PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Określenie emisji biogazu ze składowiska odpadów komunalnych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Estimation of biogas emissions at a municipal landfill site
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy podjęto problem emisji biogazu, którego głównymi składnikami są metan (CH4) i dwutlenek węgla (CO2). Są one jednocześnie gazami cieplarnianymi. Mając na uwadze możliwość pozyskiwania biogazu do celów energetycznych, określono zawartość CH4 i CO2 z potencjału gazowego złoża odpadów komunalnych. W obliczeniach posłużono się modelem Tabasarana. W oparciu o dane z zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Makowie Mazowieckim, wykazano, że w 2011 roku emisja biogazu może wynieść od 1,2 do 7,95 m3. h-1. Jeżeli uwzględni się jeszcze, że pozyskanie biogazu wynosi około 50%, wówczas jego ilość nie gwarantuje opłacalności. W wariantach o korzystnych parametrach wydajności może okazać się zasadna, co potwierdzają dane wariantów porównawczych, a szczególnie pierwszego.
EN
The paper addresses the problem of biogas emissions. The main components of the studied biogas are greenhouse gases, methane (CH4) and carbon dioxide (CO2). In view of the renewable energy potential of biogas generation, the content of CH4 and CO2 in municipal waste landfill gas was determined in the study, using the Tabasaran model. Based on data acquired at the closed municipal landfill site in Maków Mazowiecki, it was shown that in 2011 biogas emissions could range from 1.2 to 7.95 m3. h-1. Since biogas production rate oscillates around 50%, the noted biogas quantity does not ensure the economic viability of the process. The expected profitability could be achieved for optimal yield parameters, as shown by data obtained in the compared variants, particularly the first.
Rocznik
Tom
Strony
184--190
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Barzaconi L., Lopez I., Anido C. 1997. Hydrolysis constant and VFA inhibition In acidogenic phase of MSW anaerobie degradation. Water Science Technology: 479- 484.
 • 2. Czajkowski M., Bartczak A., Markiewicz O., Markowska A. 2007.Porównanie kosztów zewnętrznych wybranych metod składowania stałych odpadów komunalnych. Ekonomia i Środowisko, 35/ 36: 346-351.
 • 3. Czurejko M. 2006. Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii. Energetyka, 10: 777-781.
 • 4. El-Fadel M., Fidikakis A.N., Leckie J.O. 1996.Transport of gas and heat In sanitary land fil I, Model formulation. Waste Management: 483-504.
 • 5. Dudek J., Klimek P. 2008. Doświadczenie związane z energetycznym wykorzystaniem biogazu ze składowisk odpadów komunalnych. Polityka Energetyczna, 11, 2: 25-32.
 • 6. Dudek J., Rachwalski J. 1997. Migracja gazu wysypiskowego ze składowiska odpadów komunalnych na tereny przyległe – metody ograniczenia zagrożenia. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2: 69-84.
 • 7. Falkowska l., Lewandowska A. 2009. Aerozole i gazy w atmosferze ziemskiej- zmiany globalne. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 8. Klimek P., Kołodziejczak G. 2007. Potencjał gazowy składowisk odpadów komunalnych a możliwość jego wykorzystania. INiG.
 • 9. Lewandowski W.M. 2007. Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT: 350-372.
 • 10. Pawłowska M., Szkutnik E., Wasąg H., Stępniewski W. 2005.Wykorzystanie metanotrofii do redukcji emisji metanu ze składowisk odpadów Mat. VII Ogólnopolskiej Konf. Naukowej, Ustronie Morskie.
 • 11. Rettenberger G. 1992. Der Deponiegashaushalt in Altablagerungen- Leitfaden Deponiegas. Zentraler Fachdienst Wasser- Boden- Abfall- Altlasten bei der Landesanstalt fur Umweltschutz Baden – Wurtemberg: 1-16.
 • 12. Sadecka Z. 2002. Toksyczność i biodegradacja insektycydów w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych. Wydawnictwo Naukowo- Techniczne UZ, Zielona Góra.
 • 13. Sadecka Z. 2010. Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków. Seidel – Przywecki sp. z o.o.
 • 14. Stępniak S. 2006. Ustalenie potencjału gazowego. Metody określania prognoz wysypisk komunalnych. Przegląd Energetyczny 4 (44): 33-35.
 • 15. Schuster T. 1999. Analiza metod prognozowania produktywności gazowej wysypisk odpadów komunalnych i opracowanie programu najlepiej odpowiadającego krajowym warunkom klimatycznym oraz sposobem składowania odpadów. IGNiG.
 • 16. Tabasaran O.1994. Siedlungsabfaelle.Abfallwirtschaft, Abfalltechnik, Ernst & Sohn. Berlin.
 • 17. Wandrasz J.W., Landrat M. 2002. Model matematyczny wytwarzania biogazu w składowiskach odpadów. Ochrona Środowiska, 2(85): 13-16.
 • 18. Zacharof A.I., Butler A.P. 2004. Stochastic modeling of landfill processes incorporating waste heterogeneity and data uncertainty. Waste Management: 241-250.
 • 19. Zalewska- Bartosz J. 2006.Zunifikowana metodyka pomiarów składu i emisji biogazu w celu weryfikacji prognozy produktywności gazowej na składowiskach odpadów komunalnych. INiG.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0001-0021
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.