Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0009-0009

Czasopismo

Rocznik Ochrona Środowiska

Tytuł artykułu

Relation between areas of maize tillage for grain and infection-pressure zones of potato tillage with PVY and PLRV in Poland

Autorzy Styszko, L.  Fijałkowska, D.  Majewski, A. 
Treść / Zawartość http://ros.edu.pl/
Warianty tytułu
PL Związek pomiędzy rejonami uprawy kukurydzy na ziarno a strefami zagrożenia upraw ziemniaka PVY i PLRV w Polsce
Języki publikacji EN
Abstrakty
PL Ocieplający się klimat w Polsce spowodował, że w latach 1990-2007 zaczęła wzrastać powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno przy malejącym areale uprawy ziemniaka, w tym także na północy Polski (tab.1). Rejon ten wcześniej był uznany za niesprzyjający (III) do uprawy kukurydzy na ziarno. Kukurydza jest rośliną o bardzo szerokiej możliwości użytkowania: na paszę, cele konsumpcyjne oraz energetyczne (biogaz i bioetanol). Rejon Pomorza jest zróżnicowany pod względem klimatycznym. Pomorze Zachodnie ma lepsze warunki do uprawy kukurydzy, niż Pomorze Środkowe oraz Wschodnie. Porównując mapy rejonów uprawy kukurydzy w Polsce (rys.1.) wydaje się, że mogą być one ujemnie skorelowane ze strefami zagrożenia upraw ziemniaka wirusem liściozwoju ziemniaka (PLRV) (rys. 2) i wirusem Y ziemniaka (PVY) (rys. 3). Celem badań było określenie relacji pomiędzy rejonami uprawy kukurydzy na ziarno a strefami zagrożenia wirusami liściozwoju i Y ziemniaka w Polsce. W latach 2001-2005 założono doświadczenia polowe jednoczynnikowe łanowe w dwóch powtórzeniach w 15 miejscowościach z 12 odmianami kukurydzy. Analiza wyników wykazała wysoce istotne korelacje dla plonu ziarna kukurydzy, zawartości w nim suchej masy oraz dla kosztów nośników energii zużytych na suszenia ziarna pomiędzy rejonami uprawy kukurydzy a strefami zagrożenia wirusami Y i liściozwoju ziemniaka w Polsce. Plon ziarna suchego kukurydzy z rejonu III jej uprawy był niższy o 21% niż z rejonu I. Zebrane ziarno zawierało mniej suchej masy o 5,7-6,9%, a koszty jego suszenia były o 22,4-26,4 zł?t-1 tj. o 39,0-43,1% w porównaniu do rejonu I. Przy uprawie kukurydzy na cele energetyczne (biogaz i bioetanol) suszenie ziarna nie jest warunkiem koniecznym. Strefy zagrożenia upraw ziemniaka wirusami Y i liściozwoju ziemniaka okazały się dobrymi praktycznymi wskaźnikami wydzielania rejonów uprawy kukurydzy na ziarno obszarze północnej Polski
Słowa kluczowe
PL kukurydza   plony kukurydzy   wirus PLRV   wirus PVY   uprawa kukurydzy  
Wydawca Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska
Czasopismo Rocznik Ochrona Środowiska
Rocznik 2008
Tom Tom 10
Strony 135--142
Opis fizyczny bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Styszko, L.
autor Fijałkowska, D.
autor Majewski, A.
  • Koszalin University of Technology
Bibliografia
1. Dubas A.: Kukurydza. [W:] Szczegółowa uprawa roślin. T. 1. Praca zbior. pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego. AR Wrocław, 263-289, 1999.
2. Gabriel W.: Rejony degeneracji ziemniaków w Polsce. IUNG Warszawa-Puławy, 21 ss.,1965.
3. Majewski A.: Wpływ wybranych czynników przyrodniczych i agrotechnicznych na plon i wartość pokarmową kukurydzy pastewnej na Pomorzu. UP Wrocław Wydział Rolniczy, praca dokt., 190s., 2007.
4. Michalski T.: Kukurydza - doskonały surowiec do produkcji biopaliw. [W:] Kukurydza nowe możliwości. Poradnik producentów, Agroserwis, Warszawa, 3-9, 2007.
5. Styszko L., Majewski A., Fijałkowska D., Sztyma M.: The Influence of Cultivation Region and Variety of Maize on Demand for Energy Carriers for Grain Drying. Rocznik Ochrona Środowiska Tom 9, Koszalin,. 31-45, 2007.
6. Sulewska H.: Wymagania środowiskowe kukurydzy i możliwości jej uprawy w Polsce. [W:] Technologia produkcji kukurydzy. Pod red. nauk. prof. dr hab. Andrzeja Dubasa, Wyd. „Wieś Jutra” Warszawa, s.16-23, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0009-0009
Identyfikatory