PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badania laboratoryjne nad możliwością współspalania osadów ściekowych wraz z odpadami gumowymi

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Laboratory investigations on possibility of co-incineration of sewage sludge and waste rubber
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań nad możliwością termicznego przekształcania mieszanek odpadów gumowych z osadami ściekowymi, jako możliwość utylizacji zarówno odpadów, jak i osadów ściekowych. Zmiany parametrów procesowych, dotyczących zarówno warunków spalania, jak i współspalania osadów ściekowych i odpadów gumowych, i ich wpływ na emisję zanieczyszczeń (SO2, NOx, CO), pozwoliły stwierdzić fakt, wzrost temperatury spalania poprawia jakość spalania, zmniejszając stężenia tlenku węgla(II) ale jednocześnie zwiększa emisje tlenku siarki(IV) oraz tlenków azotu NOx Wzrost zawartości tlenu wraz z powietrzem dostarczanym do komory spalania powoduje znaczną obniżkę stężenia tlenku węgla(II) i dużo mniejszą obniżkę tlenku siarki(IV), przy równoczesnym wzroście emisji tlenków azotu NOx. Zależności te zaobserwowano dla wszystkich badanych materiałów.Analiza właściwości energetycznych mieszanek osadów ściekowych i odpadów gumowych oraz badań warunków spalania tych mieszanek wykazała, że maksymalna wartość udziału tych osadów w mieszance paliwowej nie powinna przekraczać 10%.
EN
The paper presents results of investigations on possibility of thermal conversion of mix-tures of rubber waste and sewage sludge as a possible utilisation of both: waste and sewage sludge.Changes of process parameters, concerning both the incineration conditions, as well as the coincineration of sewage sludge and waste rubber, and their influence on the emission of pollutants (SO2, NOx, CO), proved that the increase of incineration temperature improves the quality of combustion, reducing concentration of carbon monoxide (II), but it causes increase of emissions of sulfur oxide (IV) and nitrogen oxides NOx. The increase of oxygen content along with the supplied air to incineration chamber results in a significant reduction of carbon monoxide (II) concentration and a much smaller reduction of sulfur oxide (IV) concentration, with simultaneous increase of emission of nitrogen oxides NOx. These relationships were observed for all tested materials.Analysis of energetic properties of mixtures of sewage sludge and waste rubber and tests of incineration conditions of those mixtures showed, that maximum share of sewage sludge in mixtures should not exceed 10%.
Rocznik
Tom
Strony
55--66
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor
 • Katedra Techniki Wodno-Mułowej i utylizacji Odpadów, Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • 1. Bień J.B., Wystalska K.: Przekształcanie osadów ściekowych w procesach termicznych. Wydawnictwo Seidel-Przywecki. Warszawa 2009.
 • 2. Jasiewicz M.: Sposoby granulowania i recyklingu zużytych opon. Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa pod red. T. Marcinkow-skiego. Wydawnictwo PZITS Oddz. Wielkopolski. Poznań 2009.
 • 3. Kordylewski W. i inni: Spalanie i paliwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2008.
 • 4. Kowalewicz A.: Podstawy procesów spalania. WNT. Warszawa 2000.
 • 5. Mianowski A., Radko T., Koszorek A.: Współspalanie miału węglowego i zużytych opon. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2007.
 • 6. Piecuch T., Dąbrowski J., Dąbrowski T.: Badania laboratoryjne nad możliwością termicznej utylizacji poprodukcyjnych odpadów poliestrowych. Rocznik Ochrona Środowiska Tom 11, Rok 2009, Część 1; 2009.
 • 7. Piecuch T., Dąbrowski J., Dąbrowski T.: Laboratory Investigations and Preliminary Project of Installation for Utilization of Waste from Polyester Forming. Polish Journal of Environmental Studies, Volume 5: Series of Monographs; HARD, 2009.
 • 8. Piecuch T., Dąbrowski T., Dąbrowski J., Lubierski M., Juraszka B., Kościerzyńska-Siekan G., Jantos K.: Analiza pracy spalarni odpadów Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie – spaliny, ścieki, wtórny odpad. Rocznik Ochrona Środowiska Tom 5. Rok 2003. Wydawnictwo Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska. Koszalin 2003.
 • 9. Piecuch T., Dąbrowski T., Dąbrowski J., Winiecki M.: Badania laboratoryjne nad możliwością współspalania miału węglowego wraz z osadami ściekowymi i odpadami poliestrowymi. Inżynieria i Ochrona Środowiska Tom 11, nr 2, 2008.
 • 10. Piecuch T., Juraszka B., Dąbek L.: Spalanie i piroliza odpadów oraz ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2002.
 • 11. Piecuch T.: Termiczna utylizacja odpadów i ochrona powietrza przed szkodliwymi składnikami spalin. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 1998.
 • 12. Piecuch T.: Zarys metod termicznej utylizacji odpadów. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2006.
 • 13. Rodzynkiewicz-Rudzińska J.: Guma. Poradnik Inżyniera i Technika. Wydawnictwo-Naukowo Techniczne. Warszawa 1981.
 • 14. Skalmowski K.: Poradnik gospodarowania odpadami. Wyd. Verlag-Dashöfer, Warszawa, 2007.
 • 15. Sobiecki M.: Rozwój systemu gospodarki odpadami po oponach samochodowych w Polsce. Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Praca zbiorowa pod red. T. Marcinkowskiego. Wydawnictwo PZITS Oddz. Wielkopolski. Poznań 2009
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0003-0005
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.