Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0025-0011

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Certyfikacja kurków kulowych do instalacji gazowych

Autorzy Swat, M.  Gebhardt, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano sytuację powstałą po opublikowaniu w sierpniu 2011 r. w wykazie norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EEC dotyczącą wyrobów budowlanych normy EN 331:1998 wraz ze zmianą A1:2010. Zmiana w normie spowodowała, że od września 2012 r. wielu producentów kurków gazowych nie mogłoby sporządzać deklaracji zgodności na znak CE lub krajowej deklaracji zgodności. Instytut Nafty i Gazu zgłosił ten problem do komitetu CEN/TC 236 i do czasu jego rozwiązania proponuje sposób postępowania pozwalający zapewnić stabilność na polskim rynku kurków gazowych stosowanych w budynkach.
Słowa kluczowe
PL kurki kulowe   zawory kulkowe   instalacje gazowe   armatura gazowa   stan prawny  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2012
Tom Nr 11
Strony 26--27
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Swat, M.
autor Gebhardt, Z.
  • Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
Bibliografia
1. Dyrektywa Rady nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, ze zm.).
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
4. PN-EN 331:2002 – norma wycofana, zastąpiona przez PN-EN 331:2005.
5. PN-EN 331:2005 Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem, sterowane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków.
6. PN-EN 331:2005/A1:2011 Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem, sterowane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków (oryg.).
7. PN-EN 1775:2007 – norma wycofana, zastąpiona przez PN-EN 1775:2009.
8. PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze. Zalecenia funkcjonalne.
9. KT-34-96 7/2004 0616-13 Armatura gazowa. Kurki kulowe do instalacji gazowych. Wymagania i badania.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (DzU nr 195/2004, poz. 2011, ze zm.).
11. Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG) (Tekst mający znaczenie dla EOG). Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy (DzU UE 2011/C 246/01).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0025-0011
Identyfikatory