Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0020-0055

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Architecture in painting - in search of third dimension

Autorzy Łukaszewicz-Jędrzejewska, E. 
Treść / Zawartość http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN Architektura w malarstwie - w poszukiwaniu trzeciego wymiaru
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tematem referatu jest metoda nauczania historii architektury, jaką autorka prowadzi ze studentami Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, którzy wybrali specjalność rekonstrukcja i restauracja ceramiki i szkła. Studenci - artyści - są specyficzną grupą docelową, która z trudem przyjmuje tradycyjną formę wykładu, często wprost manifestując swój brak zainteresowania zagadnieniami pozaartystycznymi. Założeniem merytorycznym programu było wykorzystanie na zajęciach ze styloznawstwa i dokumentacji konserwatorskiej zainteresowania studentów historią malarstwa do prezentacji wątków ściśle związanych z wiedzą o architekturze i dekoracji architektonicznej. Ideą programu było praktyczne wykorzystanie w procesie dydaktycznym teorii reader-response Rolanda Barthesa i metodologii estetyki recepcji Wolfganga Kempa. Bazą ilustracyjną wykładu, prowadzonego z zachowaniem rytmu chronologicznego, stał się zbiór obrazów pochodzących spoza kanonu historycznoartystycznego, w których przedstawiono wizerunki obiektów architektury w różnych kontekstach. W wykładach-prezentacjach znalazły się dzieła, w których detale i elementy architektoniczne oraz ich relacje przedstawione zostały w sposób niemal wzornikowy. Znalazły się w nich obrazy z obiektami architektury w tle - architektury realnej i utopijnej - które, towarzysząc narracji sceny, stawały się dla studentów "tajemniczymi obiektami w tle", obiektami pobudzającymi ciekawość i chęć ich poznania. W referacie przedstawiono teoretyczne podstawy metody oraz przykłady realizacji dwóch spotkań - wykładów, połączonych z praktycznymi ćwiczeniami.
EN A huge while rectangle put on the easel and a huge white rectangle on the drawing board - two planes creating a coordinate axis. What's important for an art historian is the points where y-axis and x-axis cross, creating a drawing, illustration of synergy of both media of artistic expression. Vitruvius - lover of eurythmy, symmetry, illusionistic painting and a module based on human body as a pattern of good proportions - is the person who symbolically combines these two areas of expression.
Słowa kluczowe
PL architektura w malarstwie  
EN architecture in painting  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 2010
Tom Nr 2(28)
Strony 283--287
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Łukaszewicz-Jędrzejewska, E.
  • Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław
Bibliografia
[1] D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008.
[2] Barthes R., Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, Warszawa 1996.
[3] Hall S., Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies 1972–1979, London 1980.
[4] Kemp W., The Work of Art and its Beholder, [in:] The Subjects of Art History: Historical Subjects in Contenporary Perspective, Cambridge 1998.
[5] Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996.
[6] Palladio A., Cztery księgi o architekturze, 1570, przeł. M. Rzepińska, Warszawa 1958.
[7] Witruwiusz, o architekturze ksiąg dziesięć, przeł. K. Kumaniecki, Warszawa 1999.
[8] Vignola J.B., Zasada pięciu porządków architektury, 1562, przeł. K. Tymiński, Warszawa 1956.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0020-0055
Identyfikatory