Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0020-0001

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Wody opadowe w miastach

Autorzy Burszta-Adamiak, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Stormwater in urban area
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozwój miast przyczynia się do zmian w użytkowaniu gruntów. Porośnięte roślinnością gleby są zastępowane nieprzepuszczalnymi nawierzchniami, powodując zwiększenie odpływu i zmniejszenie infiltracji, jednocześnie pomijając naturalną zdolność magazynowania wody pod powierzchnią terenu. Dodatkowo najczęściej spływy wód opadowych kierowane są do systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, skąd przekazywane są szybko do pobliskiego odbiornika. Potrzeba opracowania praktycznego i zrównoważonego podejścia dotyczącego gospodarki wodami opadowymi staje się priorytetem w wielu miastach. Jednym z alternatywnych podejść jest zastosowanie zrównoważonych systemów drenażu. W artykule scharakteryzowano możliwości wykorzystania wody deszczowej m.in. do nawadniania, spłukiwania toalet oraz wtórnego użycia, a także przedstawiono przykłady polskich i zagranicznych dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi w aglomeracjach miejskich. Większość opisanych projektów została zrealizowana w okresie ostatnich dziesięciu lat.
EN Urban development has changed land use. Vegetated soils are replaced with impermeable surfaces, increasing runoff and reducing infiltration, bypassing the natural storage of the subsurface. Additionally storm runoff is normally channeled into storm sewers, next routed through sewage treatment plant and conveyed rapidly to the local river. The need to develop a practical and sustainable approach to storm water management is becoming a priority in many cities. One of alternative approach is Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS). The paper characterizes possibilities of storm water utilization among others to irrigation, toilet flushing and harvesting. The study presents also examples of foreign and polish good practices relating to sustainable storm water management in urban areas. Most of the projects described here are taken from the last decade.
Słowa kluczowe
PL kanalizacja deszczowa   instalacje kanalizacyjne   wody opadowe  
EN rainwater   drainage   storm water   sewerage  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2012
Tom Nr 5
Strony 35--38
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., fot.
Twórcy
autor Burszta-Adamiak, E.
  • Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Bibliografia
1. Cahail S., Rain Gardens: Public Involvement for Water Quality, www.epa.gov.
2. City of Los Angeles Rainwater Harvesting Program. A Homeowner’s „How-To” Guide, I edycja, 2009, www.larainwaterharvesting.org.
3. Drapella-Hermansdorfer A., Ogielski P., Majewicz R., Zintegrowany system retencjonowania wód opadowych w osiedlu „Błękitne” w Siechnicach koło Wrocławia, w: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, seria „Inżynieria Środowiska” XIII nr 502, Wrocław 2004.
4. Gąsiorowski M., Zagospodarowanie wód opadowych z wykorzystaniem systemów bagiennych, w: Łomotowski J., Wody opadowe a zjawiska ekstremalne, Wyd. Seidel-Przywecki, 2011.
5. Hauth E., A Sustainable Approach to Stormwater Management, www.portlandonline.com.
6. Januchta-Szostak A., Woda w miejskiej przestrzeni publicznej. Modelowe formy zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych, seria „Rozprawy” nr 454, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
7. Kaźmierczak A., Carter J., Adaptation to climate change using green and blue infrastructure: A database of case studies. Raport 2010, www.grabs-eu.org/members-Area/files/malmo.pdf.
8. Kozłowska E., Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową w aspekcie architektury krajobrazu, monografia LXVII nr II, w: Współczesne problemy architektury krajobrazu, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2008.
9. Richard M., Green Alley. An Action Guide to Create a Greener, Environmentally Sustainable Chicago, The Chicago Handbook, 2010, www.cityofchicago.org.
10. Rogers R., The Greenwich Millennium Village, Greenwich Peninsula, south-east London, 2003, www.architecture.uwaterloo.ca.
11. Saloni-Sadowska M., Zespół zabudowy mieszkaniowej Marina Mokotów. Pomiędzy miastem a osiedlem – w poszukiwaniu tożsamości, „Czasopismo Techniczne” z. 2-A/2007.
12. Błękitno-Zielona Sieć – zagospodarowanie przestrzeni miejskiej dla poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju Łodzi, sprawozdanie ze spotkania 28 maja 2009 r., switchlodz.wordpress.com.
13. Walter E., Polskie gospodarowanie wodą opadową, „Zieleń Miejska” nr 1/2010.
14. www.marinamokotow.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0020-0001
Identyfikatory