Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0020-0043

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Sustainable space development

Autorzy Wiszniowski, J. 
Treść / Zawartość http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/
Warianty tytułu
PL Zrównoważone kształtowanie przestrzeni
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Sustainable development, sustainable design, and sustainable space design - involve improvement of quality of life of present and future generations in harmonious coexistence of man with nature [5]. Traditionally, the environmental protection emphasizes the environmental aspect connected with natural resources, however, its correct, holistic meaning comprises a balance of all interdependent sectors of anthroposphere and biosphere. According to sustainable development human environment and natural environment are considered complementary - not competitive. Ultimately, this is about the development of humanity that will assure the maintenance of the conditions of the environment which will enable man to live now and in the future. The main idea of sustainable development is to integrate the environmental, economic and social order [8]. The principle of dependence of the quality of the natural environment on economic and social situation has been present in literature regarding sustainable development since the 1990s. Achieving a permanent equilibrium in environment is dependent on equilibrium in its individual sectors. The environmental protection is not possible without spatial order which in turn depends on economic as well as social and cultural order.
PL Proces kształtowania przestrzeni odbywa się w wielowymiarowej sferze dynamicznych współzależności. Kształtowanie środowiska odwzorowuje wspólne dla lokalnej społeczności wzorce kulturowe, zachowania przestrzenne, struktury społeczne, styl życia i kondycję ekonomiczną. Architektura jest tych wartości zapisem w przestrzeni. Trudność polega na tym, że wraz z coraz szybszym postępem cywilizacyjnym pogłębia się kryzys kulturowy i społeczny, co odbija się w otaczającym nas krajobrazie. Decyzje projektowe - nawet te w mikroskali, podejmowane pod wpływem doraźnych, partykularnych, jednostkowych interesów - skutkują negatywnymi konsekwencjami na długie lata. Czy dezintegracja okaże się pozytywna? Czy na gruzach dotychczasowych porządków kulturowych, społecznych i gospodarczych powstaną nowe porządki? Zrównoważone projektowanie zakłada poprawę jakości zarówno życia obecnego, jak i przyszłych pokoleń - a to niemożliwe jest bez wypracowania wzajemnego porozumienia opartego na wspólnie akceptowanych wzorcach uznanych w danej społeczności. Dlatego tak ważne jest pozyskanie akceptacji, zaangażowania i współodpowiedzialności za kształtowanie przestrzeni zamieszkania przez lokalne społeczności.Znalezienie wspólnego języka staje się zatem palącą koniecznością dla wszystkich użytkowników tej przestrzeni.
Słowa kluczowe
PL partycypacja społeczna   ład przestrzenny   dobro wspólne  
EN community participation   spatial order   common good  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 2010
Tom Nr 2(28)
Strony 219--222
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Wiszniowski, J.
  • Wrocław University of Technology, Faculty of Architecture, Department of Environmental Development
Bibliografia
[1] Buczek G., Chwalibóg A., Chwalibóg K., Gawlicki M., Grochulski J., Kaliszewski A., Kiciński A., Lenart J., Śmiechowski D., Wolski P., Polska polityka architektoniczna – polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej i architektury, Poznań 2008, www.sarp.org.pl/pliki/ppa-www.pdf, 06.2009.
[2] Community participation in local health and sustainable development. Working document on approaches and techniques. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 1999.
[3] Deklaracja Poznańska 2008, www.kongresarchitektury.pl/?m=51 &d=2&ak=14, 10.2010.
[4] European Handbook for Participation, PARTECIPANDO – Thematic Network of the URBACT Programme, www.urbact.eu/fileadmin/subsites/participando/pdf/European_Handbook_for Participation. pdf, 10.2007.
[5] Europejski proces Localnej Agendy 21. Materiały szkoleniowe ICLEI. „Lokalne strategie zrównoważonego rozwoju”, post-conference materials. Warszawa 2000.
[6] Gumkowska M., Szołajska J., Herbst J., Buttler D., Mozga-Górecka M., Batko-Tołuć K., Kuraszko I., Iłowiecka-Tańska I., Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce 2007, Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor, Warsaw 2008, pp. 68–69 www.portal.engo.pl/.../INDEKS_SPOLECZENSTWA_OBYWATELSKIEGO_2007_LAST2.pdf, 04.2009.
[7] Markowski T., Problematyka wdrażania polityki przestrzennej państwa. Paper presented at the conference “Spatial Development Plan for Poland and the Visions and Perspectives of Spatial Development in Europe” organized jointly by the Commission for Spatial Development of Poland PAN and the Ministry of Regional Development on September 25–26, 2008 in Jachranka near Serock, p. 2, http://www.mrr.gov.pl/Rozwoj%20przestrzenny/Strony/Konferencjaw-JachranceKPZK.aspx, 30.06.2009.
[8] Piątek Z., Przyrodnicze i społeczno-historyczne warunki zrównoważenia ładu ludzkiego świata, „Problemy Ekorozwoju”, 2007, Vol. 2, No. 2, pp. 5–18.
[9] Raport Tygodniowy, Nielsen Audience Measurement, http://www.agbnielsen.pl/2010-10-03,1510.html, 10.2010.
[10] Ridley M., O pochodzeniu cnoty, Rebis, Poznań 2000.
[11] Sadowski Z., Przedmowa do wydania polskiego, [in:] Meadows D.H.,Meadows D.L., Randers J., Przekraczanie granic, Warszawa 1995.
[12] Senet R. The Uses of Disorder: Personal Identity and City Life, Alfred A. Knopf, New York 1970.
[13] Tyburski W., O niektórych aksjologicznych przesłankach zrównoważonego rozwoju, [in:] Pawłowski A., Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Lublin University of Technology, Lublin 2004.
[14] Wiszniowski J., Krajobraz jako dobro wspólne, paper presented at the international conference „Landscapes of Europe”, Wrocław 2009.
[15] Wiszniowski J., Wpływ partycypacji społecznej na proces projektowania architektonicznego, doctoral dissertation, Faculty of Architecture, Wrocław University of Technology, Wrocław 2003, p. 118.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0020-0043
Identyfikatory