PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Pobieranie kadmu i ołowiu przez biomasę rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) w zależności od okresu trwania uprawy i fazy rozwojowej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The cadmium and lead of uptake by biomass of goat's rue (Galega orientalis Lam.) independing on the year of cultivation and the development stage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Kadm i ołów należą do metali ciężkich najbardziej szkodliwych dla roślin i zwierząt. Celem przeprowadzonych badań było prześledzenie zmian w zawartości kadmu i ołowiu w biomasie rutwicy wschodniej w zależności od roku uprawy i fazy rozwojowej. Wyniki badań uzyskano na podstawie dwóch doświadczeń polowych prowadzonych trzeci i siódmy rok. Podczas zbioru pobrano próby z 1 m2 w następujących fazach rozwojowych: pąkowanie, początek kwitnienia, pełnia kwitnienia, koniec kwitnienia i dojrzałość pełna. Następnie próby te wysuszono i rozdrobniono. Kadm i ołów oznaczono metodą ICP-AES, po mineralizacji "na sucho".Obliczenia statystyczne wykazały istotne zróżnicowanie w zawartości kadmu i ołowiu w biomasie rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) w zależności od roku uprawy i fazy rozwojowej. Średnia zawartość kadmu w suchej masie rośliny testowej wynosiła 0,44 mg . kg-1 a ołowiu 5,26 mg . kg-1. Największe ilości kadmu i ołowiu oznaczono w liściach rośliny testowej (Cd w siódmym, a Pb w trzecim roku uprawy). Rozpatrując poszczególne fazy rozwojowe rutwicy wschodniej należy stwierdzić, że najwięcej kadmu i ołowiu oznaczono w fazie pełnia kwitnienia.
EN
The cadmium and lead belong to the heavy metals harmful to most for plants and animals.The aim of this investigation was estimation of the year of cultivation and the growth phase. The presented results were obtained on the base of two field experiment carried out in the third and seventh year of cultivation. During the harvesting samples of the goat rue biomass were taken from the area of 1m2 in the following growth phase: budding, begin of flowering, full flowering and of flowering and full ripeness. After that the samples were dried and crushed. Cadmium and lead were determinated by ICP-EAS method in solution obtained after dry combination method of biomass. The content of cadmium and lead were significiantly differentiated in the biomass of goat rue upon the influence of year cultivation and the growth phase. The mean content of cadmium in the dry mass of goat rue biomass reached 0,44 mg . kg-1 and lead 5,26 mg . kg-1. The highest content of cadmium and lead were determinated in the leaves in the third year of cultivation. Taking under consideration the growth phase of goat rue it should be pointed out that at the full flowering phase the highest content of cadmium was determinated in biomass of goat rue where as the content of lead was the highest in the biomass harvested at the full flowering phase.
Rocznik
Tom
Strony
211--218
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, 08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 14, bsymanowicz@uph.edu.pl
Bibliografia
 • 1. Anke M. 1987. Kolloquien des Instituts für Pflanzenernảhrung. Jena, 2: 110-111.
 • 2. Broos K., Beyens H., Smolders E. 2005. Survival of rhizobia in soil is sensitive to elevated zinc in the absence of the host plant. Soil Biology & Biochemistry, 37: 573-579.
 • 3. Jamroz D., Buraczewski S., Kamiński J. 2001. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Cz. 1. Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia zwierząt. Wyd. Nauk. PWN. W-wa. ss. 437.
 • 4. Gorlach E. 1991. Zawartość pierwiastków śladowych w roślinach pastewnych jako miernik ich wartości. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 34 (262): 13-22.
 • 5. Kabata-Pendias A., Pendias H. 2000. Trace elements in soils and plants. (3 rd Ed.) CRC Press: 413 ss.
 • 6. Kalembasa S., Symanowicz B. 2010. Quantitative abilities of biological nitrogen reduction for Rhizobium galegae cultures by goat’s rue. Ecolog. Chem. Engin. A.17(7): 757-764.
 • 7. Madej M., Siuta J., Wasiak G. 2010. Zieleń Warszawy źródłem surowca do produkcji kompostu. Cz. III. Doświadczalne kompostowanie masy roślinnej oraz jakość kompostu. Inż. Ekol., 23: 37-49.
 • 8. Sowiński J., Możdżeń E. 2007. Ocena przydatności różnych metod ugorowania rutwicą wschodnią (Galega orientalis Lam.) w warunkach Sudetów w zależności od trwałości plantacji. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, 54: 139-148.
 • 9. Sowiński J., Szyszkowska A. 2002. The effect of harvesting methods on the quqntity and quality of fodder galega (Galega orientalis Lam.) forage. Reu Technical, 66: 110-112.
 • 10. Symanowicz B., Appel Th., Kalembasa S. 2004. „Goat’s rue” (Galega orientalis Lam.) a plant with multi-directional possibilities of use for agriculture. Part III. The influence of the infection of Galega orientalis seeds on the content of trace elements. Polish J. Soil Sci., XXXVII(1): 11-20.
 • 11. Symanowicz B., Pala J., Kalembasa S. 2005. Wpływ procesu biologicznej redukcji N2 na pobranie azotu przez rutwicę wschodnią (Galega orientalis Lam.), Acta Sci. Pol. Agricultura, 4(2): 93-99.
 • 12. Szyszkowska A., Bodarski R., Sowiński J., Krzywiecki S. 2004. Zmiany składu chemicznego i aminokwasowego rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) oraz efektywny rozkład białka i suchej masy tej paszy w żwaczu w sezonie wegetacyjnym. Zesz. Nauk. AR Wrocł., Zootech., LII (505): 249-254.
 • 13. Szczepaniak W. 2005. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, W-wa: 165-168.
 • 14. Trabelsi D., Pini F., Aouani M. E., Bazzicalupo M., Mengoni A. 2009. Development of real-time PCR assay for detection and quantification of Sinorhizobium meliloti in soil and plant tissue. Letters in Applied Microbiology, 48: 355-361.
 • 15. Tujaka A., Terelak H. 2005. Wpływ rekultera na skład chemiczny, plonowanie i przydatność rolniczą roślin uprawianych na glebach zanieczyszczonych Cd, Pb i Zn. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 506: 497-505.
 • 16. Underwood E. 1971. Żywienie mineralne zwierząt. PWRi L,. W-wa. 282 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0001-0024
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.