PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Application of membrane techniques in the removal of inorganic impurities from water environment- state of art

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zastosowanie technik membranowych w usuwaniu zanieczyszczeń nieorganicznych ze środowiska wodnego - stan wiedzy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Introduction and development of membrane technology in the production of drinking water, in the last 30 years, is considered as a significant step in the field of water treatment effectiveness, comparable with the introduction of sand filters at the beginning of 20 age. The special role played the high- and low- pressure-driven membrane processes as well as electrodialysis. Desalination of seawater and brackish groundwater is often the way to obtaining drinking water. Significant improvements in technology and design of reverse osmosis, the availability of alternative energy sources, the possibility of pretreatment and applied materials have caused the process to become environmentally-friendly source of fresh water in many regions of the world, particularly in those where their sources are limited. In the 1980s increased interest of nan filtration and to some extent the reverse osmosis as the methods of water softening, while in the 1990s. they start to be applied to remove micro-pollutants, also inorganic. To remove nitrate ions and fluoride, boron and metals (Fe, Mn and heavy metals) is successfully applied reverse osmosis, nan filtration and electro dialysis, as well as bioreactors and ultrafiltration integrated with coagulation and oxidation.
PL
Wprowadzenie i rozwój technik membranowych w produkcji wody do picia, w ostatnich 30. latach, jest uważane jako znaczący krok w dziedzinie skuteczności uzdatniania wody, porównywalny z wprowadzeniem filtrów piaskowych na początku 20. wieku. Szczególną rolę odegrały w tym zakresie wysoko- jak i niskociśnieniowe procesy membranowe oraz elektrodializa. Odsalanie wody morskiej i zasolonych wód podziemnych jest częstym sposobem otrzymywania wody do picia. Znaczne ulepszenia w technologii i projektowaniu procesu odwróconej osmozy, dostępność alternatywnych źródeł energii, możliwości wstępnego oczyszczania oraz stosowanych materiałów spowodowały, że proces stał się przyjaznym ekologicznie źródłem wody słodkiej w wielu regionach świata, szczególnie w tych, gdzie ich źródła są ograniczone. W latach 80. wzrosło zainteresowanie nanofiltracją i w pewnym zakresie odwróconą osmozą jako metodami zmiękczania wody, natomiast w latach 90. zaczęto je stosować do usuwania mikrozanieczyszczeń, w tym nieorganicznych. Do usuwania jonów azotanowych i fluorkowych, boru oraz metali (Fe, Mn i metale ciężkie) z powodzeniem stosuje się odwróconą osmozę, nanofiltrację i elektrodializę, jak również bioreaktory membranowe oraz ultrafiltrację wspomaganą koagulacją i utlenieniem.
Rocznik
Tom
Strony
18--36
Opis fizyczny
Bibliogr. 31 poz.
Twórcy
autor
autor
 • Silesian University of Technology, Institute of Water and Wastewater Engineering
Bibliografia
 • 1. Bakalàr T., Bùgel M., Gajdosovà L., (2009), Heavy metal removal using reverse osmosis, Acta Montanistica Slovaca, 14, 250-253.
 • 2. Bick A., Oron G., (2005), Post-treatment design of seawater reverse osmosis plants: boron removal technology selection for potable water production and environmental control, Desalination, 178, 233-246.
 • 3. Bodzek M., Konieczny K., (2005), Application of membrane processes in water treatment, Oficyna Wydawnicza Projprzem-Eko, Bydgoszcz (In Polish).
 • 4. Bodzek M., Konieczny K., (2010), Application of membrane processes in drinking water treatment.I Removal of inorganic compounds, Technologia Wody, no 1, 9-21,26. (In Polish).
 • 5. Bodzek M., Korus I., Loska K., (1999), Application of the hybrid complexation - ultra-filtration process for removal of metal ions from galvanic wastewater, Desalination, 121, 117-121.
 • 6. Bodzek M., Koter S., Wesołowska K, (2002), Application of Membrane Techniques in Water Softening Process, wyd. Elsevier, Desalination 145, 321-327.
 • 7. Bryjak M., Wolska J., Kabay N., (2008), Removal of boron from seawater by adsorptionmembrane hybrid process: implementation and challenges, Desalination, 223, 57-62.
 • 8. Crespo J.G., Velizarov S., Reis M.A., (2004), Membrane bioreactors for the removal of anionic micropollutants from drinking water, Current Opinion in Biotechnology, 15, 463-468.
