Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0017-0010

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Przetwarzanie wyników w pomiarach wieloparametrowych

Autorzy Ezhela, V. V.  Warsza, Z. L. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Evaluation of results of the indirect multidimensional measurements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podano zasady poprawnego sposobu numerycznego przetwarzania estymatorów wartości, niepewności i współczynników korelacji n wielkości otrzymywanych pośrednio z jednoczesnych pomiarów m>n parametrów, czyli multi-mezurandu. Zastosowano algebrę wektorów losowych. Pomiary takie często występują w badaniach naukowych i użytkowych, ale międzynarodowy przewodnik GUM i jego Suplementy nie obejmują jeszcze tej dziedziny i już zawierają omyłki. Proponuje się standaryzację sposobu przetwarzania i prezentacji danych pomiarów wieloparametrowych z zastosowaniem e-publikacji, co umożliwi dostęp do oryginalnych danych, ich niezależną numeryczną weryfikację i długotrwałe przechowywanie.
EN Problems with the proper calculation of the value and uncertainty estimators in multidimensional indirect measurement of correlated quantities is shortly discussed with algebra of vectors application. International metrological guide GUM -ISO with Supplements is not enough developed yet for that area and has few mistakes. Method of use random vectors presented in this paper is recommended as well the full application of e-publishing for obtaining possibilities of the independent numerical review of original measurement data, wide their dissemination and storage.
Słowa kluczowe
PL pomiary pośrednie wieloparametrowe   niepewność multimezurandu   korelacja wyników   standaryzacja  
EN uncertainty   multidimensional indirect measurements   data correlation   standardization  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2011
Tom R. 87, nr 2
Strony 236--241
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Ezhela, V. V.
autor Warsza, Z. L.
Bibliografia
[1] Gavrin D., Golashvili and others, [CODATA Task Group on Publication of Data in the Primary Literature], Guide for the Presentation in the Primary Literature of Numerical Data Derived from Experiments, CODATA Bull. 9 (1973)
[2] Lide D. R., Data quality - more important than ever in the Internet age, CODATA Data Science J. (DSJ) 6, (2007) 154-
[3] Guide to the expression of uncertainty in measurement, ISO/IEC Guide 98:1995, 2 nd ed.(Wyrażanie Niepewności Pomiaru Przewodnik - tłumaczenie J. Jaworskiego, GUM 2002)
[4] ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM 1995), revised 2008 JCGM-100-2008
[5] Pennes X., Intrinsic Statistics on Riemannian Manifolds: Basic Tools for Geometric Measurements, Jour. of Math..Imaging and Vision 25 (2006) 127
[6] Ezhela V., A multi-measurand ISO GUM supplement is urgent. CODATA DSJ, 6 S676-S789 [Errata: DSJ, 7 (2007) E2-E21.
[7] Green T., We Need Publishing Standards for Datasets & Data Tables, OECD Publishing White Paper, 2009 http://dx.doi.org/10.1787/603233448430
[8] Mohr P.J. and Taylor B.N., CODATA recommended values of the fundamental physical constants2002, Rev. Mod. Phys. 77 (2005) 1 CODATA-2002
[9] Mohr, P. J., Taylor, B. N., Newell, D. B., CODATA recommended values of fundamental physical constants: 2006, Rev. Mod. Phys. 80 (2008) 633 CODATA-2006
[10] Ezhela V., Comments on some clauses of GUM which provoking the incorrect presentation of measured data in scientific literature. Materiały Kongresu Metrologii KM 2010 (CD i abstrakt Pl.), Politechnika Łódzka
[11] Ezhela V., Physics and metrology. Materiały Kongresu Metrologii KM 2010 (CD i abstrakt Pl.), Politechnika Łódzka
[12] Pawłowski J., Wprowadzenie do teorii kopuł, Kraków, marzec 2009, Internet
[13] Muciek A., Matematyczny model propagacji niepewności w pomiarach pośrednich. Materiały Sympozjum ppm’03, seria: Konferencje nr 5, Oddz. PAN w Katowicach, 2003, s. 593 -604
[14] Krystek M.P., From Univariate to Multivariate Uncertainty Calculations. PTB, Internet
[15] Ezhela V., Warsza Z., O konieczności standaryzacji metod opisu i publikowania rezultatów pomiarów wieloparametrowych PAKgoś (Pomiary Automatyka Komputery w gospodarce i ochronie środowiska) nr 4/2010, 8-14
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0017-0010
Identyfikatory