Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0069

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Analiza parametrów elektrycznych świetlówek kompaktowych

Autorzy Borowik, L.  Kurkowski, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of parameters of electric compact fluorescent lamps
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano unijne przepisy dotyczące źródeł światła. Omówiono wymogi funkcjonalności i parametry lamp (źródeł). Dokonano analizy elektrycznych parametrów znamionowych świetlówek kompaktowych porównując je z danymi żarowych źródeł światła. Wartości deklarowane przez producentów porównano z uzyskanymi w czasie pomiarów. Wyznaczono zawartość harmonicznych prądu zasilającego. Określono wartości mocy w tym również mocy deformacji badanych źródeł. Oceniono metodę wyznaczania klas energetycznych źródeł.
EN Union recipes relating to a sources of light were presented in the article. Requirements of functionality and a parameters of lamps (sources) were talked over. Comparing them with a data of incandescent sources of the light the analyses of electric parameters of nominal compact fluorescent lamps were executed. Values declared by manufacturers were compared with got during measurements. Content was marked a harmonic current feeding. Values of power were also defined in this the power of deformation studied sources. Method of marking a energy class sources was estimated.
Słowa kluczowe
PL świetlówki   współczynnik mocy   harmoniczne prądu   klasa energetyczna  
EN fluorescent lamps   power factor   harmonic current   energy class  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2011
Tom R. 87, nr 2
Strony 94--96
Opis fizyczny bibliogr. 13 poz., rys. 4, tab. 6,
Twórcy
autor Borowik, L.
autor Kurkowski, M.
Bibliografia
[1] Dyrektywa 2005/32/WE z dnia 6 lipca 2005r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię
[2] Żagan W., Warunki wycofywania żarówek z eksploatacji i ich racjonalnej wymiany na energooszczędne źródła światła w pomieszczeniach domowych, Przegląd Elektrotechniczny, 85 (2009), nr.5, 100-104
[3] Gabryjelski Z., Świetlówki kompaktowe jako źródła zaburzeń elektromagnetycznych, Przegląd Elektrotechniczny, 83 (2007), nr.9, 100-103
[4] Rozporządzenie komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego
[5] PN - EN 50285:2005 Efektywność energetyczna lamp elektrycznych do użytku domowego -- Metody pomiarów
[6] Dyrektywa 98/11/WE z dnia 27 stycznia 1998r. wykonująca dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykietowania energii lamp gospodarstwa domowego
[7] Kasprzak A., Orlikowski M., Brodecki D., O pewnych aspektach EMC dotyczących powszechnego wprowadzenia świetlówek energooszczędnych, Przegląd Elektrotechniczny, 83 (2007), nr.9, 104-105
[8] PN - EN 61000–3-2:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)
[9] Firlit A., Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego, Elektro info, 12/2009, 26-32
[10] Górczewska M., Gandecki A., Kędziora W., Zalesińska M., Badania porównawcze wybranych typów zintegrowanych świetlówek kompaktowych, Przegląd Elektrotechniczny, 80 (2004), nr.5, 461-463
[11] Kiełboń M., Wpływ nowoczesnych, energooszczędnych źródeł światła na jakość energii elektrycznej w świetle propozycji Unii Europejskiej dotyczących wymiany żarówek, materiały konferencji Współczesne Problemy Techniki Świetlnej Poznań 11-12 X 2007, 55-58
[12] Hołdyński G., Niebrzydowski J., Analiza odkształceń prądów wywoływanych przez wyładowcze źródła światła oraz ich wpływu na stany pracy sieci zasilającej, Monografia Elektroenergetyka, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechnika Białostocka 2001, 1-8
[13] Grzonkowski J., Metody i uwarunkowania oszczędności energii na cele oświetleniowe w Polsce, materiały Polskiego Komitetu Oświetleniowego
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0069
Identyfikatory