Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0068

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Software for calculation of technical losses in transmission network

Autorzy Král, V.  Rusek, S.  Rudolf, L. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
PL Oprogramowanie do obliczania strat technicznych w sieciach przesyłowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Technical losses arise by known physical electricity effects and it is not possible to eliminate them effectively. The paper deals with the 1st version of software tool for technical losses of transmission system lines calculation. The inputs are line parameters and measured data databases from control system of the Czech transmission system operator (ČEPS company). Outputs are Joule’s losses, corona losses and leakage losses for each transmission line. The paper also includes description of input databases structure, calculation result files and computing algorithms.
PL Straty techniczne powstają przez znane efekty fizyczne związane z energią elektryczną i nie ma możliwości aby je skutecznie wyeliminować. W artykule opisano pierwszą wersję oprogramowania do obliczania strat technicznych w liniach systemowych. Wejściami są parametry linii oraz zmierzone dane z bazy danych systemu kontroli czeskiego operatora systemu przesyłowego (spółka CEPS). Wyjściami są straty Joule'a, straty ulotu i straty nieszczelności dla każdej z linii przesyłowych. Dokument zawiera również opis struktury bazy danych wejściowych, pliki wynikowe obliczeń i algorytmów obliczeniowych.
Słowa kluczowe
PL sieci przesyłowe   straty techniczne   straty Joule   straty ulotu   straty z tytułu nieszczelności  
EN transmission network   technical losses   Joule's losses   corona losses   leakage losses  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2011
Tom R. 87, nr 2
Strony 91--93
Opis fizyczny bibliogr. 5 poz., rys. 5, tab. 3,
Twórcy
autor Král, V.
autor Rusek, S.
autor Rudolf, L.
Bibliografia
[1] Rudolf, L.: Vybrané metodiky výpočtů ztrát korónou. In Sborník konference EPE 08. Brno, 2008, ISBN 978-80-214-3650-3
[2] Veverka, A.: Technika vysokých napetí, SNTL 1966
[3] Rudolf, L.: Metodika výpočtu svodových proudů a ztrát svodem na vedení VVN a ZVN. In Sborník odborného semináře. Praha: EGÚ Praha Engineering, a.s., 2003. 110-123
[4] Rudolf, L.: Vliv znečištění izolátorů na velikost svodu u vedení VVN a ZVN. In Sborník konference EPE 07. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 278-287. ISBN 978-80-248-1391-2
[5] Measurements database, ČEPS, a.s.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0068
Identyfikatory