Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0017-0016

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Narażenia korozyjne konstrukcji wsporczych linii WN eksploatowanych w różnych warunkach atmosferycznych

Autorzy Głuszko, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Corrosion hazard sof energetic lines exploited area in atmospheric conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W oparciu o wyniki pomiarów szybkości korozji metali konstrukcyjnych oraz wielkości strumieni depozycji głównych atmosferycznych stymulatorów korozji, dokonano podziału terytorium kraju na 3 wyraźnie różniące się strefy korozyjnej agresywności atmosfery. Wykazano przydatność określenia składu chemicznego produktów korozji i umownej klasyfikacji agresywności korozyjnej środowisk atmosferycznych dla opracowania technologii antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji wsporczych linii WN.
EN On the basis of corrosion rate of structural metals as well as values of deposition streams of main atmospheric corrosion stimulators, the country area was divided on 3 distinctly different zones of atmospheric corrosive aggressivity. The usability of corrosion products determination as well as of carried out classification of atmospheric environments corrosion aggressivity for elaboration of technology of energetic lines anticorrosive protection is indicated.
Słowa kluczowe
PL linie energetyczne   korozyjna agresywność atmosfery   produkty korozji   ochrona antykorozyjna  
EN energetic lines   atmospheric corrosive aggressivity   corrosion products   anticorrosive protection  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2011
Tom R. 87, nr 2
Strony 263--268
Opis fizyczny Bibliogr. 47 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Głuszko, M.
  • Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55-61, 50-369 Wrocław, m.gluszko@iel.wroc.pl
Bibliografia
[1] Norma PN-EN ISO 12944-5:2001, Farby i Lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie
[2] Norma PN-EN ISO 12500:2000, Ochrona materiałów przed korozją. Prawdopodobieństwo korozji w warunkach naturalnych. Klasyfikacja, określenie ocena korozyjności atmosfery środowiska naturalnego
[3] Norma PN- EN ISO 12944-2:2001, Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych. Część 2: Klasyfikacja środowisk
[4] Kamrowski J., Skład fazowy produktów korozji formujących się w warunkach kopalnianych na stalach niskostopowych, Ochrona przed Korozją, (1980), nr.61, 150-154
[5] Kamrowski J., Produkty korozji formujące się na stalach węglowych w wybranych środowiskach korozyjnych, Ochrona przed Korozją, (1981), nr.7-8, 193-195
[6] Dalewska B., Wpływ siarkowodoru na korozję stali konstrukcyjnych w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, Ochrona przed Korozją, (1983), nr.3, 58-63
[7] Szawłowska-Wallisch K., Korozja stali ST3SX, ST3SCuX, 1H18N9T w atmosferze powietrza zanieczyszczonego fluorowodorem, Ochrona przed Korozja, (1984), nr.8, 206-208
[8] Kamrowski J. Skład fazowy a rozpuszczalność w kwasie siarkowym produktów korozji stali węglowych. Ochrona przed Korozją, (1986), nr.4, 89-91
[9] Jarmontowicz A., Analiza produktów korozji stali przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego, Ochrona przed Korozją, (1987), nr.8, 183-185
[10] Gust J. Skład i struktura rdzy, Ochrona przed Korozją, (1990), nr.12, 281-286
[11] Gust. J., Marczak M., Wpływ sposobu ekspozycji stali węglowej w atmosferze miejskiej na skład fazowy i strukturę rdzy, Ochrona przed Korozją, (1991), nr.5, 97-101
[12] Bielanik J., Borkowski M., Pilarczyk S., Włodarczyk W., Struktura produktów korozji atmosferycznej wybranych gatunków stali trudno rdzewiejącej, Ochrona przed Korozją, (1995), nr.2, 27-30
