Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0047

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Obliczenia rozkładu gęstości prądów wirowych w układach trójwymiarowych - zastosowanie opisu form geometrycznych elementu skończonego

Autorzy Jagieła , M.  Garbiec, T. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Three-dimensional calculations of eddy-current distribution - application of description of the finite element geometrical forms
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono obliczenia rozkładu gęstości prądów wirowych za pomocą trójwymiarowej siatkowej metody analizy pola elektromagnetycznego. Zastosowano metodę dyskretyzacji równań Maxwella polegającą na wykorzystaniu funkcji geometrii analitycznej opisujących prądy i napięcia przyporządkowane formom geometrycznym elementów skończonych - ściankom oraz krawędziom. Rozważania są prowadzone dla elementów o kształcie prostopadłościanu w dowolnym układzie współrzędnych. Zastosowano sformułowanie dla zmodyfikowanego magnetycznego potencjału wektorowego. Przedstawiono przykład obliczeniowy dotyczący wyznaczenia współczynnika efektu krańcowego w masywnym wirniku silnika indukcyjnego.
EN The work aims at the three-dimensional computations of eddy-current distribution using the finite element method. The method of discretisation of the Maxwell equations is based on the application of geometrical analysis for description of currents and voltages associated with geometrical forms of a finite element, i.e. faces and edges. The considerations are carried out for a cuboidal hexahedral element in arbitrary system of coordinates. The formulation for the modified magnetic vector potential is used. The example presented regards determination of the rotor-end factor for a solid-rotor induction motor.
Słowa kluczowe
PL prądy wirowe   metoda elementów skończonych   silnik indukcyjny z masywnym wirnikiem  
EN eddy currents   "edge" finite element method   solid rotor induction motor  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2011
Tom R. 87, nr 2
Strony 1--4
Opis fizyczny bibliogr. 17 poz., rys. 4,
Twórcy
autor Jagieła , M.
autor Garbiec, T.
Bibliografia
[1] Pyrhönen, J. Nerg, J. Kurronen, P. Lauber U., High-speed, 8 MW, solid-rotor induction motor for gas compression, In Proc. of Int. Conf. on Electr. Machines ICEM’2008, Vilamoura, Portugal, 2008, p.1-6.
[2] Bumby J.R., Spooner E., Jagiela M., Equivalent circuit analysis of solid-rotor induction machines with reference to turbocharger accelerator applications, IEE Proc., Electric Power Appl., 153(2006), No.1, p. 31-39.
[3] Rodger D., Leonard P.J., Karaguler T., Optimal Formulation for 3D Moving Conductor Eddy-Current Problems with Smooth Rotors, IEEE Trans. Magn., 26(1990), No. 5, p. 2359-2363.
[4] Bíró O., Preis K., Richter K., On the use of magnetic vector potential in the nodal and edge element analysis of 3d magnetostatic problems, IEEE Trans. Magn., 32(1996),No. 3, 651-654
[5] Albanese, R., Rubinacci, G., Integral formulation for 3D eddy-current computation using edge elements. IEE Proceedings Pt. A, 135(1988), No. 7, p.457-462.
[6] Nakata T., Takahashi, N., Fujiwara, K., Shiraki, Y, Comparison of different finite elements for 3-D eddy current analysis, IEEE Trans. Magn., 26 (1990), No. 2, p. 434-437.
[7] Yee K., Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell's equations in isotropic media, IEEE Trans. Antennas and Prop., 14(1966), p. 302-307.
[8] Demenko A., Nowak L., Szeląg W., Reluctance network formed by means of edge element method, IEEE Trans. Magn., 34(1998), No. 5, p. 2485-2488.
[9] Demenko A., Sykulski J., Network equivalents of nodal and edge elements in electromagnetics, IEEE Trans. Magn., 38(2002), No. 2, p. 1305-1308.
[10]Demenko A., Obwodowe modele układów z polem elektromagnetycznym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004.
[11]Weiland T., A discretization method for the solution of Maxwell’s equations for six-component fields, Archiv fuer Elektronik und Uebertr., 31(1977), No. 3 p. 116-120.
[12]Weiland T., Time domain electromagnetic field computation with finite difference methods, Int. J. Numer. Model., 9(1996), p. 295–319, 1996.
[13]Demenko A., Dyskretne metody opisu pola elektromagnetycznego, Przegląd Elektr., 85(2009), Nr 9, s. 62-67.
[14]Tonti E., A Direct Discrete Formulation of Field Laws: The Cell Method, Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2(2001), No. 2, p. 237-258.
[15]Trevisan F, Kettunen L., Geometric interpretation of discrete approaches to solving magnetostatics, IEEE Trans. Magn. 40(2004); No. 2, p. 361–365.
[16]Demenko A., Sykulski J.K., Wojciechowski R., On the Equivalence of Finite Element and Finite Integration Formulations, IEEE Trans. Magn., 45(2009), No. 8, p. 3169-3172.
[17]Bossavit A., How weak is the Weak Solution in finite element methods ?, IEEE Trans. Magn., 34(1998), No. 5, 1998, p. 2429- 2432.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0017-0047
Identyfikatory