Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0020-0019

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Inspirations with regional architecture form in the Sudetes landscape

Autorzy Suchodolski, J. 
Treść / Zawartość http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/
Warianty tytułu
PL Inspiracje regionalną formą architektury w krajobrazie sudeckim
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The Sudetes Region is one of many European borderline mountain areas with specific and different culture which has been developed through centuries. This specific culture resulted from the fact that this region belonged to different countries during the previous centuries (Poland, Czechs, Austria and Germany) and the important European trade routes, which connected Lower Silesia with the countries of Western and Eastern Europe, crossed this region. The variety of culture was reflected, among other things, in the whole sphere of folk art, including native and wooden architecture. Native regional culture also appeared in Lower Silesian traditions and legends, which in turn, influenced painting, sculpture and architecture of this region enriching them with new concepts often filled with the spirit of mysticism and symbolism.
PL Region sudecki jest jednym z wielu europejskich pogranicznych obszarów górskich o ukształtowanej w ciągu minionych stuleci specyfice i odrębności kulturowej. Złożyły się na to: przynależność do różnych organizmów państwowych w poprzednich wiekach (Polski, Czech, Austrii i Niemiec) oraz przebieg ważnych europejskich szlaków handlowych, łączących Dolny Śląsk z krajami Europy Zachodniej i Wschodniej. Wielowątkowość kulturowa uwidoczniła się tu także między innymi w całej sferze ludowej sztuki, w tym w rodzimej formie drewnianej architektury. Rodzima kultura regionalna zaznaczyła się także w podaniach i legendach dolnośląskich, co z kolei wywarło wpływ na malarstwo, rzeźbę i architekturę tego regionu, wzbogacając je o nowe wątki przesycone często duchem mistycyzmu i symboliki. Wspaniały krajobraz Sudetów z najwyższą ich partią Karkonoszami inspirował swym pięknem i grozą ludność zamieszkującą te tereny od pokoleń oraz turystów przybywających tu coraz liczniej od XIX wieku. Magia Karkonoszy wywarła także głęboki wpływ na życie i twórczość coraz chętniej osiedlających się tutaj artystów, którzy z końcem XIX stulecia założyli kolonię skupioną wokół pisarzy Carla i Gerharta Hauptmannów.
Słowa kluczowe
PL Sudety   architektura regionalna  
EN Sudetes region   regional architecture  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 2010
Tom Nr 2(28)
Strony 67--75
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor Suchodolski, J.
  • Wrocław University of Technology, Faculty of Architecture
Bibliografia
[1] Album vom Riesengebirge mit 31 Bidern, Graph. Kunstanstalt Globus, Kotzschenbroda, Dresden.
[2] Baedeker K., Schlesien – Riesengebirge, Grafschaft Glatz, Edition 2, Karl Baedeker Verlag, Leipzig, 1938.
[3] Birke E., Das Riesengebirge und Isergebirge in 144 Bildern, Gerhard Rautenberg Verlag, Leer–Ostfriesland, 1983.
[4] Birke E., Das Waldenburger und Glatzerbergland in 144 Bildern, Gerhard Rautenberg Verlag, Leer–Ostfriesland, 1983.
[5] Dehlitz F., Umgebinde im Überblick, Graphische Werkstätten Zittau, Gmbh,1987.
[6] Die Sagenhalle des Riesengebirges (Schreiberhau),von Hermann Hendrich, Hugo Schuchard, Paul Engler, Bruno Wille, J.J. Weber in Leipzig, 1903.
[7] Franke H., Ostgermanische Holzbaukultur und ihre Bedeutung für das deutsche Siedlungswerk, Wilh.Gottl.Korn Verlag/Breslau, 1936.
[8] Härtel H., Ländliche Baukultur am Rande der MittelSudetes, Schlesien-Verlag, Breslau 2, 1941.
[9] Kłodnicki Z. (ed.), Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław, 1996.
[10] Kurverwaltung Schreiberhau, Schreiberhau im Riesengebirge, Sommer, 1929.
[11] Löwe L., Schlesische Holzbauten, Werner Verlag, Düsseldorf,1969.
[12] Słownik geografii turystycznej Sudetów, Vol. 3, Karkonosze, M. Staffa(ed.), Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa–Kraków, 1993.
[13] Suchodolski J., Regionalizm w kształtowaniu formy architektury współczesnej na obszarze Sudetów, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław, 1996.
[14] Suchodolski J., Architektura schronisk górskich w Sudetach, Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław, 2005.
[15] Trocka-Leszczyńska E., Wiejska zabudowa mieszkaniowa w regionie sudeckim, Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław 1995.
[16] Wspaniały krajobraz – artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku, praca zbiorowa, Gesellschaft für Internationalen Kulturaustausch e.V Berlin, Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze, 1999.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0020-0019
Identyfikatory