 • 9. Dilek C., Ozbelge H.O., Bicak N., Yilmaz L., (2002), Removal of boron from aqueous solution by continuous polymer enhanced-ultrafiltration by polyvinyl alcohol, Sep. Sci. Technol., 37, 1257-1271.
 • 10. Ellis D., Bouchard C., Lantagne G., (2000), Removal of iron and manganese from groundwater by oxidation and microfiltration, Desalination, 130, 255-264.
 • 11. Ergas S.J., Rheinheimer D.E., (2004), Drinking water denitrification using a membrane bioreactor, Water Research, 38, 3225-3232.
 • 12. Fritzmann C., Lòwenberg J., Wintgens T., Melin T., (2007), State-of-the-art of reverse osmosis desalination, Desalination, 21, 6 1-76
 • 13. Han B., Runnells T., Zimbron J., Wickramasinghe R., (2002), Arsenic removal from drinking water by flocculation and microfiltration, Desalination, 145, 293-298.
 • 14. Hu K., Dickson J.M., (2006), Nanofiltration membrane performance on fluoride removal from water, Journal of Membrane Science, 279, 529-538.
 • 15. Kabay N., Arar O., Acar F., Ghazal A., Yuksel U., Yuksel M., (2008), Removal of boron from water by electrodialysis: effect of feed characteristics and interfering ions, Desali-nation 223, 63-72.
 • 16. Kołtuniewicz A.B., Drioli E., (2008), Membranes In Clean Technologies, Wiley-VchVerlag GmbH, Weinheim.
 • 17. Nguyen C.M., Bang S., Cho J., g Kim K.-W., (2009), Performance and mechanism of arsenic removal from water by a nanofiltration membrane, Desalination, 245, 82-94.
 • 18. Owlad M., Aroua M.K., Daud W.A.W., Baroutian S., (2009), Removal of hexavalent chromium-contaminated water and wastewater: A Review, Water Air Soil Pollution,200, 59-77.
 • 19. Pawlak Z., Żak S., Zabłocki L., (2006), Removal of hazardous metals from groundwater by reverse osmosis, Polish J. of Environ. Stud., 15, 579-583.
 • 20. Qdais H.A., Moussa H., (2004), Removal of heavy metals from wastewater by membrane processes: A comparative study. Desalination, 164, 105-110.
 • 21. Sehn P., (2008), Fluoride removal with extra low energy reverse osmosis membranes: three years of large scale field experience in Finland, Desalination, 223, 73-84.
 • 22. Shih M.-C., (2005), An overview of arsenic removal by pressure-driven membrane processes, Desalination, 172, 85-97.
 • 23. Tahaikt M., Haddou A., El Habbani R., Amor Z., Elhannouni F., Taky M., Kharif M., Boughriba A., Hafsi M., Elmidaoui A., (2008), Comparison of the performances of three commercial membranes in fluoride removal by nanofiltration. Continuous operations, Desalination, 225, 209-219.
 • 24. Teng Z., Huang J.Y., Fujita K., Takizawa S., (2001), Manganese removal by hollow fiber micro-filter. Membrane separation for drinking water, Desalination, 139, 411-418.
 • 25. Van der Bruggen B., Vandecasteele C., (2003), Removal of pollutants from surface water and ground water by nanofiltration: overview of possible applications in the drinking water, Environmental Pollution, 122, 435-445.
 • 26. Velizarov S., Crespo J.G., Reis M.A., (2004), Removal of inorganic anions from drinking water supplies by membrane bio/processes, Reviews in Environmental Science & Bio/Technology, 3, 361-380.
 • 27. Velizarov S., Matos C., Oehmen A., Serra S., Reis M., Crespo J., (2008), Removal of inorganic charged micropollutants from drinking water supplies by hybrid ion exchange membrane processes, Desalination, 223, 85-90.
 • 28. Wesołowska K., Bodzek M., Koter S., (2002), NF- and RO- membranes in drinking water production, w: Proceedings of Membranes in Drinking and Industrial Water Production MDIW 2002, Mulheim an der Ruhr, Germany, B.37a, 357-363.
 • 29. Wilf M., (2007), The Guidebook to Membrane Desalination Technology, Balaban Desalination Publications, L'Aquila.
 • 30. Wiśniewski J., (2001), Electromembrane processses, in: Membrane Separations (A.No-woryta, A.Trusek-Hołownia, Eds), Argi, Wrocław 147-179.
 • 31. Zakrzewska-Trznadel G., (2003), Radioactive solutions treatment by hybrid complexation-UF/NF process. J. Membr. Sci., 225, 25-39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0003-0025
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.