Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0048

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Modelowanie polowe na użytek szybkiego projektowania silników energooszczędnych - stan obecny i perspektywy

Autorzy Jagieła, M.  Łukaniszyn, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Field approach to electromagnetic design of high-efficiency induction motors - state of the art and future
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca dotyczy zastosowania metod polowych w projektowaniu trójfazowych silników indukcyjnych o wirnikach klatkowych. Zaproponowano rozwiązanie dla przemysłu oparte na wykorzystaniu metody polowo-obwodowej i opracowanym dedykowanym środowisku obliczeniowym. Metoda obliczeń umożliwia bezpośrednie wyznaczanie charakterystyk eksploatacyjnych maszyny, tj. bez potrzeby obliczania jej parametrów skupionych. Przedstawiono wyniki dotyczące syntezy kształtu pręta wirnika. Wykonano praktyczną weryfikację otrzymanych rezultatów.
EN This works aims at application of technique of designing the three-phase squirrel-cage induction machines based on the finite elements. A dedicated computer software is developed to support the work of designers in the area of the electromagnetic design. The computational technique used allows direct evaluation of performance characteristics of the motors without the need of invoking the equivalent circuit models.The results of physical validation of the computational method, based on the problem of optimal synthesis of the shape of the rotor bar, is presented.
Słowa kluczowe
PL silniki indukcyjne klatkowe   metody polowo-obwodowe   optymalna synteza  
EN squirrel-cage induction motors   finite elements   optimal synthesis  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2011
Tom R. 87, nr 2
Strony 5--8
Opis fizyczny bibliogr. 12 poz., rys. 6, tab. 2
Twórcy
autor Jagieła, M.
autor Łukaniszyn, M.
  • Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej
Bibliografia
[1] Dąbrowski M.: Projektowanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego, WNT, Warszawa, 1988.
[2] Dąbrowski M.: Zarys rozwoju projektowania maszyn elektrycznych, Prace Instytutu Elektrotechniki, z. 217, 2003, 5-38.
[3] Dąbrowski M., Rudeński A.: Oprogramowanie do projektowania silników indukcyjnych wysokoobrotowych, Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, Komel-Katowice, 2008, 141-145.
[4] Demenko A.: Symulacja dynamicznych stanów pracy maszyn elektrycznych w ujęciu polowym, Wyd. Pol. Poznańskiej, 1997.
[5] Dubicki B: Maszyny elektryczne, T.III – Silniki Indukcyjne, WNT, Warszawa, 1971.
[6] Hameyer K., Belmans R.: Numerical Modeling and Design of Electrical Machines, WITT Press, Southampton-Boston, 1999.
[7] Jiju A.: Design of Experiments for Engineers and Scientists, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2003.
[8] Kozłowski H.S., Turowski E.: Silniki indukcyjne, Projektowanie, Konstruowanie, Wytwarzanie, WNT, Warszawa, 1961.
[9] Nowak L.: Modele polowe przetworników elektromechanicznych w stanach nieustalonych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1999.
[10]Rudeński A.: Projektowanie optymalnych silników indukcyjnych trójfazowych, Zeszyty Problemowe- Maszyny Elektryczne, Komel-Katowice, 2006, s. 101-105.
[11]Śliwiński T.: Metody obliczania silników indukcyjnych, T. I – Analiza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
[12]Turowski J: Obliczenia elektromagnetyczne elementów maszyn i urządzeń elektrycznych, WNT, Warszawa, 1982.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0048
Identyfikatory