PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ właściwości inicjalnych gleb na wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrekultywowanych powierzchniach zwałowisk kwb "Bełchatów"

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The impact of initial soil properties on the growth of scots pine (Pinus sylvestris L.) on reclaimed surface of spoil bank kwb "Bełchatów"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, które właściwości inicjalnych gleb wpływają pozytywnie lub negatywnie na wzrost sosny zwyczajnej wzrastającej na wierzchowinach zwałowisk KWB "Bełchatów". Badania wykazały, że dodatnio na przeciętny roczny przyrost wysokości sosny na powierzchniach badawczych wpływa przede wszystkim: wyższe pH, większa zawartość kationów zasadowych oraz większa zawartość frakcji pyłu (0,05-0,002 mm) w substracie glebowym. Negatywnie na przyrost drzew wpływa natomiast wzrost udziału frakcji piasku, a w głównej mierze kwasowości hydrolitycznnej substratu glebowego.
EN
This paper concerns the relationships between the properties of soil-substrate and growth of Scots pine planted on the plateaus of spoil bank KWB "Bełchatów". Studies have shown that growth of Scots pine in the research plots is primarily positively affected by: higher pH, contents of base cations and percentage of silt-sized (0.05-0.002 mm) fractions in soil substrate. In the other hand, negative influence on the average tree height growth on the study plots had the content of sand fraction, as well as the hydrolytic acidity in the soil substrate.
Rocznik
Tom
Strony
144--152
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Ekologii Lasu, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, rlpajak@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
 • 1. Bajorek-Zydroń K., Krzaklewski W., Pietrzykowski M. 2007. Ocena zaopatrzenia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w składniki pokarmowe w warunkach zwałowiska zewnętrznego KWB "Bełchatów". Górnictwo i Geoinżynieria, 31/2: 67-74.
 • 2. Białobok S., Boratyński A., Bugała W. 1993. Biologia sosny zwyczajnej. Instyt. Dendrologii PAN w Kórniku, 624 ss.
 • 3. Kasztelewicz Z. 2008. Informacja na temat wydobycia węgla brunatnego i zamierzeń tej branży w pierwszej połowie XXI wieku w Polsce. Kwartalnik Kopaliny, 1(70): 29-38.
 • 4. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Oprac. Zesp. Klasyfikacji Gleb Leśnych PTG. Red. A. Kowalkowski i zesp. CILP, Warszawa, 122 ss.
 • 5. Krzaklewski W. 1988. Leśna rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych. Wyd. AR, Kraków, 108 ss.
 • 6. Krzaklewski W. 1990. Analiza działalności rekultywacyjnej na terenach pogórniczych w głównych gałęziach przemysłu wydobywczego w Polsce. Wyd. SGGW-AR Warszawa, 44, 90 ss.
 • 7. Ostrowska A., Gawliński S., Szczebiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Warszawa, 334 ss.
 • 8. Pająk M., Krzaklewski W. 2010. Wpływ sposobów neutralizacji toksycznie kwaśnych utworów na wierzchowinie zwałowiska zewnętrznego KWB „Bełchatów” na wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 137, Seria: Inżynieria Środowiska, 17: 123-130.
 • 9. Pietrzykowski M., Pająk M., Krzaklewski W. 2009. Ocena możliwości zastosowania liczby bonitacyjnej (LB) w diagnozie siedlisk leśnych kształtujących się na wybranych obiektach pogórniczych zrekultywowanych dla leśnictwa. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 38: 298-307.
 • 10. Pietrzykowski M., Pająk M., Krzaklewski W. 2010 Próba zastosowania metod liczbowej wyceny gleb na podstawie Indeksu Trofizmu Gleb Leśnych (ITGL) oraz Siedliskowego Indeksu Glebowego (SIG) do opisu zmienności warunków siedliskowych na zrekultywowanych dla leśnictwa zwałowiskach KWB "Bełchatów". Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 26, 3: 155-165.
 • 11. Skawina T. 1970. Możliwość wykorzystania selektywnego zwałowania dla celów rekultywacji. Górnictwo Odkrywkowe, nr 4.
 • 12. Socha J. 2010. Metoda modelowania potencjalnych zdolności produkcyjnych świerka w górach. Zeszyty Naukowe UR w Krakowie, 338, 107 ss.
 • 13. Zasada M. 2002. Określanie bonitacji za pomocą młodocianego przyrostu wysokości w drzewostanach sosnowych. Sylwan, 3: 21-29.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0001-0016
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.