Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0017-0003

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Charakterystyka technologii produkcji miedzi beztlenowej do zastosowań na cele elektryczne

Autorzy Knych, T.  Smyrak, B.  Walkowicz, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN The characterization of the oxygen free-copper technology production applications for electrical use
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Powszechność stosowania układów elektronicznych i elementów elektrotechnicznych spowodowała rozwój nowej grupy produktów o wysokozaawansowanych własnościach w postaci kabli, przewodów, mikrodrutów oraz elementów połączeniowych. Niezawodny przesył sygnału elektrycznego stanowi newralgiczny punkt prawie każdego typu urządzenia wykorzystującego energię elektryczną. Podstawowym materiałem spełniającym rolę przewodnika stosowanym w powyższych aplikacjach jest miedź wysokiej czystości chemicznej o specjalnie ukształtowanej strukturze. Jest ona nazywana miedzią funkcjonalnie doskonałą (FPC). Niniejszy artykuł koncentruje uwagę na przemysłowych metodach uzyskiwania miedzi beztlenowej (OF) o czystości chemicznej rzędu 5N. W szczególności, dokonano analizy technologii ciągłego topienia i odlewania miedzi beztlenowej na przykładzie instalacji Upcast® i Rautomead® oraz nowatorskiej technologii Ohno Continuous Casting®, której głównym celem jest uzyskanie materiału wysokiej czystości charakteryzującego się dodatkowo ukierunkowaną strukturą i jak najmniejszą ilością ziaren.
EN Universality of usage of electronic circuits and electrotechnical elements caused development of a new group of products with high advanced features in the form of cables, leads, microwires and connection elements. Reliable transmission of electrical signal determines trouble spot almost of all types of device which use electric energy. Basic material which fulfils part of conductor, used in above applications, is copper with high chemical clarity and with special formed structure. It is called Functionally Perfect Copper (FPC). Hereby article fixes the attention on industrial methods of Oxygen Free Copper (OF) obtainment with chemical clarity of 5N series. Particularly, there were made the analysis of industrial technologies of continuous melting and casting of Oxygen Free Copper, for example Upcast® and Rautomead® installation and innovative technology Ohno Continuous Casting®. Main purpose of Ohno Continuous Casting® technology is obtaining the material with high clarity which characteristic of additionally directed structure and the lowest number of grain.
Słowa kluczowe
PL miedź beztlenowa   proces ciągłego topienia i odlewania   mikrodruty   kable audio-video  
EN oxygen-free copper   continuous melting and casting line   microwires   audio-video cables  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2011
Tom R. 87, nr 2
Strony 195--200
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Knych, T.
autor Smyrak, B.
autor Walkowicz, M.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych , Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tknych @agh.edu.pl
Bibliografia
[1] PN-77/H-82120, Miedź gatunki
[2] ASTM B49-92, Norma na walcówkę miedziana przeznaczoną dla celów elektrycznych
[3] Knych T., Mamala A., Smyrak B., Charakteryzacja miedzi beztlenowej z linii Upcast, Rudy i Metale Nieżelazne, 52 (2007), nr 11, 797÷806
[4] Knych T., Mamala A., Smyrak B., Walkowicz M., Wybrane aspekty badań miedzi beztlenowej z technologii Upcast, VI seminarium naukowe PLASTMET Łańcut „Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali"
[5] Wilson R., A Practical Approach to Continuous Casting of Copper-Based Alloys and Precious Metals. Londyn: IOM Communications Ltd., 2000
[6] Nonferous Wire handbook, Principles and practice, The wire Association International, vol.3 (1995)
[7] ed. Davis J. R., Copper and Copper alloys, ASM Speciality Handbook, 2001
[8] Taubenblat P. W., Copper: Selection of High Conductivity Alloys, Encyclopedia of Materials Science and Engineering, Pergmon Press and the MIT Press, vol.2 (1986)
[9] Smart J. S., Smith A. A., Effect of certain elements on some properties of high purity copper, Trans. Am. Inst. Min. Eng., 143 (1941), s.272-283.
[10]Smart J. S., Smith A. A., Preparation and some properties of high purity copper, Trans. Am. Inst. Min. Eng., 147 (1942), s. 144-155
[11]Amstrong G., Some observations on the electrical conductivity of commercial electrorefined copper, Journal of the Institute of Metals, vol. 100 (1972)
[12]Badania własne
[13] www.kghm.pl
[14] www.rautomead.com
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0017-0003
Identyfikatory