Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0070

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Kompleksowa analiza wpływu czynników meteorologicznych na zmienność obciążeń Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Autorzy Łyp, J.  Popławski, T.  Starczynowska, E. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN The comprehensive analyze of influencing meteorological factors on load variation in the National Power System
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat przedstawia opis obszernej analizy korelacyjnej wykonanej w celu określenia potencjału użyteczności wykorzystania danych meteorologicznych do celów prognozowania zmienności obciążeń. Poza uwzględnieniem różnych postaci i różnych opóźnień czasowych między zmiennymi, została podjęta próba identyfikacji zróżnicowania oddziaływania terytorialnego czynników meteorologicznych na obciążenia elektroenergetyczne.
EN The paper presents the description of the comprehensive correlation analysis performed to determine the potential usefulness of the use of meteorological data for the purposes of forecasting load variation. Apart from taking into account the different forms and different time delays between variables, an attempt to identify the impact of territorial differentiation of climatic factors on the load power was made.
Słowa kluczowe
PL prognozowanie   elektroenergetyka   czynniki meteorologiczne  
EN forecasting   electric power engineering   meteorological factors  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2011
Tom R. 87, nr 2
Strony 97--100
Opis fizyczny bibliogr. 6 poz., rys. 7, tab. 1,
Twórcy
autor Łyp, J.
autor Popławski, T.
autor Starczynowska, E.
Bibliografia
[1] Živčák D., Kolcun M., Data analysis for prediction of daily load curve, Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej, 1 (2001), nr. 153, 55-58
[2] Misiorek A. Weron R., Wykorzystanie zmiennych zewnętrznych w celu zwiększenia dokładności prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną, Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE 2005, 3 (2005), 25-32
[3] Łyp J., Analiza wpływu czynników meteorologicznych na zmienność obciążenia odbiorcy trakcyjnego, Przegląd Elektrotechniczny, (2006), nr. 9, 29-31
[4] Dobrzańska I., Łyp J., Mapy energetyczne w konwencji logiki rozmytej, Prognozowanie w Elektroenergetyce PE 2004, (2004), 49-55.
[5] Łyp J., Przestrzenne prognozy zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Polityka Energetyczna, 11 (2008), nr. 1, 273-284
[6] Pawłowski Z., Statystyka matematyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, (1981), Warszawa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0070
Identyfikatory