycia, Mat. konf. „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody", Wydawn. Politechniki Śląskiej. Gliwice, s. 369-380.
 • 16. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007, Nr 89, poz. 590, z późn. zm).
 • 17. Wolanin J. 2007. Wybrane problemy zarządzania kryzysowego. Przegląd komunalny, cz. I-II, nr 11-12, s. 115-128.
 • 18. Załęska-Radziwił M. 2007. Badania ekotoksykologiczne w procesie ekologicznej oceny ryzyka w środowisku wodnym. Prace naukowe, Inżynieria Środowiska, z. 52. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • 19. Zimoch I. 2009. Czynniki kształtujące czas usuwania awarii wodociągowej. Mat. konf. „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody" Wydawn. Politechniki Śląskiej. Gliwice, s. 223-230.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0003-0026
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.