Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0058

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Prognozowanie wartości parametrów charakteryzujących niezawodność zasilania odbiorców z napowietrznych sieci rozdzielczych SN

Autorzy Ciura, S. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Prognostication of values of parameters that characterize continuity of consumers' supply from the MV overhead distribution networks
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiona została metoda prognozowania wartości niektórych parametrów charakteryzujących niezawodność zasilania odbiorców. Bazę do weryfikacji tej metody stanowią dane statystyczne gromadzone przez OSD w zakresie nieplanowanych wyłączeń odbiorców. Zaprezentowane zostały przykładowe wyniki prognozy dotyczącej sumarycznego rocznego czasu trwania awaryjnych przerw w zasilaniu odbiorców z napowietrznej sieci rozdzielczej SN. Pokazany został również sposób praktycznego wykorzystania tych wyników.
EN A method of prognostication of values of some parameters that characterize continuity of supply of consumers is presented in the paper. Statistic data gathered by distribution system operators in the area of unplanned outages make a base for verification of the method. The paper shows sample results of prognosis the total annual duration of unplanned interruptions of supply from some MV overhead distribution network. It also shows a practical use of these results.
Słowa kluczowe
PL niezawodność zasilania odbiorców   liczba przerw w zasilaniu odbiorców   czasy trwania przerw w zasilaniu   rozkłady prawdopodobieństwa ww. parametrów  
EN continuity of supply of consumers   number and intervals of interruptions of supply   probability distribution of the mentioned parameters  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2011
Tom R. 87, nr 2
Strony 49--52
Opis fizyczny bibliogr. 7 poz., rys. 5,
Twórcy
autor Ciura, S.
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Dz. U. nr 128, poz. 895 (z późniejszymi zmianami)
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz. U. nr 93, poz. 623 (z późniejszymi zmianami)
[3] http://www.are.waw.pl/teksty/2010/form/g105.pdf
[4] Ciura Sz., Gwarantowane wartości parametrów charakteryzujących ciągłość zasilania odbiorców. Rynek Energii, 87 (2010), nr 2, 32-37
[5] Bargiel J., Goc W., Sowa P., Teichman B., Niezawodność zasilania odbiorców z sieci średniego napięcia. Rynek Energii, 87 (2010), nr 2, 3-7
[6] Firkowicz Sz., Statystyczne badanie wyrobów. WNT, Warszawa 1970
[7] Wieczorkowski R., Zieliński R.: Komputerowe generatory liczb losowych. WNT, Warszawa 1997
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0058
Identyfikatory