[13] Raman A., Corrosion-NACE, vol.42 (1986), n.8, 447-455
[14] Raman A., Nasradani S., Sharma L., Razvon A., Practical Metallography, (1987), n.24, 557-589
[15] Borkowski M., Włodarczyk W., Inżynieria i Budownictwo, (1982) nr.809, 171-174
[16] Borkowski M., Włodarczyk W., Inżynieria i Budownictwo, (1993), nr.7, 287-290
[17] Misawa T., Hashimoto K., Shimodira S., Corrosion Science, 14 (1974), n.2, 131-199
[18] Misawa T., Asami K., Hashimoto K., Shimodira S., Corrosion Science, 14 (1974), n.4, 279-289
[19] Kassim J., Baird T., Fryer J.R., Corrosion Science, 22 (1982), n.2, 147-158
[20] Evans U.R., Corrosion Science, 9 (1969), n.11, 813-821
[21] Evans U.R., Taylor C.A.J., Corrosion Science, 12 (1972), n.3, 227-246
[22] Lorbeer P., Lorenz W. J., Corrosion Science, 20 (1980), n.5, 405-412
[23] Mc Enaney B., Shmith D.C., Corrosion Science, 20 (1980), n.7, 873-886
[24] Misawa T., Corrosion Science, 13 (1973), n.9, 659-676
[25] Cleary H.J., Corrosion Science, 40 (1984), n.11, 606-628
[26] Matijevic E., Corrosion, 35 (1979), n.6, 294-273
[27] Meybaum B.R., Ayllon E.S., Corrosion, 36 (1980), n.7, 345- 347
[28] Francis R.A., 10 th International Congress on Metallic Corrosion, Madras (1987), vol.1, 121-130
[29] Czyżewicz S., Ocena zachowania się stali trudnordzewiejącej po 15-letniej ekspozycji w warunkach naturalnych, Energetyka, (1992), nr.8, 274-278
[30] Biestek T., Dryś M., Produkty korozji miedzi tworzące się w różnych środowiskach korozyjnych, Powłoki Ochronne, 3 (1974), nr.7 s. 21-23
[31] Graedel T.E., Nassuk K., Franey J.P., Corrosion Science, 27 (1984), n.7, 42-45
[32] Otero E., Bastidas J.M., Lopez W., Fierro J.L.G., Werk U., Corrosion, (1994), n.45, 387389
[33] Opila R.L., Copper patinas: an investigation by Auger electron spectroscopy, Corrosion Science, 27 (1987), Issue 7, n.685- 688
[34] Stoch J., FTIR study of copper patinas in the urban atmosphere, Journal of Molecular Structure, (2001), n.569, 201-206
[35] Shreir L., Korozja metali i stopów, Wyd.Nauk.Tech. Warszawa (1966)
[36] Biestek T., Dryś M., Produkty korozji cynku tworzące się w różnych środowiskach korozyjnych, Powłoki Ochronne, kwiecień (1974), nr.2, 24-27
[37] Biestek T., Niemiec J., Produkty korozji cynku tworzące się w warunkach atmosferycznych, Powłoki Ochronne, (1975), nr.2, nr.42-45
[38] Hamela D., Stal ocynkowana ogniowo sezonowana przed malowaniem. Ochrona przed korozją, (2000), nr.9, 237-239
[39] Rädeker W., Friehe W., Beobachtungen bei der atmosphärischen Korosion feuerverzinkter Oberflächen, Werkstoffe und Korrosion, 21 (1970), n.4, 263÷266
[40] Wranglen G., Podstawy korozji i ochrony metali, Wyd.Nauk.Tech., Warszawa (1975)
[41] Grauer R., Feste Korrosionsprodukte-Aluminium und Eisen, Werkstoffe und Korrosion, (1981), n.32, 113-118
[42] Głuszko M., Szymański W., Ulańczyk S., Określenie składu fazowego i struktury produktów korozji atmosferycznej powstających na powierzchni metali konstrukcyjnych. Dok. Tech. IEL/OW Nr 500-4810-25, Wrocław (2003)
[43] Norma PN-ISO 9225:1999 Korozja metali i stopów. Korozyjność atmosfery. Pomiar zanieczyszczeń.
[44] Norma PN ISO 9223:1992, Korozja metali i stopów. Agresywność korozyjna atmosfer. Klasyfikacja
[45] Głuszko M., Ocena narażeń korozyjnych i ocena uszkodzeń konstrukcji stalowych i stalowych-ocynkowanych. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Dok. Tech. Nr RB/DP/4696, Warszawa (1997)
[46] Brodowska M., Raport. Stan Środowiska w Polsce w latach 1996-2001, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa (2003)
[47] Oesch P., The effect of SO2 ,NO2 ,NO and O2 on corrosion of unalloyed carbon steel and weathering steel-the results of laboratory exposures, Corrosion Science, 38 (1996), Issue 8, 1357-1359
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0017-0016
Identyfikatory