Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0067

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Możliwości zwiększenia zdolności przesyłowych połączeń transgranicznych KSE

Autorzy Korab, R. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Possibilities of increasing the Polish cross-border transmission capacity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule określono prognozowaną wartość całkowitych zdolności przesyłowych TTC linii wymiany KSE w zimowym szczycie wieczornym w horyzoncie do 2015 roku. Do obliczenia rozpływu mocy w systemie połączonym zastosowano zadanie OPF. Wskazano związek między zdolnościami TTC połączeń transgranicznych a ograniczeniami sieciowymi w sieci wewnętrznej KSE. Następnie przeanalizowano różne warianty inwestycyjne pozwalające na zwiększenie możliwości wymiany transgranicznej między Polską a pozostałą częścią systemu UCTE.
EN In the paper the total transfer capacity (TTC) of Polish Power System cross-border transmission lines in the winter evening peak in 2015 horizon was determined. To calculate the power flow in the interconnected system the optimal power flow method was used. Some relationship between TTC and network constraints in Polish transmission grid was pointed out. Then various investment options, that can increase the cross-border capacity of Poland, were analyzed.
Słowa kluczowe
PL wymiana międzysystemowa   połączenia transgraniczne   optymalizacja rozpływu mocy   ograniczenia sieciowe  
EN cross-border exchange   cross-border transmission lines   optimal power flow   network constraints  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2011
Tom R. 87, nr 2
Strony 87--90
Opis fizyczny bibliogr. 7 poz., rys. 9, tab. 1,
Twórcy
autor Korab, R.
Bibliografia
[1] Kasprzyk S., Aktualne problemy funkcjonowania KSE z punktu widzenia operatora systemu przesyłowego, Materiały XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” APE’09, Jurata (2009) , t.5, 3-15
[2] European Transmission System Operators, Procedures for cross-border transmission capacity assessments. www.etsonet.org, (2001)
[3] Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity, UCTE Operation Handbook. Załącznik 4. Planowanie skoordynowane. www.pse-operator.pl, (2006)
[4] Wang X.F., Song Y., Irving M., Modern Power Systems Analysis. Springer, New York (2008)
[5] Wood A.J., Wollenberg B.F., Power Generation, Operation and Control. John Wiley and Sons INC, New York (1996)
[6] PSE - Operator S.A., Zasady wyznaczania zdolności przesyłowych na liniach wymiany międzysystemowej. www.pseoperator.pl, (2004)
[7] Popczyk J., Żmuda K., Kocot H., Korab R., Siwy E., Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice (2009)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0067
Identyfikatory