Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0001-0011

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Modelowanie funkcjonowania obiektów gospodarki odpadami

Autorzy Kwiecień, J.  Pawul, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modeling of waste management plants working
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z głównych problemów ochrony środowiska jest prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi. Wymaga ona nie tylko odpowiednio dobranych metod przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, ale także prawidłowo zaprojektowanych obiektów infrastruktury związanej z gospodarką odpadami oraz systemów zbiórki i transportu odpadów do miejsca przeznaczenia. Rozwiązania powinny być skuteczne pod względem ochrony środowiska oraz efektywne ekonomicznie. Celem pracy jest przedstawienie możliwości stworzenia modelu odzwierciedlającego funkcjonowanie wybranych obiektów infrastruktury gospodarki odpadami. W badaniach wykorzystano schemat zakładu gospodarki odpadami komunalnymi, w skład którego wchodzą m.in. sortownia odpadów, stacje demontażu odpadów wielkogabarytowych i elektrycznych. Do stworzenia modelu działania ww. obiektów można wykorzystać sieci kolejkowe z wieloma klasami zgłoszeń, których zastosowanie pozwala na wierne odzwierciedlenie realnej sytuacji oraz dokonanie oceny efektywności badanych obiektów. gospodarka odpadami, sieci kolejkowe.
EN Correct waste management is one of the main problems of environmental protection. It requires not only suitable methods of waste processing and disposal, but also correct designed waste management plants and systems of waste selective collection and waste transport to their destination. Applied solutions should be effective with regard to protection of environment and costs. To show possibility of creation of model which reflects working of selected waste management plants is the aim of this paper. The scheme of municipal waste management plant including i.a. sorting plant, dismantling stations of electrical and bulky waste, was used in research. The queueing networks with multiple job classes were used to prepare model of working of aforesaid plants. The application of queueing networks allows to reflect real situation and to make operations review of examined plants.
Słowa kluczowe
PL gospodarka odpadami   sieci kolejkowe  
EN waste management   queueing networks  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2011
Tom Nr 27
Strony 100--109
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Kwiecień, J.
autor Pawul, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Automatyki, kwiecien@agh.edu.pl
Bibliografia
1. Bilitewski B., Härdtle G., Marek K., 2006: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o., Warszawa.
2. Bolch G., Greiner S., de Meer H., Trivedi K.S., 1998: Queueing Networks and Markov Chains. Modeling and Performance Evaluation with Computer Science Applications. John Wiley&Sons Inc.
3. Filipowicz B., 1996: Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych: analiza i synteza systemów obsługi i sieci kolejkowych. WNT, Warszawa.
4. Filipowicz B., Kwiecień J., 2008: Queueing systems and networks: models and applications.Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, 56 (4).
5. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 – załącznik do uchwały nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” (Monitor Polski Nr 101, poz. 1183).
6. Ochrona środowiska 2010, rocznik statystyczny GUS.
7. Pawul M., Kwiecień J., 2010: Techniczne aspekty optymalizacji w gospodarce odpadami, Inżynieria Ekologiczna 23.
8. Rosik-Dulewska Cz., 2005: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628).
10. Woźniak A., Wota A., 2006: Elementy teorii masowej obsługi w organizacji stacji przeładunkowych odpadów komunalnych. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 3(2): 147- 159.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0001-0011
Identyfikatory