Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0001-0040

Czasopismo

Environment Protection Engineering

Tytuł artykułu

Potential of geothermal energy in Poland and Germany - state for the year 2005

Autorzy Zimny, J. 
Treść / Zawartość http://epe.pwr.wroc.pl/contents.html
Warianty tytułu
PL Potencjał energii geotermalnej Polski i Niemiec - stan na 2005 rok
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper includes the results of estimation of accessible resources of geothermal heat in Poland and comparison of estimations of energy made after 1985 according to the methodology used in Poland, prepared by J. Sokołowska and J. Sokołowski, and ways of calculations approved in EU. All the data presented have been verified by the latest results issued by German government. After the analysis of resources and geoenergetic potential of Poland, which is based on many years' research and comparison with other countries in Europe, we can state that Poland has the biggest geothermal resources. A real technical energetic potential of geothermal waters to a depth of 3,000 m, which can be used in practice, is almost 200 times bigger than energy demand in Poland. According to the result of investigations and analysis it can be said that Poland can certainly be in a short time energy independent due to geothermal resources.
PL Artykuł zawiera wyniki oszacowania ARB, tj. dostępnych zasobów ciepła geotermalnego w Polsce, oraz porównanie ocen zasobów tej energii przeprowadzonych po roku 1985 według metodologii stosowanej w Polsce, a opracowanej przez J. Sokołowską i J. Sokołowskiego, oraz sposobu obliczeń przyjętego w Unii Europejskiej - zweryfikowane na podstawie najnowszych danych rządu Niemiec. Porównując zasoby i potencjał geoenergetyczny Polski, otrzymane w wyniku wieloletnich badań, z danymi z innych krajów Europy, można stwierdzić, że Polska ma największe w Europie zasoby geotermalne. Rzeczywisty techniczny potencjał energetyczny wód geotermalnych do głębokości 3000 m jest blisko 200 razy większy niż roczne potrzeby energetyczne Polski. W świetle przedstawionych badań i analiz porównawczych można jednoznacznie stwierdzić, iż Polska może być w krótkim czasie samowystarczalna energetycznie dzięki wykorzystaniu zasobów energii geotermalnej.
Słowa kluczowe
PL energia geotermalna   źródła energii   rozwój zrównoważony   ochrona środowiska  
EN geothermal energy   energy resources   sustainable development   environmental protection  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Environment Protection Engineering
Rocznik 2006
Tom Vol. 32, nr 1
Strony 209--217
Opis fizyczny bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Zimny, J.
  • Department of Power Installations, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow,
Bibliografia
[1] GÓRECKI W., Atlas zasobów energii geotermalnej na niżu Polskim, GEOS AGH, Kraków, 1995.
[2] GÓRECKI W., Metodyka oceny zasobów energii i wód geotermalnych, GEOS, Kraków, 1993.
[3] MAŁOLEPSZY Z. (ed.), Energia geotermalna w kopalniach podziemnych, Prace Wydziału Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, No. 17, 2002.
[4] MUFFLER L.J., CATTALDI R., Methodology for regional assessment of geothermal resources, Geothermics, 1977, Vol. 7, No. 2/4, Pisa, Italy.
[5] PLEWA S., Termiczne własności skał, PIG, Warszawa, 1972.
[6] SOKOŁOWSKA J., Metodyka poszukiwania złóż kopalin płynnych, Studia i rozprawy PAN, CPPGSMIE, Kraków, 1991, No. 10.
[7] SOKOŁOWSKA J., Ocena zasobów geotermalnych, Materiały Polskiej Szkoły Geotermalnej, III Kurs, Kraków–Straszęcin, 1997.
[8] SOKOŁOWSKI J., Geotermalny potencjał Polski, CPPGSMIE PAN, Kraków, 1995 (courtesy of J. Sokołowski).
[9] SOKOŁOWSKI J., Prowincje, baseny i zbiorniki geostrukturalne, geotermalne i ropogazonośne Polski, CPPGSMIE PAN, Kraków, 1985 (courtesy of J. Sokołowski).
[10] SOKOŁOWSKI J. (ed.), Metody oceny zasobów i zasady projektowania zakładów geotermalnych, CPPGSMIE PAN, Kraków, 1996.
[11] SOKOŁOWSKI J., TOMASZEWSKI A., Ocena potencjalnych zasobów energii cieplnej wód geotermalnych w utworach kredy i jury niżu polskiego, CPPGSMIE PAN, Kraków–Warszawa, 1995, (courtesy of J. Sokołowski and A. Tomaszewski, unpublished).
[12] SOKOŁOWSKI J., ZIMNY J., KOZŁOWSKI R., Polska XXI wieku – nowa wizja i strategia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2005.
[13] Commission of the European Communities. Directorate General XVII for Energy, The several uses of low temperature geothermal energy for heating, Brusseles, 1992.
[14] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Umweltpolitik, Geothermie –Energie für die Zukunft, Berlin, 2004.
[15] International Energy Agency, Germany’s Total Primary Energy Production (TPEP) and Total Primary Energy Consumption (TPEC), 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0001-0040
Identyfikatory