Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0065

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Use of PST in transmission system of the Slovak Republic

Autorzy Hluben, D.  Kolcun, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
PL Zastosowanie transformatora PST w systemie przesyłowym Słowacji
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article deals with possibilities of phase shifting transformer to power flows control in transmission system. The main goal of the paper is to show results of the influence of the PST on power flows in the transmission system of the Slovak Republic.
PL Artykuł omawia możliwości zastosowania transformatora PST do sterowania przepływami mocy w systemie przesyłowym. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie rezultatów wpływu transformatora PST na przepływy mocy w systemie przesyłowym Słowacji.
Słowa kluczowe
PL przepływy mocy   system przesyłowy   transformator PST  
EN power flows   transmission system   phase shifting transformer  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2011
Tom R. 87, nr 2
Strony 79--82
Opis fizyczny bibliogr. 16 poz., rys. 12
Twórcy
autor Hluben, D.
autor Kolcun, M.
Bibliografia
[1] Kolcun M., Trans European interconnected systems. In: Technical and economic aspect of modern technology transfer in context of integration with European union. Košice : Mercury-Smékal Publishing House, 2004. s. 11-18. ISBN 80-89061-99-0.
[2] Gunnar A., Sustainable energy systems with HVDC transmission. www.trec-uk.org.uk/reports/HVDC_Gunnar_Asplund_ABB.pdf
[3] Rusnák J., Power flow control by use of phase-shifting transformer. In: Student EEICT 2003 : Proceedings of the international conference and competition, Brno 2003. Brno : VUT, 2003. <http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2003/msbornik/04-Power_Electrical_Engineering/03-PhD/01-rusnak.pdf>. ISBN 80-214-2401-X
[4] Breuer W., Povh D., Retzmann D., Teltsch E., Lei X., Role of HVDC and FACTS in future Power Systems. In: CEPSI, 2004, Shang Hai
[5] Hingorani G. N., Gyugyi L., Understanding FACTS. Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems. New York: IEEE Press, 2000. 432 s. ISBN 0-7803-3455-8
[6] Hlubeň D., Využitie transformátorov PST na riadenie tokov výkonov v ES SR. Dizertačná práca. Košice: FEI TU v Košiciach, 2009.
[7] Rusnák J., Power flow control by use of phase-shifting transformer. In: 3. Doktorandská konferencia a ŠVOS TU v Košiciach FEI : Zborník z konferencie a súťaže, Košice, 23.4.2003. Košice : TU, 2003. s. 79-80. ISBN 80-968666-3-X.
[8] Mešter M. Hvizdoš M., Rusnák,J., Szathmáry P., Vargonč ík M., Analýza elektrizačnej sústavy pomocou programu Eurostag. In: Stabilita elektrizačnej sústavy: Zborník príspevkov. Košice: Equilibria, 2006. s. 29-34. ISBN 80-969224-9-1.
[9] Tkáč J., Rusnák,J., Hvizdoš M., Modelovanie prevádzky veterných elektrární. In: EE časopis : Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku. roč. 15, č. 2 (2009), s. 29-31. ISSN 1335-2547
[10] General Electric Company: Variable Frequency Transformer™. Dostupné na internete: http://www.gepower.com/prod_serv/products/transformers_vft/en/downloads/vft_factsheet.pdf
[11] Mihalíková, Jana: Problém výberu simulačného nástroja pre simulačný projekt. In: Novus scientia 2007: 10. celoštátna konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl s medzinárodnou účasťou: 20.11.2007 ÚVZ Herľany, Košice : TU, 2007. s. 392-396. ISBN 978-80-8073-922-5
[12] Daneshjo N., Implementácia nových prístupov v navrhovaní robotických výrobných systémov : Doktorandská dizertačná práca. Košice : TU-SjF, 2002. 120 s.
[13] Varga L., Ilenin S., Leščinský P., Prenos a rozvod elektrickej energie. Košice : Mercury - Smékal, 2003. 172 s. ISBN 80-89061-85-0.
[14] Szkutnik J. (2005): Wykorzystanie algorytmów zadań transportowych do optymalizacji dystrybucji energii elektrycznej Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr. 1078, Wrocław 2005 r., s. 277-283
[15] Szathmáry, P.: Kvalita elektrickej energie, Banská Bystrica: PRO, s.r.o., 2003, 2003, 122 p., ISBN 80-89057-04-7
[16] Beňa, Ľ.: Využitie špecializovaných zariadení na reguláciu tokov činných výkonov v elektrizačných sústavách. Habilitačná práca. FEI TU v Košiciach, 2009, 84 strán
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0065
Identyfikatory