Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0021-0096

Czasopismo

Elektroenergetyka : współczesność i rozwój

Tytuł artykułu

Systemy wsparcia certyfikatami odnawialnych źródeł energii w Polsce

Autorzy Ćwil, M. 
Treść / Zawartość http://www.pse.pl/biuro-prasowe/publikacje/-/asset_publisher/Allut3P4HEzS/content/elektroenergetyka
Warianty tytułu
EN Poland's certificate supporting schemes for renewables
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W polskim systemie prawnym istnieje kilka rodzajów świadectw pochodzenia, określanych potocznie jako certyfikaty dla wspierania rozwoju sektora energetycznego: o zielone certyfikaty przyznawane za energię elektryczną fizycznie wytworzoną w odnawialnym źródle energii, o brązowe certyfikaty za ekwiwalentną ilość energii elektrycznej obliczonej, odpowiednio, na podstawie ilości biogazu rolniczego wprowadzonego do dystrybucyjnej sieci gazowej, o żółte, czerwone lub fioletowe certyfikaty przyznawane za wyliczoną ilość energii elektrycznej z kogeneracji w jednostce kogeneracji wysokosprawnej, o białe certyfikaty dla przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Niniejszy artykuł zawiera charakterystykę systemu wsparcia zielonymi certyfikatami. Analiza opiera się na uwarunkowaniach określonych ustawą Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. i rozporządzeniem MG z 14.08.2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Autor przypomina, że system wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych został wprowadzony w Polsce w następstwie akcesji do UE. Na wsparcie składa się świadectwo pochodzenia (tzw. zielony certyfikat) i obowiązek zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo energetyczne, na którego terenie działania nastąpiło przyłączenie takiego źródła. Zakup energii ze źródeł odnawialnych odbywa się w danym roku po średniorocznej cenie energii na rynku konkurencyjnym z roku poprzedniego. System wsparcia zielonymi certyfikatami dotyczy jedynie elektroenergetyki. Oparty jest na obrocie prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia.
EN The articles discusses the 'green certificate' scheme created to promote and support renewable energy sources (RES ). The analysis is based on market conditions set in the Energy Act of 10 April 1997 and Minister of Economy Regulation of 14 August 2008 on detailed scope of obligations in respect to obtaining certificates of origin and submitting them for cancellation, payment of a substitution fee, purchase of electricity and heat from renewable energy sources, as well as the obligation to confirm the data on the amount of electricity produced from a renewable energy source. The support scheme for RES was introduced in Poland as a result of the accession to the EU and employs the following mechanisms: certificates of origin (the so-called 'green certificates') and mandatory purchase of electricity from renewable sources by local utilities at the average annual sales price for the preceding year. The 'green certificate' supporting scheme has been introduced in the electricity sector only and is based on green certificate trading.
Słowa kluczowe
PL OZE   odnawialne źródła energii   świadectwa pochodzenia   zielone certyfikaty  
EN green certificates   renewable energy sources  
Wydawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Czasopismo Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
Rocznik 2011
Tom Nr 4(10)
Strony 92--98
Opis fizyczny rys.
Twórcy
autor Ćwil, M.
  • Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0021-0096
Identyfikatory