Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0007-0075

Czasopismo

Environment Protection Engineering

Tytuł artykułu

Water management decision support system for Biebrza National Park

Autorzy Kardel, I.  Mirosła-Świątek, D.  Chormański, J.  Okruszko, T.  Wassen, M. 
Treść / Zawartość http://epe.pwr.wroc.pl/contents.html
Warianty tytułu
PL System wspomagający decyzje o zarządzaniu zasobami wody w Biebrzańskim Parku Narodowym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The environmental changes occurring in the Biebrza River Valley (NE Poland) during the last two centuries have enforced a number of conservation activities in Biebrza National Park (BNP). In order to optimise planning processes, a Decision Support System (DSS) was developed. The DSS consists of a Data Catalogue and Geographic Information System (GIS), as well as a Hydrological and an Ecological Modules. In this paper, we present the use of the DSS in a scenario study, in which the changes of water conditions on the floodplain were estimated after different vegetation management scenarios leading to different vegetation successions.
PL Przeobrażenia środowiskowe zachodzące w ciągu ostatnich dwóch wieków w otoczeniu doliny Biebrzy wymuszają czynną ochronę dużej części Biebrzańskiego Parku Narodowego. W celu optymalizacji działań ochronnych opracowano System Wspomagania Decyzji (DSS). W skład DSS wchodzą następujące elementy: Katalog danych z Geograficznym Systemem Informacyjnym (GIS) oraz moduły hydrologiczny i ekologiczny. Jako przykład wykorzystania DSS podano analizę zmian warunków wodnych w dolinie zalewowej wywołanych sukcesją roślinności.
Słowa kluczowe
PL ochrona środowiska   zarządzanie  
EN environment protection   environmental management  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Environment Protection Engineering
Rocznik 2009
Tom Vol. 35, nr 2
Strony 173--180
Opis fizyczny bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Kardel, I.
autor Mirosła-Świątek, D.
autor Chormański, J.
autor Okruszko, T.
autor Wassen, M.
  • Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation, Faculty of Engineering and Environmental Science, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa,, i.kardel@levis.sggw.pl
Bibliografia
[1] BOOTSMA M.C., Stress and recovery in wetland ecosystems, Thesis, Utrecht University, 2000.
[2] CHORMAŃSKI J., WASSEN M.J. (eds.), Man and nature at Biebrza; integration and dissemination of knowledge for sustainable nature management, PIN-MATRA Final Report 2001/039, University of Life Sciences, Warsaw/Utrecht University, 2005.
[3] De SWART E., OLDE VENTERINK H., Bovengrondse biomassaproductie en nutrientengehaltes in verschillende veenvegetaties van de Biebrza vallei in relatie tot de hydrochemische omstandigheden in de wortelzone, Report Department of Environmental Studies, University of Utrecht, 1991
[4] GROMIEC M., System wspomagania decyzji w gospodarce wodnej, IMGW, 2006.
[5] HECRAS, One-Dimensional Unsteady Flow Through a Full Network of Open Channels – User’s Manual, US Army Corps of Engineers Institute for Water Resources Hydrologic Engineering Center, 2001.
[6] KUBRAK J., OKRUSZKO T., Hydraulic model of the surface water system for Central Biebrza Basin, [in:] Some aspects of water management in the valley of Biebrza River, Wydawnictwo IMUZ, Falenty, 2000, 71–86.
[7] MAHESH R., GUOLIANG F., JOHNSON T., GINTO C., VARUN C., MUHEEB A., A Web-based GIS Decision Support System for managing and planning USDA’s CPR, Environmental Modelling & Software, 2007, Vol. 22, Issue 9, 1270–1280.
[8] MIODUSZEWSKI W., WASSEN M. (ed.), Some aspects of water management in the valley of Biebrza River, Wydawnictwo IMUZ, Falenty, 2000, 1–109.
[9] OKRUSZKO H., Wetlands of the Biebrza valley; their value and future management, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 1990.
[10] OKRUSZKO T., Kryteria hydrologiczne w ochronie mokradeł, Wydawnictwo SGGW, Seria: Rozprawy Naukowe i Monografie, Warszawa, 2005, 151.
[11] OKRUSZKO T., MIODUSZEWSKI W., Gospodarowanie wodą w dolinie rzeki Biebrzy, III Ogólnopolska Konferencja „Bliskie naturze kształtowanie dolin rzecznych”. Wydawnictwo SGGW, Rajgród, 2004.
[12] QUERNER E.P., Aquatic weed control within an integrated water management framework, Report 67, DLO Wind Staring Centre, Wageningen, 1993.
[13] PALCZYŃSKI A., Natural differentiation of plant communities in relation to hydrological conditions of the Biebrza valley, Pol. Ecol. Studies, 1984, Vol. 10, 347–385.
[14] SUCCOW M., JESCHKE L., Moore in der Landschaft, Urania Verlag, Leipzig, 1986.
[15] ŚWIĄTEK D., KUBRAK J., CHORMAŃSKI J., Steady 1 D water surface model of natural rivers with vegetated floodplain: An application to the Lower Biebrza, International Conference on Fluvial Hydraulics River Flow, 2006, Vol. 1, 545–553.
[16] ŚLESICKA A., QUERNER E.P., MIODUSZEWSKI W., The assessment of regional groundwater modelling. Hydrological system analysis in the Valley of Biebrza River, IMUZ, 2002.
[17] WASSEN M., BARENDREGT J.A., PALCZYŃSKI A., De SMIDT J.T., De MARS H., The relationship between fen vegetation gradients, groundwater flow and flooding in an undrained valley mire at Biebrza, Pol. J. of Ecology, 1990, 78, 1106–1122
[18] WASSEN M., OKRUSZKO T., KARDEL I., CHORMAŃSKI J., ŚWIĄTEK D., MIODUSZEWSKI W., BLEUTEN W., QUERNER E., El KAHLOUN M., BATELAAN O., MEIRE P., Eco-Hydrological Functioning of Biebrza Wetlands: Lessons for the Conservation and Restoration of Deteriorated Wetlands, Ecological Studies, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg, 2006, Vol. 191, 285–310.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0007-0075
Identyfikatory