Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0005-0092

Czasopismo

Roczniki Geomatyki

Tytuł artykułu

Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego

Autorzy Jachimski, J.  Mierzwa, W.  Tokarczyk, R. 
Treść / Zawartość http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/issue/archive
Warianty tytułu
EN 3D vizualization in the promotion of cultural heritage
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The contemporary information society has various possibilities both to promote and manage the cultural heritage. Common use of Internet makes indirect access to cultural goods possible, thus overcoming traditional obstacles of cost, distance and time. However, in order to fully exploit these possibilities, digitalization of documentation is necessary. 3D visualization is a way to present three dimensional objects with the use of computer graphic tools to get the impression of space. Simple impression of space can be obtained by generating a perspective image for assumed position of projection center, focal distance and viewing direction. Plasticity of the image can be increased by using light and shade effect. We can also distinguish static and dynamic (interactive) presentation, which enables us to wander on the object. The successive images are generated .in flight. and visualized with high frequency. The panoramic views are also a very impressive way to present the three dimensional real word. The best 3D effect can be obtained with the use of stereoscopic effect. The simplest way to generate stereoscopic images are anaglyphs. The data necessary to generate 3D visualization contain mostly a wire frame model of the object and raster images used for rendering planes. The raster images can be either an artificial texture or real images taken with camera. For more complicated surface the TIN model is used. The most effective method to collect all necessary data is photogrammetry. It can provide not only coordinates of points defining the object shape but also images which draped on surface give a photorealistic impression of the object. For measurement of the object shape laser scanning is recently often used. If the purpose of visualization is only promotion, a simple photogrammetric method can be used, with the use of nonmetric cameras. Generating data for 3D visualization includes the following stages: generating 3D model of the object shape, projection of the model on assumed projection plane, removing hidden elements, defining the lighting model and the projecting texture. In conclusion it was stated that: the type of visualization can be adjusted to the type of object, generating of data necessary for 3D visualization requires special software, knowledge and skill, visualization via Internet is easy and provides broad access to cultural heritage.
Słowa kluczowe
PL wizualizacja 3D   wirtualna rzeczywistość   fotogrametria  
EN 3D visualization   virtual reality   photogrammetry  
Wydawca Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o.o.
Czasopismo Roczniki Geomatyki
Rocznik 2007
Tom T. 5, z. 8
Strony 163--172
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Jachimski, J.
autor Mierzwa, W.
autor Tokarczyk, R.
Bibliografia
Almagro A., 2000: VSD w Hiszpanii. Współpraca pomiędzy Polską i Hiszpanią w dziedzinie fotogrametrii naziemnej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 10, Kraków.
Almagro A., Rodríguez C., González M., Zúniga I., 2006: The Alcazar of Seville in the 14th Century. An Integrated Project of Documentation, Research and Dissemination. The 7th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage, Cypr.
Bartel K., 1958: Perspektywa malarska, t.2, Warszawa 1958.
Boroń A. Wróbel A., 1998: Opracowanie fotoplanu malowidła ze sklepienia Kościoła O.O. Pijarów w Krakowie z wykorzystaniem metod fotogrametrii cyfrowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 8, Kraków.
Borowiec M., Tokarczyk R., 1998: Komputerowa prezentacja wyników inwentaryzacji architektonicznej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 8, Kraków.
Brodzińska M., 2003: Fotogrametryczna rekonstrukcja obiektu na podstawie materiałów archiwalnych. Praca dyplomowa pod kierunkiem dr inż. Reginy Tokarczyk, obroniona w 2003 r. na WGGiI. AGH w Krakowie.
Brodzińska M., Tokarczyk R., 2003: Fotogrametryczna rekonstrukcja Odwachu na Rynku w Krakowie na podstawie zdjęć archiwalnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 13a, Kraków.
Chmielewski K., Szulwic J., 2005: Niemetryczne zdjęcia cyfrowe w fotogrametrii bliskiego zasięgu w systemie Topcon PI-3000. Zeszyty Sesji Jubileuszowej 60-lecia Katedry Geodezji Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Dimitrov L., Wenger E., Šrámek M., Trinkl E., Lang-Auinger C. 2006: An Integrated Environment for Visualization and Study of Archaeological Data Generated by Industrial Computer Tomography. The 7th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage, Cypr.
Gul M., Tokarczyk R., 1999: Przestrzenna rekonstrukcja zabytkowego obiektu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 9, Olsztyn.
Jachimski J., Mierzwa W., 1998: Metodyka sporządzania cyfrowego fotoplanu rozwinięcia sklepienia na przykładzie malowidła Biblioteki Opactwa Cystersów w Lubiążu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 8, Kraków.
Jachimski J., Wróbel A. 1979: Stereoortofotografia w procesie weryfikacji poprawności wkomponowania projektu inżynierskiego w krajobraz. Materiały V Sesji Naukowo Technicznej z cyklu "Aktualne zagadnienia geodezji", Nowy Sącz.
Jachimski J. Zieliński J., 1992: Digital stereoplotting using PC-SVGA monitor. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol 29 B2, Washington.
Kosecka M., 2005: Wykorzystanie programu Orpheus w trójwymiarowej inwentaryzacji zabytków. Praca dyplomowa pod kierunkiem dr inż. Reginy Tokarczyk obroniona w 2005 r. na WGGiI. AGH w Krakowie.
Kosecka M., Tokarczyk R., 2005: Propozycja ekonomicznej metody fotogrametrycznej inwentaryzacji zabytków polskiej wsi z wykorzystaniem do rejestracji cyfrowych aparatów fotograficznych. Zeszyty Naukowe AGH, Półrocznik Geodezja, Tom 11, Zeszyt 2
Skuza M., 2007: Wizualizacja 3D skansenu Muzeum Wsi Kieleckiej przy zastosowaniu metod fotogrametrycznych. Praca dyplomowa pod kierunkiem dr inż. S. Mikruta obroniona w 2007 roku na WGGiI. AGH w Krakowie. Niepublikowana.
Tokarczyk R., Tokarczyk A., 1976: Zastosowanie Topokartu do tworzenia rysunków perspektywicznych. Przegląd Geodezyjny nr 12.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0005-0092
Identyfikatory