Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0020-0002

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Dobór systemu rozsączającego

Autorzy Świgoń, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W Polsce niesłusznie uznaje się drenaż za jedyny system odprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych z pojedynczego gospodarstwa - takich systemów jest kilka. Kolejną złą praktyką jest nieuwzględnianie faktu, że nawet dom zamieszkiwany na stałe przez 4 osoby powinien mieć instalację umożliwiającą odebranie, oczyszczenie i rozsączenie ścieków pochodzących od innych osób, odwiedzających czy czasowo w nim przebywających. Projektowanie i budowanie instalacji dla mniej niż 6 osób jest z technicznego punktu widzenia nieuprawnione. Artykuł zawiera uwagi dotyczące technicznej strony problemów związanych z projektowaniem i budową instalacji rozsączającej
Słowa kluczowe
PL instalacje kanalizacyjne   przydomowe oczyszczalnie ścieków  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2012
Tom Nr 5
Strony 40--44
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Świgoń, Z.
  • ekspert WRPO, rzeczoznawca PZITS
Bibliografia
1. PN-EN 12566-3+A1:2009 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Cz. 3. Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków.
2. DIN 4261-1 Kleinkläranlagen – Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung.
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU nr 137/2006, poz. 984).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75/2002, poz. 690, ze zm.).
5. PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).
6. Błażejewski R., Kanalizacja wsi, PZITS, Poznań 2003.
7. Heidrich Z., Przydomowe oczyszczalnie ścieków, COIB, Warszawa 1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0020-0002
Identyfikatory