Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0023-0067

Czasopismo

Fibres & Textiles in Eastern Europe

Tytuł artykułu

Importance of Intellectual Capital in Enterprise Growth, with Special Emphasis on the Textile and Clothing Industry in Poland

Autorzy Malinowska-Olszowy, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Znaczenie kapitału intelektualnego w rozwoju przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem rynku tekstylno-odzieżowego w Polsce
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This article is an attempt to depict the status of intellectual capital management among textile and clothing manufacturers in Poland. Its first part deals with theoretical issues, explains the notion and nature of intellectual capital, introduces its components, and points to the significance of intangible assets in modern business management. In summing up this part, the author presents the textile and clothing industry as being representative of sectors where intellectual capital should play a central role in firm management. The second part of the article presents the results of the survey that the author conducted in March 2011 based on a representative sample of manufacturers operating in the textile market in Poland. The survey aimed to determine and evaluate the occurrence and management of intellectual capital among the respondents. Its questionnaire dealt with human and structural capital, thus providing a reliable picture of how intangible assets are used in this industry. Based on the survey results the author drew conclusions that aided the formulation of guidelines for improving the competiveness of Polish textile and clothing manufacturers.
PL Niniejszy artykuł jest próbą zobrazowania stanu zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach z sektora tekstylno-odzieżowego. Pierwsza jego część poświęcona jest zagadnieniom teoretycznym. Wyjaśniono pojęcie i istotę kapitału intelektualnego, przedstawiono jego składniki a także wskazano znaczenia aktywów niematerialnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Podsumowując tę część pracy autorka przedstawiła rynek tekstylno-odzieżowy jako przykład sektora, gdzie kapitał intelektualny powinien odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu firmą. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych, które zostały przeprowadzone przez autorkę w marcu 2011 roku na reprezentatywnej grupie przedsiębiorstw z rynku tekstylnego w Polsce. Miały one na celu zbadanie oraz ocenę występowania i zarządzania kapitałem wśród ankietowanych. Zagadnienia, które znalazły się w kwestionariuszu dotyczyły kapitału ludzkiego i strukturalnego, dzięki czemu uzyskano wiarygodny obraz wykorzystywania zasobów niematerialnych przez przedsiębiorstwa z badanego rynku. Wyniki badań posłużyły autorce do wyciągnięcia wniosków, które pomogły w sformułowaniu rekomendacji mających na celu poprawę konkurencyjności polskich firm reprezentujących sektor tekstylno-odzieżowy.
Słowa kluczowe
PL kapitał intelektualny   przemysł włókienniczy i odzieżowy  
EN intellectual capital   textile and clothing industry  
Wydawca Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Czasopismo Fibres & Textiles in Eastern Europe
Rocznik 2012
Tom Nr 5 (94)
Strony 10--15
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Malinowska-Olszowy, M.
  • Poland, Łódź, Lodz University of Technology, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Department of Material and Commodity Sciencs and Textile Metrology
Bibliografia
1. Hamel G, Breen B. Managing tomorrow. What is your position in the future? (In Polish). Harvard Business Press, Red Horse Ltd., 2008 for Machnik – Słomka J., Przedsiębiorstwo w konkurencyjnym świecie, Regional Conference: Management on Intelectual Property, Polish Economy Chamber, 2010.
2. Nowacki R, Staniewski M. Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ed. Difin, Warsaw 2010, p. 14.
3. Walczak W. Knowledge management and intellectual capital creation of a modern enterprise (In Polish). E-mentor 2010; 2(34).
4. Fazlagić AJ. Appreciate and measure intellectual capital (In Polish). CIO 2007; No. 5. http://www.idg.pl/artykuly/55139_0.html, (Accessed on 15 March 2011).
5. Stewart TA. Intellectual Capital: The New Wealth of Organisations. Nicholas Brealey, London 1997, p. 15.
6. Urbanek G. Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Ed. University of Łódź, 2007.
7. Edvinsson L, Malone M. Kapitał intelektualny, Ed. PWN, Warsaw 2001, p. 45.
8. Regulski K. Methods for classification and measurement of intellectual capital (In Polish) Gazeta IT of 22.05.2003,http://gazeta-it.pl/200305226087/Metodyklasyfikacji-i-pomiaru-kapitalu-intelektualnego.html (Accessed on 15 March,2011).
9. Rzempała J. Intellectual Capital as a Source of Competitive Advantage of Fan Enterprise. Ekonomiczne Problemy Usług No. 8, Scientific Letters of the University of Szczecin, No. 453/2001, p.231.
10. Intellectual Property, A Business Tool for SMEs, A Guide for the Textile and Clothing Industry, a study prepared under the IPeuropAware project, Warsaw 2010.
11. http://www.makromedia.pl/firmy
12. Kaczmarek S., Badania marketingowe metody i techniki, Ed. PWE, Warsaw 1997.
13. Grandys E. Barriers to the Development of Knowledge Absorption of the Polish Clothing Industry. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2008; 1 (66): 9.
14. Ochrona własności intelektualnej w sektorze odzieżowo – tekstylnym. Poradnik dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ed by M. du Vall i J. Ożegalska-Trybalska, Jagiellonian University Cracow.
15. Malinowska-Olszowy M. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu jakości produktów. In: The role intellectual capital In creation the quality of products. Ed.R.I. Zalewski, R. Zieliński, Ed. Technical University of Radom 2010, p. 113-126.
16. Malinowska-Olszowy M. Brand strategy in the clothing and textile market. Fibres& Textil in Eastern Europe 2005; no.1(49): 8.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0023-0067
Identyfikatory