Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0001-0039

Czasopismo

Environment Protection Engineering

Tytuł artykułu

Polymeric phase change materials for thermal energy storage

Autorzy Pielichowski, K.  Pielichowska, K. 
Treść / Zawartość http://epe.pwr.wroc.pl/contents.html
Warianty tytułu
PL Fazowo zmienne materiały polimerowe do akumulacji energii cieplnej
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Among polymeric phase change materials a low-molecular weight polyethylene has been characterised based on differential scanning calorimetry (DSC) and DSC with modulated temperature. Such a polymer can be used for environmentally- friendly energy storage. The enthalpy of melting and crystallisation of the polyethylene were 77-136 and 69-129 J/g, respectively, and the phase transition temperature was in two ranges, i.e., from 92.5 to 113.9 deg;C and from 74.0 to 98.9 deg;C. The quantity of the non-reversible component of heat flow is small which testifies to the recrystallisation and reversibility of the process.
PL Polietylen o małym ciężarze cząsteczkowym jako jeden z fazowo zmiennych materiałów polimerowych został scharakteryzowany za pomocą metody różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz DSC z modulacją temperatury. Jest on stosowany do przyjaznej dla środowiska naturalnego akumulacji energii. Entalpia topnienia i krystalizacji wynosiła odpowiednio 77-136 i 69-129 J/g, a temperatury przemian fazowych - 92.5-113.9 i 74.0-98.9 °C. Wielkość wpływu składowej nieodwracalnej strumienia ciepła była niewielka, co potwierdza, że miała miejsce rekrystalizacja, i świadczy o odwracalności procesu
Słowa kluczowe
PL magazynowanie energii   polietylen   akumulacja energii  
EN energy storage   polyethylene  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Environment Protection Engineering
Rocznik 2006
Tom Vol. 32, nr 1
Strony 203--207
Opis fizyczny bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Pielichowski, K.
autor Pielichowska, K.
  • Department of Chemistry and Technology of Polymers, Cracow University of Technology, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow
Bibliografia
[1] SORENSEN B., Renewable Energy, Academic Press, San Diego, 2000.
[2] DINCER I., ROSEN M.A., Thermal Energy Storage, Wiley, Chichester, 2002.
[3] LIU Z., CHUNG D.D.L., Calorimetric evaluation of phase change materials for use as thermal interface materials, Thermochim. Acta, 2001, 366, 135.
[4] KHUDHAIR A.M., FARID M.M., A review on energy conservation in building applications with thermal storage by latent heat using phase change materials, Energy Convers. Managmt., 2004, 45, 263.
[5] PIELICHOWSKI K., FLEJTUCH K., Phase behavior of poly(ethylene oxide) studied by modulated-temperature DSC – influence of the molecular weight, J. Macromol. Sci. Part B – Phys., 2004, 43(2), 459.
[6] PIELICHOWSKI K., FLEJTUCH K., PIELICHOWSKI J., Step-scan alternating DSC study of melting and crystallisation in poly(ethylene oxide), Polymer, 2004, 45, 1235.
[7] WUNDERLICH B., Reversible crystallization and the rigid-amorphous phase in semicrystalline macromolecules, Prog. Polym. Sci., 2003, 28, 383.
[8] READING M., Modulated differential scanning calorimetry – a new way forward in materials characterisation, Trends Polym. Sci., 1993, 1(8), 248.
[9] SCHAWE J.E.K., A comparison of different evaluation methods in modulated temperature DSC, Thermochim. Acta, 1995, 260, 1.
[10] FELDMAN D., BANU D., HAWES D., Low chain esters of stearic acid as phase change materials for thermal energy storage in buildings, Solar Energy Mater. Solar Cells, 1995, 36, 311.
[11] FELDMAN D., BANU D., DSC analysis for the evaluation of an energy storing wallboard, Thermochim. Acta, 1996, 272, 243.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0001-0039
Identyfikatory