Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0016-0021

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Współczynniki godzinowej nierównomierności zużycia ciepłej wody

Autorzy Nowakowski, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł podaje orientacyjne wartości godzinowej nierównomierności rozbioru (zużycia) ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, które można stosować przy projektowaniu instalacji oraz metodologię przeprowadzania takich obliczeń.
Słowa kluczowe
PL instalacje ciepłej wody   wodomierze   zużycie ciepłej wody  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2011
Tom Nr 7-8
Strony 76--78
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Nowakowski, E.
  • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
1. Normatyw projektowania instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz potrzeb gospodarczo-socjalnych zakładów przemysłowych, Sekcja Techniki Sanitarnej Stałej Komisji RWPG, 1962, „Informator Projektanta Budownictwa Ogólnego”, zeszyt „Instalacje Sanitarne” nr 4/1965.
2. PN-92/B-01706 Instalacje wodwociągowe. Wymagania w projektowaniu.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 10 poz. 46, ze zm.).
4. Heidrich Z., Jędrzejkiewicz J., Analiza zużycia wody w miastach polskich w latach 1995–2005, „Ochrona Środowiska” nr 4/2007.
5. Nowakowski E., Zużycie wody wodociągowej w budynkach mieszkalnych, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2010.
6. Biuletyn „Wiadomości PKN. Normalizacja” nr 7/2009.
7. Wytyczne projektowania urządzeń ciepłej wody, Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego, Warszawa 1962.
8. Recknagel–Sprenger, Taschenbuch für Heizung, Lüftung und Klimatechnik, R. Oldenburg, München 1953.
9. Recnkagel–Sprenger, Ogrzewanie i Klimatyzacja. Poradnik, Arkady, Warszawa 1976.
10. Chłudow A.W., Zaopatrzenie w ciepłą wodę, Arkady, Warszawa 1960.
11. Chybowski B., Instalacje ciepłej wody użytkowej, Arkady, Warszawa 1966.
12. Brodski I.F., Goriaszczeje wodosnabżenije pri tiepłofikacji, Gosstrojizdat, Leningrad–Moskwa 1961.
13. Chybowski B., Instalacje ciepłej wody użytkowej, Wyd. II, Arkady, Warszawa 1979.
14. Mańkowski S., Projektowanie instalacji ciepłej wody, Arkady, Warszawa 1981.
15. Tuz P.K., Wskaźniki nierównomierności dobowej i chwilowej w budownictwie wielorodzinnym, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2007.
16. Tuz P.K., Propozycja wprowadzenia współczynnika dopasowania przepływów do wymagań normy PN-92/B-01706 przy doborze wodomierzy domowych, w oparciu o analizę monitoringu podłączeń domowych, INSTAL nr 7–8/2005.
17. Najrowski J., Szaflik W., Zmienność poboru ciepłej wody użytkowej w cyklu dobowym w budynkach mieszkalnych wielomieszkaniowych, wyposażonych w wodomierze mieszkaniowe, mat. konf. „Air Conditioning–District Heating‘98”, Wrocław–Szklarska Poręba 1998
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0016-0021
Identyfikatory