Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0011-0036

Czasopismo

Roczniki Geomatyki

Tytuł artykułu

Classification of morphometric units from digital terrain models: applications in land cover classification

Autorzy Lozano Parra F. J.  Gutiérrez, Á. G.  Fernández, M. P.  Lavado Contador, J. F. 
Treść / Zawartość http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/issue/archive
Warianty tytułu
PL Klasyfikacja jednostek morfometrycznych na podstawie numerycznych modeli terenu: zastosowania w klasyfikacji pokrycia terenu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In this work a methodological purpose for landforms classification is proposed, based on the analysis of DTMs. In addition, land use and vegetation cover units in the farm were mapped. Finally, the relationship between landforms and land use-vegetation cover units was explored.
PL Formy terenu tradycyjnie były analizowane przez kartowanie analogowe, jednakże rozwój komputerów umożliwił wprowadzenie informacji cyfrowej, opartej na danych odniesionych przestrzennie. Informacja ta może być wykorzystana do tworzenia precyzyjnych modeli zmiennych morfometrycznych, które wyrażają ciągłe przestrzennie zjawisko bądź konkretne cechy terenu. Na podstawie tych właśnie modeli można wykonywać złożone analizy krajobrazu oparte na parametrach ilościowych, takich jak: wysokość nad poziomem morza, nachylenie, krzywizna, czy chropowatość. Głównym celem niniejszej pracy jest sklasyfikowanie terenu w jednorodne geomorfometryczne jednostki za pomocą numerycznych modeli terenu (NMT) i ich pochodnych oraz odniesienie tych jednostek do obszarów pokrytych roślinnością. Badanie przeprowadzano na terenie gospodarstwa rolnego, typowego dla pastwisk w południowo zachodniej Hiszpanii. Numeryczne modele terenu utworzono na podstawie warstwic i wysokości z wielkością piksela równą 5 metrów, a formy terenu na obszarze badania skartowano przy użyciu algorytmów klasyfikacji nienadzorowanej (grupowanie ISOdata i K- średnich). Metody te pozwalają na grupowanie wartości w dowolnie określonej liczbie klas, czego skutkiem jest klasyfikacja jednostek morfometrycznych. Wynikowe jednostki morfometryczne okazały się użytecznym narzędziem w procesie wyjaśniania rozmieszczenia roślinności. Dominującą formą rzeźby terenu na badanym obszarze są penepleny - faliste powierzchnie erozyjne z głęboko wrytymi rzekami, tworzącymi strome zbocza dolin. Na stromych zboczach dolin, ze względu na orientację terenu, pokrywa roślinna jest gęsta i zróżnicowana gatunkowo. Wyraźne zróżnicowanie w pokryciu roślinnym pojawia się również w wypukłościach i wklęsłościach terenów równinnych, a spowodowane jest to różną wilgotnością gleby wynikającą z morfologii terenu.
Słowa kluczowe
PL geomorfologia   Morze Śródziemne   morfometria   pastwiska   pokrycie roślinne  
EN geomorphology   Mediterranean   morphometry   rangelands   vegetation cover  
Wydawca Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o.o.
Czasopismo Roczniki Geomatyki
Rocznik 2009
Tom T. 7, z. 2
Strony 83--89
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Lozano Parra F. J.
autor Gutiérrez, Á. G.
autor Fernández, M. P.
autor Lavado Contador, J. F.
Bibliografia
Abbate G., Cavalli R.M., Pascucci M., Pignatti S., Poscolieri M., 2006: Relations between morphological settings and vegetation covers in a medium relief landscape of Central Italy. Annals of Geophysics. 49 (1).
Adediran A.O, Parcharidis I., Poscolieri M., Pavlopoulos K., 2004: Computer-assisted discrimination of morphological units on north-central Crete (Greece) by applying multivariate statistics to local relief gradients. Geomorphology. 58: 357-370.
Azañón J.M, Delgado J., Gómez A., 2004: Morphological terrain classification and analysis using geostatistical techniques. IAPRS and SIS Vol. 34.
Bolongaro-Crevenna A., Torres Rodríguez V., Sorani V., Frame D., Arturo Ortiz M., 2005: Gemorphometric analysis for characterizing landforms in Morelos, Mexico. Geomorphology. 67: 407-422.
Duda R.O., Hart P.E., 1973: Pattern classification and scene analysis. John Wiley and Sons, New York, 482 p.
Felicísimo A.M., 1994: Modelos digitales del terreno: introducción y aplicaciones en las ciencias ambientales. Oviedo, Spain, 118 p.
Fernandez García F., 2000: Introducción a la fotointerpretación. Ariel. Madrid, 253 p.
Gómez Gutiérrez Á., Schnabel S., Lavado Contador F. (in press), Land Degradation and Development.
Hengl T., Reuter H.I. (eds.), 2008: Geomorphometry: Concepts, Software, Applications. Developments in Soil Science, Vol. 33, Elsevier, 772 p.
Hobson R.D., 1972: Surface roughness in topography: quantitative approach. [In:] Chorley, 1972: 221-245.
Hoersch B. et al., 2002: Relation between landform and vegetation in Alpine regions of Wallis, Switzerland. A multiescale remote sensing and GIS approach. Computer, Environment and Urban Systems. Vol. 26 (2-3): 113-139.
Hörsch B., 2003: Modelling the spatial distribution of montane and subalpine forests in the central Alps using digital elevation models. Ecological Modelling. 168 (3): 267-282.
Hutchinson M.F., 1988: Calculation of hydrologically sound digital elevation models. Paper presented at Third International Symposium on Spatial Data Handling at Sydney, Australia.
Hutchinson M.F., 1993: Development of a continent-wide DEM with applications to terrain and climate analysis. [In:] Environmental Modeling with GIS, (ed). Goodchild M.F. et al., 392-399. New York: Oxford University Press.
Ioannilli M., Paregiani A., 2008: Automated unsupervised geomorphometric classification of earth surface for landslide susceptibility assessment. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 5072 LNCS, 1. 268-263.
Joly F., 1988: La cartografía. Oikos-Tau. Barcelona. 133 p.
Pike R.J., 2000: Geomorphometry – diversity in quantitative surface analysis. Progress in Physical Geogra phy. Vol. 24 (1): 1-20.
Plieninger T., 2006: Las dehesas de la penillanura cacereña: origen y evolución de un paisaje cultura. Servicio de publicaciones de la Universidad de Extremadura, 191 p.
Tagil S., Jenness J., 2008: GIS-Based automated landform classification and topographic, landcover and geologic attributes of landforms around the Yazoren Polje, Turkey. Journal of Applied Sciencies. 8 (6): 910-921.
Zevenbergen L.W. and Thorne C.R., 1987: Quantitative analysis of land surfacetopography. Earth Surface Processes and Landforms, 12: 47-56.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0011-0036
Identyfikatory