PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ wybranych czynników społeczno-ekonomicznych na zmiany ilości odpadów komunalnych w województwie Podlaskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The influence of chosen socio-economical factors on change of waste quantity in podlaskie province.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy jest określenie wpływu wybranych czynników społeczno-ekonomicznych oraz czynników związanych z infrastrukturą danego obszaru na zmiany ilościwytwarzanych odpadów w poszczególnych powiatach województwa podlaskiego.W pracy przestawiono zmiany ilości odpadów komunalnych w woj. podlaskim. Analizy przeprowadzone zostały odrębnie dla każdego powiatu, co umożliwiło ocenę zachodzących zmian pomiędzy poszczególnymi rejonami oraz odniesienie uzyskanych rezultatów do skali województwa. Do badań przyjęto przedział czasowy 2001-2008. Jako narzędzie badawcze wykorzystano m.in. pakiet Statistica za pomocą którego ustalono kierunek oraz siłę oddziaływania miedzy wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi i ilością odpadów, opisano zależności miedzy ilością odpadów a jednym lub więcej czynnikami, przeanalizowano struktury w uzyskanych danych i oceniono wpływ wybranych czynników na zmiany ilości odpadów komunalnych w poszczególnych powiatach woj. podlaskiego.Uzyskane rezultaty wskazały na zróżnicowanie dynamiki zmian ilości odpadów w poszczególnych jednostkach administracyjnych analizowanego województwa. W celu określenia wpływu wybranych czynników społeczno-ekonomicznych na ilość wytworzonych odpadów posłużono się metodą analizy czynnikowej. Wyodrębnione w trakcie badań czynniki pozwoliły na określenie udziału badanych zmiennych w zmianach ilości odpadów. Ponadto obliczone średnie wartości czynników umożliwiły ocenę siły ich oddziaływania w poszczególnych powiatach województwa.
EN
The aim of the paper is assessment of influence of chosen the socio-economical factors as well as the factors connected with infrastructure on change of waste in individual administrative districts of podlaskie province. In paper a changes of municipal wastes quantity during eight years (2001-2008) was presented. The analysis were conducted for every administrative district separately, which made possible the estimation of changes taking place among individual regions as well as the reference of obtained results to scale of province. As a investigation tool was used the Statistica packet. It allows the evaluation of direction and interaction strength between the analysed factors as well as structure analyses of obtained results and assessment of influence selected factors on waste quantity changes in each individual regions of province. The obtained results showed on differentiation in dynamics of changes of waste quantity for individual administrative districts of analysed province. Factors selected during investigations allow on evaluation of participation of each variables in waste changing process. Moreover, the calculation the averages value of factors made possible to assess the strength of their influence in individual administrative districts of province.
Rocznik
Tom
Strony
146--156
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
  • Politechnika Białostocka, Katedra Systemów Inżynierii Środowiska
Bibliografia
  • 1. Beigl P., Salhafer S., Wasserman G., Maćków I., Sebastian M., Szpadt R., 2001, Prognozowanie zmian ilości i składu odpadów komunalnych, Mat. VI Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami „Efficiency of Waste Management”, Poznań.
  • 2. Christiansen K.M., Fischer C., 1999, Baseline projections of selected waste streams: Development of methodology. European Environmental Agency, Technical Report No. 28, Copenhagen.
  • 3. Hekkert M.P., Joosten L.A.J., Worrell E., 2000, Analysis of the paper and wood flow in the Netherlands. Resources, Conservation and Recycling. Vol. 30, pp. 29-48.
  • 4. Jalili Ghazi Zade M., Noori R, 2008, Prediction of Municipal Solid Waste Generation by Use of Artifical Neural Network: A case Study of Mashhad, International Journal of Environmental Research, Vol 2, No 1, pp 13-22.
  • 5. Roczniki statystyczne województwa podlaskiego 2002-2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  • 6. Salhofer S., Graggaber M., 1999, Erhebung des kommunalen Abfallaufkommens und Untersuchung ausgewählter Sammelsysteme im Bundesland Salzburg. Project report, Vienna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0003-0013
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.