Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0001-0031

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Magnez w glebach różnych form geomorfologicznych Pojezierza Mazurskiego

Autorzy Bieniek, A. 
Treść / Zawartość http://www.ineko.net.pl/
Warianty tytułu
EN Magnesium in soils of different geomorfological forms in the Masuria District
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL Pojezierze Mazurskie   formy geomorfologiczne   magnez w glebach  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2005
Tom Nr 13
Strony 29--33
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab.
Twórcy
autor Bieniek, A.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Bibliografia
BIENIEK A. 2003. Procesy glebowe w krajobrazach kulturowych okolic Olsztyna. Praca doktorska UWM Olsztyn.ss. 122.
BŁASZCZYK W. H. 1998. Ilościowe zróżnicowanie form magnezu i potasu w glebach różnie użytkowanych. Rocz. Glebozn. XLIX (3/4): 73-84.
BROGOWSKI Z. 1996. Ogólna zawartość składników we frakcjach granulometrycznych <0,1 mm w glebie glejobielicowej. Rocz. Glebozn. XLVII SUPL.: 9-21.
DUDKA S. 1992. Ocena całkowitych zawartości pierwiastków głównych i śladowych w powierzchniowej warstwie gleb Polski. Rozprawa habilitacyjna. ss. 96.
FOTYMA M., GOSEK S. 2001. Przemieszczanie potasu i magnezu w profilu gleby nawożonej gnojowicą i nawozami mineralnymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 480: 51-59.
GEMBARZEWSKI H., KORZENIOWSKA J. 1996. Wybór metody ekstrakcji mikroelementów z gleby i opracowanie liczb granicznych przy użyciu regresji wielokrotnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 353-364.
GOTKIEWICZ J., BIENIEK B. 1996., Zmiany wybranych właściwości rolniczo użytkowanych gleb mineralnych Pojezierza Mazurskiego i Równiny Sępopolskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 431: 157-180.
IGRAS J., PIETRUCH C. 2001., Potas i magnez w wodach gruntowych Polski. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 480: 61-67.
KONDRACKI J. 2000. Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa: ss. 441.
OSTROWSKA A., GAWLIŃSKI S., SZCZUBIAŁKA Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Wyd. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, ss. 334.
THOMPSON L.M., TROEH F.R., 1978. Gleba i jej żyzność. PWRiL. ss.546.
WYSZKOWSKI M. 2001. Wpływ magnezu na kształtowanie plonów i wzajemnych relacji między niektórymi jonami w roślinach. Praca habilitacyjna UWM Olsztyn. Rozprawy i monografie 52., ss. 92.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0001-0031
Identyfikatory