PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Charakterystyka zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady termicznej utylizacji odpadów medycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Characteristics of pollution emitted by the thermal medical waste disposal plant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Odpady medyczne generowane są głównie przez ośrodki służby zdrowia, zakłady weterynaryjne, badawcze, farmakologiczne i laboratoria. Zalicza się je do grupy odpadów niebezpiecznych, gdyż stwarzają możliwość skażenia epidemiologicznego środowiska patogenami i bakteriami chorobotwórczymi. Obowiązująca ustawa, wraz z wprowadzoną obecnie nowelizacją zezwala na unieszkodliwianie odpadów medycznych metodami, które przekształcają je zapewniając w rezultacie zawartość węgla organicznego nieprzekraczającą 5%. Podstawową metodą utylizacji odpadów medycznych jest ich spalanie. Metoda ta skutecznie zwalcza mikroorganizmy oraznacznie zmniejsza objętość i masę odpadów. Wadą spalania odpadów jest emisja szeregu substancji toksycznych tj. pyły, SO2, CO, HCl, HF, metale ciężkie oraz chloropochodne węglowodorów tj. dioksyny i furany. W związku z tym w spalarniach odpadów medycznych konieczne jest stosowanie wysokosprawnych urządzeń filtrujących oraz prowadzenie ciągłego monitoringu jakości spalin.W artykule scharakteryzowano zanieczyszczenia emitowane podczas termicznej utylizacji odpadów medycznych. Omówiono przykładowy ciąg technologiczny funkcjonującej w naszym kraju spalarni odpadów medycznych wraz z instalacją oczyszczającą spaliny oraz przedstawiono wyniki badań emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
EN
Medical waste is mostly generated by health care centers, veterinary, research and pharmacological plants as well as laboratories. It falls within the group of hazardous waste since it poses a threat of epidemiological contamination of the environment with pathogens and pathogenic bacteria. The applicable amended law permits the medical waste disposal applying the methods which convert it in a way as to ensure, as a result, the content of organic carbon not exceeding 5%. The basic method of medical waste disposal involves its incineration. The method is effective in combating microorganisms and it decreases the waste volume and weight considerably. The disadvantage of waste incineration is the emission of a number of toxic substances, fine particles, SO2, CO, HCl, HF, heavy metals and chlorine derivatives of hydrocarbons, namely dioxins and furans. And this is the reason why it is necessary for medical waste incineration plants to apply high-performance filtering devices and constant flue gas quality monitoring.The paper provides characteristics of pollution emitted during thermal medical waste disposal. A sample of the process line of a medical waste incineration plant operating in Poland is discussed together with the flue gas purification system. Similarly the results of research into the pollution emissions to the atmosphere are presented.
Rocznik
Tom
Strony
211--221
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • 1. Piecuch T., 2006, Zarys metod termicznej utylizacji odpadów, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 • 2. Rosik-Dulewska C., 2010, Podstawy gospodarki odpadami, Warszawa, PWN.
 • 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów – Dz.U.2010 nr 61, poz. 380.
 • 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów - Dz.U.2001 nr 112, poz. 1206.
 • 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji - Dz.U.2005 nr 260 poz. 2181.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody - Dz.U.2008 nr 206, poz. 1291.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych - Dz.U.2003 nr 8, poz. 104.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych - Dz.U.2004 nr 200 poz. 2061.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi - Dz.U.2010 nr 139, poz. 940.
 • 10. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 - Dz.U.2001 nr 62, poz. 628.
 • 11. Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 22.01.2010 – Dz.U.2010 nr 28, poz. 145.
 • 12. Wandrasz J.W., 2000, Gospodarka odpadami medycznymi, Poznań, Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 • 13. Wielgosiński G., 2008, Oczyszczanie gazów odlotowych w spalarni odpadów, Gospodarka Odpadami Medycznymi, XV Ogólnopolska Konferencja, ABRYS, Kiekrz.
 • 14. Wierzbicki T.L., 2005, Wpływ dioksyn na środowisko człowieka, Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, vol. 30.
 • 15. Źródłowe materiały zakładu spalania odpadów medycznych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0003-0019
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.