Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0017-0002

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Numeryczne metody modelowania uzwojeń transformatorów dużych mocy

Autorzy Drzymała, P.  Welfle, H. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Numerical methods in modeling of large power transformer windings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawione zostały nowoczesne metody budowy trójwymiarowych modeli obliczeniowych uzwojeń transformatorów dużych mocy w oparciu o konstrukcję transformatora 426 MVA. Zaprezentowano zarówno metody budowy modeli o wymuszeniu prądowym jak i napięciowym. Modele prądowe opracowano stosując złączenie elementów skończonych z całkowitym potencjałem magnetycznym w aktywnych obszarach magnetycznych i zredukowanym potencjałem magnetycznym w obszarach uzwojeń. Modele polowo - obwodowe opracowano stosując złączenie elementów skończonych i elementów krawędziowych o dodatkowych stopniach swobody dla obszarów uzwojenia.
EN The paper presents the modern methods of construction of three-dimensional computational models of large power transformer windings based on a 426 MVA transformer design. It presents both methods for building models current and voltage of excitation. Current models were developed using finite elements based on the total magnetic potential in the active areas of magnetic and reduced potential in the areas of magnetic coils. Field-circuit models were developed using finite elements and edge elements with additional degrees of freedom for the winding areas.
Słowa kluczowe
PL modelowanie prądowe   modelowanie polowo-obwodowe   uzwojenia transformatorów   siły elektromagnetyczne  
EN current modelling   field-circuit modelling   transformer winding   electromagnetic forces  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2011
Tom R. 87, nr 2
Strony 191--194
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Drzymała, P.
autor Welfle, H.
  • Technical University of Lodz, Institute of Mechatronics and Information Systems, Stefanowskiego 18/22,, pdrzymal@p.lodz.pl
Bibliografia
[1] Rudolf, L.: Vybrané metodiky výpočtů ztrát korónou. In Sborník konference EPE 08. Brno, 2008, ISBN 978-80-214- 3650-3
[2] Veverka, A.: Technika vysokých napetí, SNTL 1966
[3] Rudolf, L.: Metodika výpočtu svodových proudů a ztrát svodem na vedení VVN a ZVN. In Sborník odborného semináře. Praha: EGÚ Praha Engineering, a.s., 2003. 110-123
[4] Rudolf, L.: Vliv znečištění izolátorů na velikost svodu u vedení VVN a ZVN. In Sborník konference EPE 07. VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 278-287. ISBN 978-80- 248-1391-2
[5] Measurements database, ČEPS, a.s.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0017-0002
Identyfikatory