Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0020-0018

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Blessed Virgin Mary Church in Lübeck as an architectonic expression of Hanseatic culture

Autorzy Rusnak-Kozłowska, A. 
Treść / Zawartość http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/
Warianty tytułu
PL Kościół NMP w Lubece jako architektoniczny wyraz kultury hanzeatyckiej
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The medieval culture of German Baltic Front was determined mainly by a Hanseatic community which was established at the end of the 12th century and which at the beginning associated merchants and later even the whole cities. The Hansa, which represented a sort of a prototype of today's European Union, constituted a unique organisation whose influence on the political, economical and social situation of the discussed region cannot be overestimated. It also performed a culture-producing role and this article attempts to present the influence it had on the architecture of this region on the example of one of the most important building achievements of southern Germany - Blessed Virgin Mary Church in Lübeck.
PL Artykuł zainspirowany został fenomenem Hanzy, której działalność zdeterminowała oblicze ekonomiczno-polityczne i społeczne średniowiecznych miast niemieckiego Niżu Nadbałtyckiego. Aczkolwiek działalność Hanzy koncentrowała się na sferze wymiany handlowej, dała ona również impuls dla wykształcenia się samoświadomości mieszczańskiej. Tym samym wywarła ona wpływ na architekturę miast płn. Niemiec, która zaczęła stanowić obszar manifestacji roszczeń rosnącego w siłę mieszczaństwa, zarówno w obrębie budowli świeckich, jak i sakralnych. Celem artykułu jest wskazanie na przykładzie kościoła NMP w Lubece do jakich form architektonicznych sięgnięto w celu wyrażenia hanzeatyckich dążeń polityczno-społecznych. W związku z tym kolejne części artykułu poświęcone zostały prezentacji istoty organizacji hanzeatyckiej, wskazaniu uwarunkowań polityczno-społecznych średniowiecznej Lubeki, omówieniu architektury kościoła NMP i analizie jej wyrazu stylistycznoformalnego w kontekście kultury hanzeatyckiej. W podsumowaniu podjęta została również kwestia na ile rozwiązanie wprowadzone na gruncie kościoła mariackiego w Lubece stało się nośnym i atrakcyjnym wzorcem dla innych miast hanzeatyckich, określając pejzaż architektoniczny terenów niemieckiego Niżu Nadbałtyckiego. Tym samym artykuł podejmuje próbę podjęcia kwestii kontekstu miejsca i czasu jako wyznaczników kultury w architekturze.
Słowa kluczowe
PL Lubeka   kultura hanzeatycka  
EN Lübeck   Hanseatic culture  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 2010
Tom Nr 2(28)
Strony 59--65
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Rusnak-Kozłowska, A.
  • Wrocław University of Technology, Institute of History of Art
Bibliografia
[1] Böker H.J., Die Mittelalterliche Backsteinarchitektur Norddeutschlands, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1988.
[2] Dollinger P., Dzieje Hanzy XII–XVII w., Oficyna Wydawnicza Volumen, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997.
[3] Enns A.B, Stiebeling H., Lübeck. Ein Führer durch die Bau- und Kunstdenkmäler der Hansestadt, Hansisches Verlagskontor H. Scheffler, Lübeck 1999.
[4] Holm W., Lübeck, die freie und Hanse Stadt, Verlag von Velhagen & Klasing, Bielefeld 1900.
[5] Jarzewicz J., Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000.
[6] Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
[7] Myśliwski G., Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII–XV w.) – centrum czy peryferie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
[8] Samsonowicz H., Hanza władczyni mórz, Książka i Wiedza, Warszawa 1958.
[9] Samsonowicz H., Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia nad dziejami hanzy nad Bałtykiem w XIV–XV w., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
[10] http://www.kirchengucker.de/2007/05/13/marienkirche-in-lubeckdated 15.11.2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0020-0018
Identyfikatory