Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0001-0016

Czasopismo

Environment Protection Engineering

Tytuł artykułu

Planning and designing for sustainable development of a historic city. The case study of Kraków

Autorzy Zuziak, K.Z. 
Treść / Zawartość http://epe.pwr.wroc.pl/contents.html
Warianty tytułu
PL Planowanie i projektowanie dla zrównoważonego rozwoju miasta historycznego: przykład Krakowa
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper deals with the examples of strategic programmes, spatial plans and development projects designed according to the principles of sustainable development. The doctrine of sustainable development and its consequences for spatial planning are explained. It includes both theoretical background and practical impact. Then some planning and designing responses are examined. A new strategy for the development of the city of Krakow and the plan of its structure development are taken as the background for the discussion of specific cases. In particular, the author discusses integrated urban transport policies and "integrated heritage conservation" concepts as well as urban revitalization project proposals in comparison with present trends of suburbanization in metropolitan area of Krakow.
PL Omówiono przykłady planów zagospodarowania przestrzennego i programów strategicznych sporządzonych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Punktem wyjścia rozważań jest wyjaśnienie zasad praktycznego wdrażania teoretycznych koncepcji odpowiadających idei równoważenia rozwoju w odniesieniu do podstawowych rodzajów polityki i strategii rozwojowej miasta oraz instrumentów sterowania rozwojem przestrzennym. Akcent położono na problemy integrowania polityki transportowej i energetycznej z działaniami samorządów terytorialnych. Działania te są podejmowane w ramach lokalnych programów rewitalizacji terenów poprzemysłowych i pokolejowych w strefach śródmiejskich miast historycznych. Strategie rewitalizacji miasta są doskonałą okazją do kojarzenia zasad "zintegrowanej konserwacji dziedzictwa" z przedsięwzięciami inwestycyjnymi, które powinny promować formy transportu zbiorowego i zachowania transportowe sprzyjające oszczędzaniu energii. Przykłady projektów ilustrujących te zasady zaprezentowano na tle rozstrzygnięć planistycznych podjętych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Krakowa oraz w uchwalonej ostatnio strategii rozwoju miasta.
Słowa kluczowe
PL planowanie miast   rozwój zrównoważony   planowanie strategiczne   ochrona środowiska   rewitalizacja miast   historyczne miasta  
EN urban planning   sustainable development   strategic planning   project management   environmental protection   historic city  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Environment Protection Engineering
Rocznik 2006
Tom Vol. 32, nr 1
Strony 27--34
Opis fizyczny bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Zuziak, K.Z.
  • Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, ul. Podchorążych 1, 30-084 Krakow
Bibliografia
[1] DAVOUDI S., Development Plans and Sustainable Development, the VII AESOP Congress, Łódź, 14–19 July, 1993.
[2] PEARCE D., Growth, Employment and Environmental Policy, Employment Institute Economic Report, 1991, Vol. 6, 1.
[3] BLOWERS M., Planning for a Sustainable Future: Problems, Principles and Prospects, Town and Country Planning, 1992, Vol. 61, 5, 132–135.
[4] HAJER M., The Politics of Environmental Performance Review: Choices in design, [in:] Lykke E., Environmental Performance Review, Belhaven, London, 1992.
[5] JACOBS M., SCOTT M., Sustainable Development and the Local Economy, Local Economy, 1993, Vol. 7, 3, 261–272.
[6] HEALEY P., SHAW T., Planners, Plans, and Sustainable Development, Regional Studies, 1993.
[7] KOZLOWSKI J., To sustainability through interdisciplinary planning: A planner’s perspective, Ekistics, October 2003, 415.
[8] Copenhagen Municipal Plan, 1993.
[9] Sustainable urban development in the European Union: a framework for action, COM/98/605 F, European Commission, Regional Policy and Cohesion, 1998.
[10] PICKARD R. (editor), Management of Historic Centres, Conservation of the European Built Heritage Series, Council of Europe, 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0001-0016
Identyfikatory