PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Intensyfikacja niskonakładowych metod przeróbki komunalnych osadów ściekowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Intensification of low-cost methods of treatment of municipal sewage sludge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zaprezentowane zostały doświadczenia z kilkuletnich badań i obserwacji wybranych systemów oczyszczania ścieków stosujących niskonakładowe sposoby przetwarzania osadów ściekowych. Metody niskonakładowe są tu rozumiane, jako metody charakteryzujące się:prostą konstrukcją i technologią, łatwością obsługi, wykorzystaniem naturalnych procesów zachodzących w środowisku, stosowaniem urządzeń technologicznych i technicznych w niewielkim stopniu, niezawodnością działania, nieznaczną kontrolą w trakcie trwania procesu, niewielkim udziałem energii elektrycznej, niskimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. W badaniach poddano ocenie kilka instalacji stosujących: kompostowanie, hydrofity oraz wermi kulturę do przetwarzania osadów ściekowych. Dokonano analizy porównawczej sposobu prowadzenia procesu przetwarzania osadów pod względem technicznym i technologicznym oraz jego skuteczności. Wykorzystano badania i obserwacje własne prowadzone na oczyszczalni ścieków w Sokółce, Zambrowie, Kolnie, Nowej Wsi Ełckiej z ostatnich kilku lat. Najdłuższy czas przetwarzania osadów ściekowych uzyskano w lagunach trzcinowych w Zambrowie i wynosi on 12 lat, natomiast zastosowanie wermikultury trwa dwa lata. W pozostałych analizowanych oczyszczalniach, gdzie stosowano proces kompostowania, całkowity czas przetworzenia osadów ściekowych był podobny i wynosił od około 150 do 180 dni. Zaprezentowano również wybrane wyniki badań własnych dotyczących intensyfikacji niskonakładowych metod przeróbki osadów ściekowych z zastosowaniem Efektywnych Mikroorganizmów.
EN
The paper presented the experience of several years of research and observation of the sewage treatment systems using low-input ways of processing sewage sludge. Low-cost input methods are here understood as a method which is characterized by simple construction and technology, ease of use, use of natural environmental processes, the use of technological equipment and little technical, operational reliability, a small control during the process, a small share of electricity, low capital and operational costs. The studies were evaluated using several installations: composting, wermikulturęhydrofity and processing of sewage sludge. A comparative analysis method of sewage treatment process in terms of technical and technological as well as its effectiveness. Used their own studies and observations conducted at wastewater treatment plants In Sokolka, Zambrów, Kolno, New Rural Ełk the past few years. The longest processing time of sewage sludge was obtained in the lagoons and reed inZambrów it amounts to 12 years, while the use of wermikultury two years. The otheranalyzed treatment, where the composting process used, the total time of processingsewage sludge was similar and ranged from about 150 to 180 days.Also presented some results of the study on low-input intensification of sludge treatment using Effective Microorganisms.
Rocznik
Tom
Strony
189--201
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • 1. Boruszko D., Butarewicz A., Dąbrowski W., Magrel L.: Badania nad ostatecznym wykorzystaniem odwodnionych osadów ściekowych do nieprzemysłowego wykorzystania. Politechnika Białostocka, Białystok 2005.
 • 2. Boruszko D.; „Doświadczenia z zastosowania niskonakładowych metod przetwarzania osadów ściekowych”; Inżynieria i Ochrona Środowiska tom13 nr1 ISBN 1505-3695, Częstochowa 2010 r., ss. 29-42.
 • 3. Boruszko D.; Zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w niskonakładowych metodach przetwarzania osadów ściekowych, Gospodarka odpadami komunalnymi t.VI, monografia pod red. Kazimierza Szymańskiego, ISBN 978-83-920914-9-3, Koszalin 2010r., ss. 143-152
 • 4. Ewertowska Z., Sidełko R., Szymański K.: Charakterystyka odpadów komunalnych z terenu miasta Kołobrzegu. II Konferencja Naukowo Techniczna nt. Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Koszalin 1994.
 • 5. Franz-Peter Mau: „Niezwykłe rezultaty stosowania EM. Efektywne Mikroorganizmy w domu i ogrodzie dla lepszego wzrostu roślin i dla zdrowia”, wyd. Fundacja Źródła Życia ISBN 978-83-87895-69-3, Mszczonów 2008 r.
 • 6. Gawkowski W.: Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków dla miasta Zambrowa w latach 2003-2004. Forum Eksploatatora, lipiec/sierpień 2008.
 • 7. Gościński J.: Kompostowanie w Europie i w Polsce. Definicje, jakość i zastosowanie kompostu. Część III, Przegląd Komunalny 3(186)/2007.
 • 8. Jędrczak A., Haziak K.: Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów. Pracownie Badawczo-Projektowe „EKOSYSTEM” Sp. z o.o., Zielona Góra, maj 2005.
 • 9. Kosteczka J., Wermikultura w Polsce jako zasób zamiany osadu ściekowego w cenny nawóz organiczny, (red). Bień J.B., Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, 26-28 czerwca 1997 pt.: Osady ściekowe odpad czy surowiec? Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1997.
 • 10. Obarska-Pempkowiak H.: Zastosowanie systemów hydrofitowych do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. [w:] Woda, ścieki i odpady w małych miejscowościach województwa podlaskiego (praca zbiorowa pod red. nauk. Boruszko D., Dąbrowski W.), Agencja Wydawniczo-Edytorska EkoPress, Białystok 2009.
 • 11. Pilarski K. Pilarska A.: Parametry procesu kompostowania. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 1/2009.
 • 12. Sidełko R.: Kompostowanie – Optymalizacja procesu i prognoza jakości produktu. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005.
 • 13. Teruo Higa; „Rewolucja w ochronie naszej planety”; wyd. Fundacja Rozwój SGGW ISBN 837274-052-6, Warszawa 2003 r.
 • 14. Wewetzer D., „Biotechnologiczny” pomysł dla Łodzi. Gospodarka odpadami. Przegląd komu- Gospodarka odpadami. Przegląd komunalny 10(109)/2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0003-0017
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.